Проєкт рішення міської ради  "Про укладення Угоди про співпрацю..."  № 194 від 20.08.2020р. 
Документ №194 від 20.08.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 20.08.2020р.  № 194
м.Івано-Франківськ
         Про укладення Угоди

        про співпрацюКеруючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в   Україні», міська рада


                   вирішила:


1. Укласти Угоду про співпрацю між Івано-Франківською міською радою та Радчанською сільською радою (додається).

2. Уповноважити міського голову на підписання Угоди про співпрацю між Івано-Франківською міською радою та Радчанською сільською радою.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В. Сусаніна) внести відповідні зміни до рішення 34 сесії міської ради від 18.12.2019р. №380-34 «Про бюджет Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу посадових обов’язків та керуючого справами виконавчого комітету міської ради І. Шевчука.


          


           Міський голова                                                                     Руслан Марцінків

                                                                            

                                                                               УГОДА

                       про співпрацю


м. Івано-Франківськ                                                                  «___»________2020 р.Івано-Франківська міська рада (код ЄДРПОУ 33644700), в особі міського голови Марцінківа Руслана Романовича, який діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменується Сторона 1, та


Радчанська сільська рада (код ЄДРПОУ 04356337), в особі сільського голови Вацеби Василя Михайловича , який діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Сторона 2), (надалі разом Сторони),


уклали дану Угоду про наступне:


На виконання Перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області, сторони висловили активне прагнення щодо співпраці з метою вирішення важливих питань у процесі об’єднання територіальних громад, на взаємній та добровільній основі виявили бажання співпрацювати у втіленні заходів, спрямованих на досягнення намічених цілей, а тому домовились про наступне:


1. Сторона 1 в порядку встановленому Бюджетним кодексом виділяє Стороні 2 щороку 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) на розвиток села Радча.

2. Сторона 1 з метою реалізації заходів соціальної підтримки у встановленому порядку надає окремим соціальним групам населення села Радча – «Картку іванофранківця».

3. Сторона 1 здійснює забезпечення доступу до медичних, культурних та освітніх послуг мешканцям села Радча, які надаються та реалізовуються у місті Івано-Франківськ у встановленому законом порядку.

4. Сторона 1 здійснює необхідні заходи щодо організації маршруту пасажирських перевезень зі зручним транспортом.

5. Сторона 1 сприяє підтримці в належному стані та розвитку існуючих об’єктів соціальної інфраструктури села Радча, а саме амбулаторії, церкви, школи, бібліотеки та об’єктів спортивної інфраструктури.

            6. Ця Угода набирає чинності з дня підписання та затвердження рішеннями Івано-Франківської міської ради та Радчанської сільської ради.

7. Зміни та доповнення до Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової Угоди.

8. Угода може бути припинена за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткової Угоди.

9. У рамках цієї Угоди Сторони прагнутимуть будувати свої відносини на підставі рівності, партнерства та захисту прав і інтересів кожної із Сторін.

          10. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, підписанням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регламентуються цією Угодою та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

          11. Ця Угода діє протягом року. Якщо жодна із сторін не направила за 30 днів до моменту закінчення Угоди заперечень щодо продовження Угоди, то дана Угода вважається продовженою на той самий строк і на тих самих умовах.

         12. Сторони надають запевнення, що вони не є юридично пов’язаними будь-якими зобов’язаннями, котрі могли б перешкоджати підписанню цієї Угоди та виконанню її умов.

        13. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

         14. Ця Угода укладається та підписується українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

        15. Підписи Сторін:


        Сторона 1 ____________________ Міський голова Марцінків Р.Р         Сторона 2 ____________________ Сільський голова Вацеба В.М.

2011-2021 © Всі права застережено.