Проєкт рішення міської ради  "Про надання місцевої гарантії у 2020 році для забезпече..."  № 200 від 29.09.2020р. 
Документ №200 від 29.09.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 29.09.2020р.  № 200
м.Івано-Франківськ
 

Про надання місцевої гарантії у 2020 році

для забезпечення виконання комунальним

підприємством «Електроавтотранс»

Івано-Франківської  міської ради 

зобов’язань за запозиченням у Міністерстві

фінансів України для реалізації проєкту

«Міський громадський транспорт України»З метою реалізації інвестиційного підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську», керуючись статтями 17, 74 Бюджетного кодексу України, частиною першою статті 60, частиною другою статті 70, статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 12 квітня 2017 року №2009-VІІІ «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», Порядком надання місцевих гарантій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 року № 541, рішенням Івано-Франківської міської ради  «Про міський бюджет на 2020 рік» від 18.12.2019 №380-34 (зі змінами), міська рада


ВИРІШИЛА:


       1. Надати місцеву гарантію Івано-Франківської міської ради (далі – Місцева гарантія) для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням, залученим комунальним підприємством «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради (далі – Кінцевий бенефіціар), у Міністерства фінансів України за угодою про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Івано-Франківською міською радою та комунальним підприємством «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради відповідно до умов Фінансової угоди (проєкт «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – ЄІБ), укладеної 11.11.2016 року та ратифікованої Законом України від 12.04.2017 року  № 2009-VIII (далі – Фінансова угода), для реалізації інвестиційного підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську», на наступних умовах:

1.1. Назва інвестиційного підпроєкту – «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську».

1.2. Повне найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, для забезпечення боргових зобов’язань якого надається гарантія, – комунальне підприємство «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради, що знаходиться за адресою: вул. Тролейбусна, 40, м. Івано-Франківськ, 76008, Україна.

1.3. Місцева гарантія забезпечує виконання боргових зобов’язань Кінцевого бенефіціара за угодою про передачу коштів позики, основними умовами якої є:

1.3.1. Обсяг та валюта кредиту – 3 000 000,00 (три мільйони) євро.

1.3.2. Строк кредиту – до 22 років, упродовж яких кредит має бути повністю погашено рівними платежами – кожні шість місяців після завершення пільгового періоду повернення коштів, що становить до 5 років.

1.3.3. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами відповідно до умов Фінансової угоди визначається на дату вибірки траншів та дорівнює фіксованій ставці або 6-місячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (EURIBOR) + спред (до 2,5 %).

1.3.4. Сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов, визначених угодою про передачу коштів позики.

1.3.5. Частина комісії за проведення оцінки ЄІБ у розмірі 50 000 євро щодо Фінансової угоди, яка сплачується Україною відповідно до пункту 1.08 Статті 1 Фінансової угоди, вважається частиною коштів позики, наданою Кінцевому бенефіціару, та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення оцінки ЄІБ на частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики (до 0,5%).

1.3.6. Розмір плати за надання кредитних коштів становить 0,5 % річних вибраної та непогашеної суми позики відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 року №805-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України».

1.4. Місцева гарантія діє протягом строку дії угоди про передачу коштів позики (22 роки), але в будь-якому разі до повного виконання боргових зобов’язань Кінцевого бенефіціара.

2. Встановити Кінцевому бенефіціару плату за отримання Місцевої гарантії у розмірі 100 (сто) гривень на рік на строк дії угоди про передачу коштів позики.

3. Звільнити Кінцевого бенефіціара від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за Місцевою гарантією.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради щорічно передбачати в бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов’язань протягом строку дії Місцевої гарантії.

5. Уповноважити міського голову Р. Марцінківа від імені Івано-Франківської міської ради підписати Договір про надання місцевої гарантії на умовах, вказаних у даному рішенні.

6. Доручити фінансовому управлінню виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради  (В. Сусаніна) та комунальному підприємству «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради укласти договір про погашення заборгованості комунального підприємства «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради перед Івано-Франківською міською радою за виконання гарантійних зобов’язань.

7. Дане рішення набуває чинності відповідно до законодавства, але не раніше погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов надання місцевої гарантії Івано-Франківською міською радою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 541 ( із змінами).

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка та постійну депутатську комісію з питань бюджету (Р.Онуфріїв).

Міський голова                                                                 Руслан Марцінків
2011-2021 © Всі права застережено.