Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження Програми цільового використання коштів..."  № 243 від 11.12.2020р. 
Документ №243 від 11.12.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 11.12.2020р.  № 243
м.Івано-Франківськ
 

Про затвердження Програми цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2021-2030 роки


Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 207-209 Земельного кодексу України, Бюджетним кодексом України,  враховуючи  постанову  Кабінету  Міністрів  України від 17.11.1997 року № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню», міська рада


вирішила:


1. Затвердити  Програму  цільового   використання   коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2021-2030 роки  (додається).

2. Відділам  та  управлінням  виконавчого  комітету міської ради, разом з підприємствами, організаціями та установами міста, забезпечити виконання завдань Програми цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

  3. Секретаріату міської ради опублікувати  дане рішення в газеті "Західний кур’єр".

       4. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

          5. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови М. Вітенка та постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних   відносин,   оренди   та   приватизації    комунального       майна (Р. Терешко).


    Міський голова                                                 Руслан Марцінків


                                                    Затверджено

                                                       рішенням  міської ради

                                                       від ________ 2020 року № _____П Р О Г Р А М А

цільового використання коштів, що надходять

у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського

і лісогосподарського виробництва на 2021-2030 роки


Програму цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   на 2021-2030 роки    розроблено відповідно до вимог ст.ст. 207-209 Земельного Кодексу України, Бюджетного кодексу України та з врахуванням    постанови    Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню».

Головною метою програми є забезпечення використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, виключно на потреби визначені ст. 209 Земельного Кодексу України, а саме: на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель, відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також, на проведення інвентаризації земель, проведення нормативно-грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.


Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва


Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель. Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом.

Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості угідь внаслідок негативного впливу, спричиненого діяльністю громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування або держави, а також у зв'язку з виключенням сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників із господарського обігу внаслідок встановлення охоронних, санітарних та інших захисних зон.

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва компенсуються незалежно від відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі використання земельних ділянок для будівництва шкіл, дошкільних закладів, державних об'єктів охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, соціального забезпечення, державних об'єктів дорожнього будівництва, культових споруд релігійних організацій, кладовищ, меліоративних систем, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд, під будівництво і обслуговування жилих будинків і господарських будівель, для розміщення внутрігосподарських об'єктів сільськогосподарських, рибогосподарських і лісогосподарських підприємств, організацій та установ, для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, видобування торфу за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для попереднього використання, під об'єкти і території природно-заповідного фонду, під будівництво і обслуговування об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, для залісення деградованих та малопродуктивних земель на підставі документації із землеустрою, у разі використання земельних ділянок для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, а також всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації, що фінансуються з Державного бюджету України, у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, об'єктів фізкультури, спорту та соціального забезпечення для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю.

Здійснення внутрігосподарського будівництва сільськогосподарськими або лісогосподарськими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами провадиться без відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Основні напрямки цільового використання коштів,

що надходять у порядку відшкодування втрат

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва


Фінансування ґрунтозахисних заходів відповідно до діючого законодавства здійснюється як за рахунок Державного бюджету України, так і місцевих бюджетів, в тому числі коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Основними напрямками цільового використання коштів що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва є:


1. Освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь.


Роботи можуть включати :

- освоєння боліт, мілководь, водоймищ, чагарників, лісів, кам'янистих місць, солонців і солончаків, ділянок, що вивільняються з-під господарських дворів, садиб тощо, та інших непродуктивних земель у сільськогосподарські угіддя або для створення лісових насаджень;

- засипка та виположування ярів, освоєння селевих земель під багаторічні насадження та кормові угіддя, будівництво комплексу гідротехнічних споруд для захисту земель від ерозії, підтоплення, зсувів тощо та під'їзних схилів до земельних ділянок, що освоюються;

- хімічна меліорація, залуження багаторічними травами еродованої та забрудненої шкідливими речовинами ріллі, посів сільгоспкультур на ділянках біологічної рекультивації земель, проведення інших робіт з освоєння нових земель і підвищення їх родючості;

- будівництво і реконструкція зрошувальних систем з джерелами зрошення, осушувальних систем, захист сільгоспугідь і лісових насаджень від підтоплення і висушення, розкорчовка списаних лісових і багаторічних плодових насаджень;

  - проведення топографо-геодезичних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідок, а також проектних робіт, пов'язаних з освоєнням нових земель та підвищенням їх родючості або поліпшенням наявних земель,  розробка проектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією території, регіональних програм і схем з охорони земель.


2. Охорона земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою.

Роботи  з охорони земель включають протиерозійне будівництво, протизсувні роботи, корчування лісосмуг, рекультивація порушених земель.


  1. Проведення інвентаризації земель населених пунктів.

      Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

       Інвентаризація земель проводиться шляхом формування земельних ділянок незалежно від форми власності, визначення їх угідь та у разі потреби віднесення таких земельних ділянок до певних категорій для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру.

           Інвентаризація земель проводиться з урахуванням принципів плановості, достовірності та повноти даних, послідовності і стандартності процедур, доступності використання інформаційної бази, узагальнення даних з додержанням єдиних засад та технології їх оброблення.

        Об’єктами інвентаризації земель є територія України, територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, масиви земель сільськогосподарського призначення, окремі земельні ділянки.


  1. Проведення нормативної грошової оцінки землі населених пунктів.

      Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (із змінами).

       Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій, відомості Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної статистичної звітності.

       Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

       В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель.

                                       Паспорт Програми


Назва Програми

Програма цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2021-2030 роки

Підстави для розробки Програми

Ст.ст. 207-209 Земельного Кодексу України, Бюджетний  кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню»

Оприлюднення підготовки проекту Програми

Сайт Івано-Франківської міської ради

Дата затвердження Програми

На пленарному засіданні сесії Івано-Франківської міської ради (згідно регламенту)

Замовник Програми

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

Головний розробник Програми

Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради

Відповідальні за виконання програмних заходів

Департамент комунальних ресурсів

Фінансове управління

Основні цілі Програми

Головною метою програми є забезпечення використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, виключно на потреби визначені ст.209 Земельного Кодексу України, а саме на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель, відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також, на проведення інвентаризації земель, проведення нормативно-грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Основні завдання Програми

1. Освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь.

  1. 2. Охорона земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою.

3. Проведення інвентаризації земель населених пунктів.

4. Проведення нормативної грошової оцінки землі населених пунктів.


Розділи Програми

Вступ

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Основні напрямки цільового використання коштів,

що надходять у порядку відшкодування втрат

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.Строки реалізації Програми

2021-2030 роки

Основні джерела фінансування заходів Програми

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

Обсяг коштів міського бюджету

В межах кошторисних витрат

Система організації контролю за виконанням Програми

Моніторинг освоєння коштів на виконання робіт, передбачених Програмою
2011-2021 © Всі права застережено.