Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень..."  № 245 від 11.12.2020р. 
Документ №245 від 11.12.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 11.12.2020р.  № 245
м.Івано-Франківськ
 Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів департаменту соціальної політики виконкому міської ради на 2021-2025 рокиЗ метою забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів департаменту соціальної політики виконкому міської ради, керуючись ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська радаВИРІШИЛА:


  1. Затвердити Програму забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів департаменту соціальної політики виконкому міської ради на 2021-2025 роки, згідно з додатком.
  2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради спільно з розпорядником бюджетних коштів передбачити в місцевому бюджеті на 2021 рік та на наступні роки видатки на забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з розпорядника бюджетних коштів департаменту соціальної політики виконкому міської ради.

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Левицького та голову постійної депутатської комісії з питань бюджету Р.Онуфріїва. 


Міський голова                                                            Руслан Марцінків


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від____20___р. №______Програма

забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання

коштів з  розпорядника бюджетних коштів департаменту соціальної політики виконкому міської ради на 2021-2025 рокиДиректор департаменту

соціальної політики                


Семанюк В.М.


____________

           (підпис)ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник міського голови        

Сусаніна В.Ю.

____________

           (підпис)Заступник міського голови        Левицький О.М.____________

  (підпис)
Начальник фінансового управління        Яцків Г.М.____________

  (підпис)Директор департаменту правової політикиКедик Н.С.____________

           (підпис)


Паспорт

Програми забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання

коштів з  розпорядника бюджетних коштів департаменту соціальної політики виконкому міської ради на 2021-2025 роки

Назва Програми

Програма забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з  розпорядника бюджетних коштів департаменту соціальної політики виконкому міської ради на 2021-2025 роки

Підстави для розробки Програми

-Конституція України,

- Бюджетний кодекс України,

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

- Закон України «Про виконавче провадження»,

постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року №845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників»

Оприлюднення підготовки проєкту Програми

на офіційному веб-сайті м.Івано-Франківська www.mrada.if.ua

Замовник Програми

Департамент соціальної політики виконкому міської ради

Головний розробник Програми

Департамент соціальної політики виконкому міської ради

Відповідальний за виконання програмних заходів (головний виконавець)

Департамент соціальної політики виконкому міської ради

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

Основні завдання Програми

Виконання судових рішень, які надходять розпоряднику бюджетних коштів департаменту соціальної політики

Період реалізації Програми

2021-2025 роки

Основні джерела фінансування заходів Програми

Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади

Обсяг коштів місцевого бюджету

Передбачені у місцевому бюджеті кошти на 2021-2025 роки

Термін проведення звітності

ЩорічноСистема організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів;

- виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради;

- постійна депутатська комісія з питань бюджету Івано-Франківської міської ради;

- Івано-Франківська міська рада.

Програма

забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання

коштів з  розпорядника бюджетних коштів департаменту соціальної політики виконкому міської ради на 2021-2025 роки


                                                 1. Передумови


Стаття 129-1 Конституції України встановлює, що судові рішення ухвалюються іменем України та є обов'язковими до виконання.

         Програма забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з  розпорядника бюджетних коштів департаменту соціальної політики виконкому міської ради на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена з метою виконання судових рішень, що надходять департаменту соціальної політики виконкому міської ради.


             2. Дослідження та аналіз


2.1. Оцінка поточної ситуації

Нормами процесуального законодавства передбачено, що судові рішення, які набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.


          2.2. Аналіз законодавчої бази

Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про виконавче провадження», постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року №845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників», зі змінами.

3.Мета і завдання Програми


Метою цієї Програми є забезпечення виконання грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів місцевого бюджету, боржником по яких є департамент соціальної політики виконкому міської ради.

Завданням Програми є вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з департаменту соціальної політики, боржником по яких він є.


  4.Фінансове забезпечення Програми


Джерелом фінансування Програми є бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади.

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади на зазначену мету.


                                             5.Заходи Програми


Захід Програми

Відповідальні виконавці

Джерело фінансу-вання

Термін вико-нання

1.

Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з департаменту соціальної політики

Департамент соціальної політики виконкому міської ради

бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади

2021-2025 роки

2.

Оплата судового збору, виконавчого збору за примусове виконання рішення суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду, тощо

Департамент соціальної політики виконкому міської ради

бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади

2021-2025 роки


                  6. Очікувані результати від реалізації Програми


Реалізація Програми надасть можливість:

- забезпечити виконання рішень судів про стягнення коштів з боржника департаменту соціальної політики, який отримує кошти з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади;

- зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафу, тощо).


7. Впровадження та перегляд Програми


Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів.

Департамент соціальної політики, який є головним розпорядником бюджетних коштів, забезпечує реалізацію заходів Програми в повному обсязі та у визначені терміни.

                            8. Контроль за виконанням Програми

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови, який координує питання гуманітарної сфери та діяльності виконавчих органів міської ради.

Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена на департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради. У ході виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.        

          За підсумками виконання Програми впродовж 2021 - 2025 років департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради готується інформаційна довідка про хід виконання та ефективність реалізації  заходів Програми.        Секретар міської ради                                                      Віктор Синишин2011-2021 © Всі права застережено.