Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження Порядку надання пільг на проїзд в залі..."  № 246 від 11.12.2020р. 
Документ №246 від 11.12.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 11.12.2020р.  № 246
м.Івано-Франківськ
 
Про затвердження Порядку надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян - мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки


      З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення, відповідно до Бюджетного кодексу України, Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року №1359,  керуючись статтями 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   

вирішила:


1. Затвердити Порядок надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян - мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (додаток 1).

2. Затвердити Типовий договір про виплату компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади залізничним транспортом приміського сполучення (додаток 2).

3. Головним розпорядником коштів визначити департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради (В.Семанюк).

4. Видатки на фінансування пільг на проїзд у залізничному транспорті у 2021-2025 роках здійснювати в межах кошторисних призначень, передбачених в бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади на відповідні роки на дану мету по головному розпоряднику коштів у відповідності до кодів програмної класифікації видатків.

5. Секретаріату міської ради (Н.Карабин) забезпечити опублікування рішення в газеті «Західний Кур’єр» та розмістити на офіційному сайті міста Івано-Франківська.

6. Рішення вступає в силу з 1 січня 2021 року.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олександра Левицького та голову постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики Уляну Павликівську.

 


Міський голова                                                                          Руслан Марцінків

Додаток 1

до рішення

міської ради

від                 №


           Порядок

надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян - мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на  залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян - мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади, які зареєстровані (проживають) в населених пунктах, які входять в Івано-Франківську міську територіальну громаду, у встановленому законодавством порядку та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян – мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, які зареєстровані (проживають) в населених пунктах, які входять в Івано-Франківську міську територіальну громаду у встановленому законодавством порядку на залізничному транспорті приміського сполучення (далі – компенсаційні виплати) за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки (далі – Порядок).

1.2. Перелік категорій пільговиків – мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, які зареєстровані (проживають) в населених пунктах Івано-Франківської міської територіальної громади у встановленому законодавством порядку, за проїзд яких на залізничному транспорті приміського сполучення проводяться компенсаційні виплати за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади наведено в Додатку 1 до Порядку в межах чинності зазначених в ньому законодавчих актів.

1.3. Дія Порядку поширюється на пільгові перевезення приміським залізничним транспортом на підставі оформлених та виданих пассажирам – мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади, які зареєстровані (проживають) в населених пунктах Івано-Франківської міської територіальної громади у встановленому законодавством порядку безоплатних (пільгових) проїзних документів (квитків) в касах залізничної станції міста Івано-Франківська.

1.4. Відшкодування за пільгові перевезення окремих категорій громадян – мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, які зареєстровані (проживають) в населених пунктах Івано-Франківської міської територіальної громади у встановленому законодавством порядку здійснюється виробничому підрозділу Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень), за надані послуги пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті.


II. ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ

2.1. Компенсаційні виплати здійснюються на підставі договору, укладеного між Івано-Франківською дирекцією залізничних перевезень та департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради. Для укладення Договору Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень подає наступний пакет документів:

2.1.1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2.1.2. Копію ліцензії на право здійснення залізничних пасажирських перевезень.

2.2. Для отримання компенсаційних виплат за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень щомісячно не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним, надає до департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради:

2.2.1. Розрахунок втрат доходів від пільгових перевезень пасажирів в залізничному транспорті приміського сполучення у поточному місяці за погодженням з управлінням транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради, згідно з формою, наведеною у Додатку 2 до Порядку;

2.2.2. Зведену відомість по типах квитків за минулий місяць;

2.2.3. Облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади за минулий місяць, за формою, затвердженою наказом Укрзалізниці від 30.11.2015 №515-Ц/од.

2.3. Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень несе персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків.

2.4. Облік пільгових перевезень та визначення вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці залізничним транспортом, проводиться підприємством залізничного транспорту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. №1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» (із змінами), а перевірку щодо надання послуг з перевезення пільгових категорій пасажирів у м.  Івано-Франківську здійснює управління транспорту та зв’язку  Івано-Франківської міської ради.

2.5. На підставі наданих відповідно до пункту 2.2. документів департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень складають акти звіряння розрахунків.

2.6. Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради приймає до відшкодування суми вартості послуг, наданих з пільгового перевезення у поточному році, в межах річного обсягу коштів, передбачених у Договорі на відповідні цілі.

2.7. У разі скорочення (збільшення) обсягу затверджених в бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади асигнувань на компенсаційні виплати, департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради вживає заходів щодо приведення договірних зобов’язань з Івано-Франківською дирекцією залізничних перевезень та обсягів бюджетних зобов’язань у відповідність до уточнених обсягів бюджетних асигнувань.

2.8. Здійснення компенсаційних виплат припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів, повного закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення залізничних пасажирських перевезень або повного використання бюджетних асигнувань, передбачених у бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади на відповідний рік на зазначені цілі.

Секретар міської ради                                                              Віктор Синишин

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       Додаток 1

до Порядку надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян - мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади


Перелік категорій пільговиків, за проїзд яких проводяться

компенсаційні виплати за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади

№ п/п

Перелік категорій

1.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-XII, в т.ч.:


- учасники бойових дій


- особа з інвалідністю внаслідок війни

2.

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР, в т.ч.:


- ветерани військової служби


- ветерани органів внутрішніх справ


- ветерани податкової міліції


- ветерани служби цивільного захисту


- ветерани державної пожежної охорони


- ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;


- ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України


- інші особи на яких поширюються дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний

захист», і які зазначені в пункті 5 статті 102 Бюджетного кодексу України

3

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в т.ч.:


особи віднесені до категорії 1 (стаття 20)


- особи, віднесені  до категорії 2 (стаття 21)

4

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 року № 875-XII, постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 р. №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354»,

в т.ч.:


- особи з інвалідністю 


-діти з інвалідністю до 18 років


- особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого) (стаття 38-1)

5

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року № 2402-III, в т. ч.:


діти з багатодітної сім’ї

6

Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 року № 354, в т. ч.:


пенсіонери за віком
Секретар міської ради                                                                Віктор Синишин                                                                                   
                                                                                   


                                                  

                                                                                      Додаток 2

до Порядку надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян Івано-Франківської міської територіальної громади та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади


Розрахунок

втрат доходів від пільгових перевезень пасажирів в залізничному транспорті приміського сполучення у _______ місяці


№ п/п

Категорія

пільговиків

Один. виміру

Звітний місяць

З початку року

1

….

Чол.Серед.тарифСума, грн.2

….

Чол.Серед.тарифСума, грн.
Всього в приміському сполученні

Чол.Серед.тарифСума, грн.Начальник виробничого підрозділу

Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень _________

Головний бухгалтер _________

Погоджено:

Начальник управління транспорту та

зв’язку Івано-Франківської міської ради

_________________________________
Секретар міської ради                                                                 Віктор Синишин


                                                                                              


                                                                           

                                                                                      Додаток 2

    до рішення

    міської ради

    від               №


Типовий договір №

про виплату компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян - мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади залізничним транспортом приміського сполучення


м. Івано-Франківськ                                            «____» __________ 20___р.

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської  міської ради – головний розпорядник коштів на пільгове перевезення окремих категорій громадян, що не є платником податку на прибуток, в особі _______, який діє на підставі Положення про департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської  міської ради, надалі Платник, та Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», надалі Перевізник, в особі начальника виробничого підрозділу Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Львівська Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» _________________________, який діє на підставі _______________________________________, разом надалі Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір про виплату компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади залізничним транспортом приміського сполучення, надалі Договір, про наступне.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Договір регламентує взаємовідносини Сторін щодо відшкодування Платником втрат Перевізнику за перевезення окремих категорій громадян – мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, які відповідно до чинного законодавства України мають право на пільговий проїзд (надалі Пільгові категорії громадян) в приміському сполученні.

1.2. При здійсненні відшкодування втрат за перевезення Пільгових категорій громадян Сторони керуються Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 №1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».


2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН


2.1. Сторони виконують взаємні обов’язки з метою забезпечення задоволення потреб населення Івано-Франківської міської територіальної громади у перевезеннях залізничним транспортом окремих категорій громадян в приміському сполученні.

2.2. Перевізник зобов’язується здійснювати пільгові перевезення передбачених чинним законодавством України категорій громадян відповідно до Порядку надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян - мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.

2.3. Платник в межах суми бюджетних асигнувань зобов’язується сплатити Перевізнику компенсацію до 31 грудня 20__ року за пільговий проїзд Пільгових категорій громадян на підставі наданих Перевізником документів, передбачених цим Договором.


3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


3.1. Для проїзду залізничним транспортом Пільгові категорії громадян мають купувати квитки на умовах, передбачених відповідними нормативно – правовими актами України.

3.2. Перевізник подає щомісячно до 25 числа поточного місяця:

- розрахунок втрат доходів від пільгових перевезень пасажирів в залізничному транспорті приміського сполучення у минулому місяці;

- зведену відомість по типах квитків за минулий місяць;

3.3. На підставі наданих Перевізником звітів Платник перераховує йому суму відшкодування за пільгові перевезення окремих категорій громадян- мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади в межах кошторисних призначень.

3.4. При повному відшкодуванні Платником компенсації за проїзд  Пільгових категорій громадян Договір вважається виконаним.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


4.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором.


5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили.

5.2. Під обставинами непереборної сили розуміють обставини, які виникли після підписання Договору, внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, вибух, війну, військові дії, прийняття органами влади та управління відповідних актів, які не дають можливості в подальшому виконувати умови цього Договору. Строк виконання зобов’язань призупиняється на строк дії таких обставин.

5.3. Достатнім доказом наявності та терміну дії обставин непереборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

5.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Сторін від виконання своїх обов’язків.


6. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ


6.1. Усі спори та розбіжності, що виникають в ході виконання Сторонами своїх зобов’язань вирішуються шляхом переговорів та (або) у претензійному порядку.

6.2. У разі недосягнення згоди, всі спори та розбіжності, передаються на розгляд суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ


7.1. Даний Договір набирає чинності з 01 ____20__ року і діє до 31 грудня 20__ року.

7.2. Умови цього Договору можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових письмових угод, які є його невід’ємною частиною.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.


8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


8.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, яке регулює зобов’язання Сторін договору.


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ


9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами законодавства України.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.


10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ПЛАТНИК


ПЕРЕВІЗНИК

Директор

Начальник

______________

______________

_______________

_______________

м.п.

м.п.
Секретар міської ради                                                         Віктор Синишин2011-2021 © Всі права застережено.