Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження Програми фінансування видатків на ..."  № 247 від 11.12.2020р. 
Документ №247 від 11.12.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 11.12.2020р.  № 247
м.Івано-Франківськ
 Про затвердження Програми фінансування

видатків   на   компенсаційні   виплати   за

пільговий проїзд електро- та автотранспортом

на маршрутах загального користування

в  Івано-Франківській  міській  територіальній

громаді на 2021-2025 роки      З метою посилення соціального захисту людей з інвалідністю, ветеранів ОУН-УПА, учасників АТО/ООС, членів сімей учасників та загиблих в АТО/ООС та інших категорій громадян, мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


1. Затвердити Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електро- та автотранспортом на маршрутах загального користування в Івано-Франківській міській територіальній громаді, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2021-2025 роки (додається).

2. Затвердити Положення про відшкодування   витрат   за   безкоштовне перевезення   пільгових   категорій громадян  електро- та автотранспортом на   маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2021-2025 роки (додається).

2. Головним розпорядником коштів визначити департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради (В.Семанюк).

3. Видатки на фінансування Програми у 2021-2025 роках здійснювати в межах кошторисних призначень, передбачених в бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади на відповідні роки на дану мету по головному розпоряднику коштів у відповідності до кодів програмної класифікації видатків.

4. Секретаріату міської ради (Н.Карабин) забезпечити опублікування рішення в газеті «Західний Кур’єр» та розмістити на офіційному сайті міста Івано-Франківська.

5. Рішення вступає в силу з 1 січня 2021 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олександра Левицького та голову постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики Уляну Павликівську.

 


Міський голова                                                                          Руслан Марцінків


   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від                №


ПРОГРАМА

фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електро- та автотранспортом на маршрутах загального користування в Івано-Франківській міській територіальній громаді, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2021-2025 роки
Директор департаменту

соціальної політики                

Семанюк В.М.

____________

           (підпис)ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник міського голови        

Сусаніна В.Ю.

____________

           (підпис)Заступник міського голови        Левицький О.М.____________

  (підпис)
Начальник фінансового управління        Яцків Г.М.____________

  (підпис)Директор департаменту правової політикиКедик Н.С.____________

           (підпис)Паспорт

Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електро- та автотранспортом на маршрутах загального користування в Івано-Франківській міській територіальній громаді, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2021-2025 роки


Ініціатор розроблення Програми

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради

Розробник Програми

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради

Головний розпорядник коштів

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради

Відповідальний виконавець Програми

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради, управління транспорту і зв’язку  Івано-Франківської міської ради

Учасники Програми

Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради, управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради, комунальне підприємство «Електроавтотранс», яке надає послуги з перевезення пільгових категорій громадян електро- та автотранспортом у Івано-Франківській міській територіальній громаді, інші перевізники, які надають послуги спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів, кладовища

Термін реалізації Програми

2021-2025 роки, до  моменту  законодавчого врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій   громадян

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Івано-Франківської міської  територіальної громади

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів;

- виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради;

- постійна депутатська комісія з питань гуманітарної політики Івано-Франківської міської ради;

- Івано-Франківська міська рада


Програма

фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд

електро- та автотранспортом на маршрутах загального користування в  Івано-Франківській міській територіальній громаді, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища на 2021- 2025 роки


I. Загальна частина

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України,  статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких  інших  осіб та їх соціальний захист», статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону  України «Про охорону дитинства», статті  38-1  Закону України «Про основи   соціальної   захищеності   осіб з інвалідністю   в   Україні»,   постанов   Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті  загального  користування»,  від  16.08.1994 р. № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету  Міністрів  України» від 17.05.1993 р. № 354», статей 20,21 Закону України «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796- XII, статей 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».


II. Мета та основні завдання Програми

Метою програми є відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян на маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища.

Першочерговим завданням цієї програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд електро- та автотранспортом на маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища.


III. Фінансове забезпечення реалізації Програми

      Фінансування Програми здійснюватиметься у межах фактичних коштів, передбачених  у  бюджеті  Івано-Франківської міської територіальної громади по головному розпоряднику коштів, департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради

IV. Організація та контроль за виконанням Програми

      Організація виконання  Програми  здійснюватиметься департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради та управлінням транспорту та зв’язку  Івано-Франківської міської ради відповідно до Положення про відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян електро- та автотранспортом на маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища  на 2021-2025 роки.

      Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови, який координує питання гуманітарної сфери та діяльності виконавчих органів міської ради.


V. Основні заходи Програми

      Проведення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян електро- та автотранспортом на маршрутах  загального  користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища згідно Положення про відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян електро- та автотранспортом на маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища  на 2021-2025 роки.Секретар міської ради                                                                 Віктор Синишин

   


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від                №
Положення

про відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян електро- та автотранспортом на маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища  на 2021-2025 роки


Загальні положення


1. Це Положення визначає  механізм  проведення  компенсаційних  виплат департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради за пільговий проїзд електро- та автотранспортом на маршрутах  загального користування в Івано-Франківській міській територіальній громаді, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища окремих  категорій  громадян,  які  мають  право пільгового  проїзду  відповідно  до  законодавчих  актів  України,  за  рахунок коштів  бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади комунальному підприємству «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради, перевізникам, що  здійснюють  електро- та автотранспортне перевезення громадян, та спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища (далі - Перевізники), згідно з договорами, укладеними між виконавчим комітетом міської ради та Перевізниками. 

2. Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  компенсація  за  пільгові перевезення  здійснюється на підставі укладених Перевізниками договорів:

- про перевезення пасажирів на маршрутах загального користування   в  Івано-Франківській міській територіальній громаді до садово-городніх масивів та кладовища з  організатором  цих  перевезень    -  виконавчим комітетом  Івано-Франківської  міської  ради;

-  про відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян в електро- та автотранспорті, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища з головним розпорядником бюджетних коштів - департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради.

3. Відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення у електро- та автотранспорті здійснюється згідно розрахунків на електро-, автотранспортних маршрутах загального користування, спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища, що фінансуються за рахунок коштів Івано-Франківської міської територіальної громади.

4. Кошти на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій  громадян у електро- та автотранспорті виділяються з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади.

5.  Право  на  безкоштовний  проїзд  мають  громадяни  пільгових  категорій відповідно до законів України: «Про   статус   ветеранів   війни,   гарантії   їх   соціального   захисту»   від 22.10.1993 року №3551-XII:  учасники бойових дій (ст.12), особи з інвалідністю внаслідок війни (ст.13);  «Про  статус  ветеранів  військової  служби,  ветеранів  органів  внутрішніх справ  і  деяких  інших  осіб  та  їх  соціальний  захист»  від  24.03.1998  року  № 203/98-ВР (ст.6): ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796- XII: громадяни,    які    постраждали    внаслідок    Чорнобильської    катастрофи, віднесені до категорії 1 (ст.20), учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 (ст.21);  «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-III: діти з багатодітної сім’ї (ст.13);  «Про  основи  соціальної  захищеності  осіб з інвалідністю  в  Україні»  від  21.03.1991 року № 875- XII (ст.38-1) : особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, особи,  які  супроводжують людей з інвалідністю  першої  групи  або  дітей з інвалідністю  (не більше одного супроводжуючого) ; постанови    Кабінету    Міністрів    України    «Про    безплатний проїзд пенсіонерів   на   транспорті   загального   користування»   від   17.05.1993   року №354 (поширена  чинність  постанови  на  осіб з інвалідністю  –  згідно  з  постановою  КМ №555 від 16.08.94): пенсіонери за віком, особи з інвалідністю.

6. Розрахунок компенсаційних виплат  перевізникам за безкоштовний пільговий проїзд окремих категорій громадян на тролейбусних маршрутах загального користування та спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів, кладовища здійснюється за рахунок коштів бюджету  Івано-Франківської міської територіальної громади. Загальна сума коштів, що   переказується у межах кошторисних призначень перевізникам на підставі діючих нормативно-правових актів не може бути вищою від суми коштів, передбаченої в бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади.

Перевізник електро- та автотранспорту на маршрутах загального користування щомісячно не пізніше 25-го числа поточного місяця подає департаменту соціальної політики обґрунтований розрахунок необхідної суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян за встановленою формою, відповідно до коефіцієнтів співвідношення пільгових пасажирів до платних пасажирів, затверджених рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 04.02.2016р. №86 «Про затвердження граничних коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до кількості пасажирів, які оплачують проїзд в пасажирському транспорті КП «Електроавтотранс» у м. Івано-Франківську».

Перевізник спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів та кладовища подекадно поточного місяця подає департаменту соціальної політики  обґрунтований розрахунок необхідної суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Відшкодування  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих категорій  громадян  здійснюється  головним  розпорядником  бюджетних  коштів пропорційно  до  сум  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих категорій громадян  згідно з розрахунками, поданими  перевізниками  у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Після нарахування коштів Перевізникам за безкоштовне перевезення громадян пільгових категорій міської територіальної громади, департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради формує звіт про суми компенсаційних виплат та перевезення пільгової категорії громадян у межах кошторисних призначень на відповідний період.

Перевізники   в   розрахунку втрат підприємства   зазначають   кількість   перевезених платних пасажирів до безплатних, тариф та  суму  коштів за   пільгові   перевезення,   який підписують та скріпляють печаткою за погодженням з управлінням транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради.

До 5-го числа наступного місяця Перевізники на підставі розрахунків підписують з  департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради  двосторонні  акти  звіряння  розрахунків  за  фактично  надані  послуги  з перевезення за погодженням з фінансовим управлінням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Компенсаційні   виплати   на   пільговий   проїзд   здійснюються   шляхом перерахування    коштів    з    рахунку    департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради на рахунки Перевізника.                  


Контроль за наданням послуг та розрахунком компенсаційних виплат

за  пільговий  проїзд окремих категорій громадян


Управління транспорту та зв’язку  Івано-Франківської міської ради щомісяця  здійснює контроль за наданням послуг з перевезення пільгових категорій пасажирів у Івано-Франківській міській територіальній громаді. Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради здійснює контроль за відшкодуванням компенсаційних виплат за  пільговий  проїзд окремих категорій громадян.


Секретар міської ради                                                                      Віктор Синишин2011-2021 © Всі права застережено.