Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих ..."  № 248 від 11.12.2020р. 
Документ №248 від 11.12.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 11.12.2020р.  № 248
м.Івано-Франківськ
 Про затвердження Програми соціальної

підтримки окремих  категорій громадян 

в Івано-Франківській  міській територіальній

громаді на 2021-2025 роки      З метою посилення соціального захисту людей з інвалідністю, ветеранів ОУН-УПА, учасників АТО/ООС, членів сімей учасників та загиблих в АТО/ООС та інших категорій громадян, мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


1.Затвердити Програму соціальної підтримки окремих категорій громадян в Івано-Франківській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (додається).

2. Головним розпорядником коштів Програми визначити департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради (В.Семанюк).

3. Видатки на фінансування Програми у 2021-2025 роках здійснювати в межах кошторисних призначень, передбачених в бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади на відповідні роки на дану мету по головному розпоряднику коштів у відповідності до кодів програмної класифікації видатків.

4. Секретаріату міської ради (Н.Карабин) забезпечити опублікування рішення в газеті «Західний Кур’єр» та розмістити на офіційному сайті міста Івано-Франківська.

5. Рішення вступає в силу з 1 січня 2021 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Олександра Левицького та голову постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики Уляну Павликівську.

 

Міський голова                                                                          Руслан Марцінків

           


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від


ПРОГРАМА

соціальної підтримки окремих категорій громадян в Івано-Франківській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки
Директор департаменту

соціальної політики                

Семанюк В.М.

____________

           (підпис)ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник міського голови        

Сусаніна В.Ю.

____________

           (підпис)Заступник міського голови        Левицький О.М.____________

  (підпис)
Начальник фінансового управління        Яцків Г.М.____________

  (підпис)Директор департаменту правової політикиКедик Н.С.____________

           (підпис)

Паспорт Програми


Назва Програми

Програма соціальної підтримки окремих категорій громадян в Івано-Франківській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Підстави для розробки Програми

  • Бюджетний кодекс України;
  • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Оприлюднення підготовки проекту Програми

на офіційному веб-сайті м.Івано-Франківська 

www.mvk.if.ua

Дата затвердження Програми

2021 рік

Замовник Програми

Івано-Франківська міська рада

Головний розробник Програми

Департамент соціальної політики виконкому

Івано-Франківської міської ради

Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці)

Департамент соціальної політики виконкому

Івано-Франківської міської ради

Мета програми

Метою Програми є посилення соціального захисту людей з інвалідністю, ветеранів ОУН-УПА, учасників АТО/ООС, членів сімей учасників та загиблих в АТО/ООС та інших категорій громадян, мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій

Завдання Програми

  • Надання пільг, компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних виплат з коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади

Розділи Програми

1.Вступ.

2. Загальні положення.

3. Мета Програми.

4. Основні завдання Програми.

5. Очікувані результати.

6. Джерела фінансування.

7. Координація та контроль за виконанням Програми.

Строки реалі-зації Програми

2021-2025 роки

Основні джерела фінансування заходів Програми

Фінансування Програми буде здійснюватися  з видатків загального та спеціального фонду бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, передбачених на відповідний рік

Етапи фінансування Програми

щорічно

Обсяг фінансування

В межах кошторисних призначень

Очікувані результати виконання Програми

Виконання визначених Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту людей з інвалідністю, ветеранів ОУН-УПА, учасників АТО/ООС, членів сімей учасників та загиблих в АТО/ООС та інших категорій громадян, мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій, а також дасть можливість отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань

Термін проведення звітності

2 рази на рік

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів;

- виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради;

- постійна депутатська комісія з питань гуманітарної політики Івано-Франківської міської ради;

- Івано-Франківська міська рада

                 І. Вступ

Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальні виплати, а насамперед розвинена мережа соціальних послуг, які надаються з врахуванням особливостей і потреб різних категорій громадян. За умов реалізації принципів адресності та індивідуального підходу соціальні послуги є найбільш ефективним видом соціальної допомоги. Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Івано-Франківської міської  територіальної громади (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні у доповнення до державного соціального забезпечення (пенсії, доплати, пільги тощо). Реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, доцільність поліпшення матеріального забезпечення та умов проживання окремих категорій громадян стали основними чинниками, що враховувались при розробці Програми. Разом з тим враховано як всі наявні можливості та резерви фінансових ресурсів для надання соціальної допомоги, так і структуру потреб пільгових категорій громадян.


                                                  2. Загальні положення

В умовах подорожчання життя – зростання цін на товари широкого вжитку, медикаменти, підвищення цін і тарифів на оплату житлово-комунальних послуг – проблема соціального захисту мешканців є найбільш актуальною. За даних умов зростає незадоволення громадян, підвищується їх соціальна активність. Особливе занепокоєння викликає зростання кількості захворювань (онкологічні, серцево-судинні, легеневі тощо), при яких мешканці потребують значних коштів на лікування та реабілітацію. Програма у частині надання допомог, пільг та інших соціальних виплат грунтується на створенні  системи цільової адресної допомоги малозабезпеченим мешканцям, а також в окремих випадках – іншим категоріям громадян.

При проведенні аналізу та моніторингу здійснення заходів з метою запровадження у майбутньому ефективніших форм допомоги мешканцям міста, соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціальної підтримки різних категорій громадян.


3. Мета Програми

Метою Програми у частині надання пільг, компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних виплат є підвищення рівня соціального захисту потребуючих мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської  територіальної громади.


4. Основні завдання Програми

Для забезпечення виконання Програми у частині надання пільг, компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних виплат департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради у 2021-2025 роках передбачається:

4.1. Надання пільг, компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних виплат з коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, а саме:


Категорія

Вид пільг, компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних виплат

Розмір пільг, компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних виплат

Підстава надання пільг, компенсацій, надбавок до пенсій та інших соціальних виплат

Мати Героя Небесної Сотні Гурик Ірина Мирославівна

Щомісячна грошова компенсація

У розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Звернення та документи, подані матір’ю загиблого

Ветерани ОУН-УПА

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством

100 відсотків на одну особу

Посвідчення ветерана ОУН-УПА

Вдови (вдівці)  ветеранів ОУН-УПА

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством

В розмірі, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Посвідчення ветерана ОУН-УПА, копія свідоцтва про одруження

Особи, які були реабілітовані відповідно до ст. 1

Закону України «Про реабілітацію жертв                 політичних  репресій  на  Україні» 

Щомісячна грошова компенсація

500 грн.

Інформація з бази даних  департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради

Сім’ї військовослужбовців, які загинули в Афганістані

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством

50 відсотків

Відповідно до списків, поданих  Івано-Франківською міською спілкою ветеранів Афганістану

Сім’ї військовослужбовців, які загинули в Афганістані

Щомісячна грошова компенсація

У розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Відповідно до списків, поданих  Івано-Франківською міською спілкою ветеранів Афганістану

Особи, які були реабілітовані відповідно ст.3  Закону України «Про реабілітацію жертв                 політичних  репресій  на  Україні» 

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством

50 відсотків на одну особу

Посвідчення реабілітованого

Реабілітовані громадяни

Встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів та оплата за користування квартирним телефоном

20 відсотків від тарифів вартості основних робіт в межах обсягу послуг, що надаються для ветеранів війни, а також зниження на 50 відсотків тарифів оплати за користування квартирним телефоном

Посвідчення реабілітованого

Вдови реабілітованих

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством

50 відсотків на одну особу

Посвідчення вдови реабілітованого

Вдови реабілітованих

Встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів та оплата за користування квартирним телефоном

20 відсотків від тарифів вартості основних робіт в межах обсягу послуг, що надаються для ветеранів війни, а також зниження на 50 відсотків тарифів оплати за користування квартирним телефоном

Посвідчення вдови реабілітованого

Особи з інвалідністю І, ІІ групи зору

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством

50 відсотків на одну особу

Пенсійне посвідчення, довідка МСЕК, інформація з баз даних АСОПД КОМТЕХ департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради та Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, Центрального банку осіб з інвалідністю

Особи з інвалідністю І групи з дитинства

Пільги з оплати за житло та комунальні послуги в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством

50 відсотків на одну особу

Інформація з баз даних АСОПД КОМТЕХ  департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради, Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, Центрального банку осіб з інвалідністю

Фізичні особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Розмір компенсації визначається:

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” ;

постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»

Продовження виплат відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 558 без звернень громадян.

Звернення громадян  згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859

Мешканці, Івано-Франківської міської територіальної громади які звертаються за допомогою на поховання померлої особи

Одноразова допомога на поховання

У розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Звернення громадян з пакетом документів у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»

Мешканці  Івано-Франківської  міської територіальної громади, в тому числі, які мають потребу в лікуванні та придбанні ліків, перебувають у складних життєвих обставинах, Почесні Громадяни міста Івано-Франківська, ювіляри, учасники АТО/ООС, члени сімей учасників та загиблих (померлих) в АТО/ООС

Одноразова грошова допомога, в т.ч. на ліки і лікування

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови

Звернення громадян, експертні медичні висновки, акти обстеження матеріально-побутових умов проживання, листи, клопотання, службові записки щодо потреби у виділенні коштів

Допомога батькам та близьким родичам на лікування онкохворих дітей

Одноразова грошова допомога

Відповідно до Положення про комісію з надання допомоги онкохворим дітям, затвердженого рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 01.02.2011 року №56  та Положення про цільовий фонд надання допомоги онкохворим дітям, затвердженого рішенням сесії міської ради від 14.04.2011 року №153-ІХ.

Звернення громадян, експертні медичні висновки, акти обстеження матеріально-побутових умов проживання

Сприяння діяльності громадським організаціям  осіб з інвалідністю та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість та інших громадських організацій (об’єднань), благодійних фондів

Фінансова підтримка


Матеріальна допомога головам (членам) громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів та інших громадських організацій (об’єднань), благодійних фондів

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради або розпорядження міського голови  із коштів, передбачених в бюджеті Івано-Франківської міської територіальної громади

Звернення голів (членів) громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, та інших громадських організацій (об’єднань), благодійних фондів

Учасники АТО/ООС, члени сімей учасників АТО/ООС, члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС

Реабілітація та сімейний відпочинок

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради і   договору, укладеного між департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради, Івано- Франківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та підприємствами, установами, організаціями

Звернення та документи, подані    підприємствами, установами, організаціями

Ветерани ОУН-УПА

Щорічні разові грошові допомоги до Дня Незалежності України та релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради або розпорядження міського голови

Посвідчення ветерана ОУН-УПА

Особи, які були реабілітовані відповідно до ст. 1, 3  Закону України «Про реабілітацію жертв                 політичних  репресій  на  Україні» 

Щорічні разові грошові допомоги до Дня Незалежності України та релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради або розпорядження міського голови

Інформація з бази даних  департаменту соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради

Ветерани ОУН-УПА

Щомісячна надбавка до пенсії

2000 гривень

Посвідчення ветерана ОУН-УПА

Мешканці Івано-Франківської міської територіальної громади, які звертаються за допомогою на поховання померлої особи- ветерана ОУН-УПА

Одноразова допомога на поховання ветерана ОУН-УПА

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради або розпорядження міського голови

Звернення громадян, копія посвідчення ветерана ОУН-УПА, довідка про спільне проживання, копія свідоцтва про смерть

Батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники,  які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком  до  18 років

Щомісячна допомога  на  кожну дитину з інвалідністю

600 гривень

Списки дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років  згідно бази даних департаменту соціальної політики виконкому міської ради

Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи;
особи,  які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків (квартир)

Згідно Порядку  проведення безоплатного капітального ремонту   власних житлових будинків і квартир осіб,  що мають право на таку пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. №565

Письмова заява за встановленою формою

Ветерани війни;  особи на яких поширюється чинність Законів України «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту» та  «Про  жертви  нацистських  переслідувань»

Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування

Згідно Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками  деяких категорій громадян структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення районних,    районних у мм. Києві та Сева-стополі держадміні-страцій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №187

Письмова заява за встановленою формою, медична довідка лікувальної установи за формою №070/о

Особи, які мають право на пільгу з встановлення квартирних телефонів та оплати за користування квартирним телефоном згідно законодавства України

Встановлення квартирних телефонів та абонентна плата за користування квартирним телефоном

Закони України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;  «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; «Про охорону дитинства»; «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Включення в

Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.

2003 р. №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр  осіб, які мають право на пільги»  з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»

Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1 категорії; учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  2 категорії; потерпілі, віднесені до категорії 2

Проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або  залізничним, або  водним транспортом

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Заява,  квитки на проїзд

Мешканці Івано-Франківської міської територіальної громади, які мають право на  пільги згідно законодавства України

на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення


Пільгові перевезення приміським залізничним транспортом на підставі оформлених та виданих пасажирам безоплатних (пільгових) проїзних документів (квитків) в касах залізничних станцій  Івано-Франківської міської територіальної громади та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення

Закони України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;  «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; «Про охорону дитинства»; «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 р. №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354», Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 року № 354

Пенсійне або пільгове посвідчення,  розрахунок

втрат доходів від пільгових перевезень пасажирів в залізничному транспорті приміського сполучення  згідно придбаних квитків в касах залізничних станцій Івано-Франківської міської територіальної громади, поданих підрозділом «Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень» ПАТ «Українська залізниця»

Особи похилого віку, мешканці Івано-Франківської міської територіальної громади

Відпочинок осіб похилого віку

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради  і   тристороннього договору, укладеного між департаментом соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківським територіальним центром соціального обслуговування  (надання соціальних послуг), підприємствами, установами організаціями, які надають послуги відпочинку та особами похилого віку. Форму тристороннього договору розробляє департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради

Звернення та документи, подані   особами похилого віку (копія паспорта, пенсійного посвідчення).

Підтвердження підприємств, установ, організацій про готовність  укладення договору щодо надання послуг відпочинку  та копії установчих документів

Почесні Громадяни міста Івано-Франківська

Щомісячна грошова компенсація

У розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Звернення, рішення міської ради « Про присвоєння звання Почесний Громадянин міста Івано-Франківська»

Працівники

закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (лікарі, медичні сестри, молодший медичний персонал, технічні та допоміжні працівники), та стаціонарних закладів спроможної мережі для лікування осіб з COVID-19 обласного підпорядкування (лікарі, медичні сестри, молодший медичний персонал), які надавали медичну допомогу

або були безпосередньо задіяні у наданні медичної допомоги

пацієнтам з коронавірус-ною хворобою (COVID-19)

Одноразова матеріальна допомога

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови

Клопотання керівника закладу на ім’я міського голови з чітким викладом інформації про виконання конкретним працівником роботи щодо лікування, догляду та обслуговування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), діагнози яких підтверджено результатами досліджень експрес-тестами, ПЛР (в тому числі після смерті пацієнта)


5. Очікувані результати

5.1. Посилення соціального захисту малозабезпечених мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, учасників бойових дій АТО/ООС, членів їх сімей, членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції  та учасників АТО/ООС, ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих осіб, сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані та інших категорій громадян.

5.2. Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям Івано-Франківської  міської територіальної громади за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади.

5.3. Зростання довіри до влади та депутатського корпусу міста.


             6. Джерела фінансування

        Фінансування Програми у частині надання допомог, пільг та інших соціальних виплат здійснюється за рахунок видатків загального та спеціального фонду бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, передбачених на відповідний рік.


                              7. Координація та контроль за виконанням Програми

         Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови, який координує питання гуманітарної сфери та діяльності виконавчих органів міської ради.

         Координація роботи з виконання Програми покладається на департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради.

         За підсумками виконання Програми впродовж 2021-2025 років департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради двічі на рік подає інформацію про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми заступнику міського голови і голові постійної депутатської комісії та щорічно (в кінці бюджетного періоду) подає Івано-Франківській міській раді (секретаріату) звіт про виконання заходів Програми.

         Внесення змін до Програми здійснюється за пропозиціями структурних підрозділів виконавчого комітету в установленому порядку.
Секретар міської ради                                                             Віктор Синишин


   2011-2021 © Всі права застережено.