Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження Програми "Івано-Франківськ - місто гер..."  № 251 від 11.12.2020р. 
Документ №251 від 11.12.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 11.12.2020р.  № 251
м.Івано-Франківськ
 Про затвердження Програми «Івано-Франківськ – місто героїв» на 2021-2022 рр.
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», міська рада


вирішила:


 1. Затвердити програму «Івано-Франківськ – місто героїв»   на    2021-2022 рр. (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики та на секретаря міської ради В.Синишина.
Міський голова                                                             Руслан Марцінків

Додаток

до рішення міської ради

від __.__._____ № _______


П Р О Г Р А М А

Івано-Франківськ місто героївСекретар Івано-Франківської

міської ради                                                 ____________________


Погоджено:


Начальник фінансового управління

Івано-Франківської міської ради                          ____________________Директор Департаменту правової політики

Івано-Франківської міської ради                           ____________________
Директор Департаменту культури

Івано-Франківської міської ради                           ____________________
Паспорт

програми «Івано-Франківськ - місто героїв»

Назва програми

Івано-Франківськ - місто героїв

Підстави для розробки програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про культуру»

Оприлюднення підготовки проекту програми

Не потребує

Дата затвердження програми


Замовник програми

Івано-Франківська міська рада

Головний розробник програми

Івано-Франківський міський голова

Відповідальні за виконання програмних заходів

Департамент культури Івано-Франківської міської ради

Основні цілі програми

Охорона, популяризація історичної та культурної спадщини, вшанування героїв національно-визвольних змагань, які проживали чи вели активну діяльність в м. Івано-Франківську, поширення інформації про важливі події національно-визвольного характеру, які відбувалися в м. Івано-Франківську

Основні завдання програми

Встановлення пам’ятних/анотаційних дощок.

Розділи програми

Вступ

 1. Стан реалізації програми «Івано-Франківськ – місто героїв» у 2013-2020 рр.
 2. Фінансове забезпечення програми.
 3. Основні завдання програми.
 4. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування.
 5. Очікувані результати виконання програми.

Терміни реалізації програми

2021-2022 рр.

Основні джерела фінансування заходів програми

Міський бюджет, інші джерела фінансування

Обсяг коштів міського бюджету

Загальний обсяг 200,0 тис. грн., в т.ч.:

2021р. – 100,0 тис. грн.

2022р. – 100.0 тис. грн.

Система організації контролю за виконанням програми

Контроль за виконанням програми та організацію її виконання покладається на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики та секретаря міської ради

Вступ


Культурна спадщина міста Івано-Франківська є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак і світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону культурної спадщини», іншими нормативно-правовими актами та міжнародно-правовими зобов’язаннями нашої держави перед світовою спільнотою.

Програма «Івано-Франківськ – місто героїв» розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про культуру», Указу Президента «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» Постанови Верховної Ради України «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», інших нормативних актів, спрямована на популяризацію  та суттєве покращення ситуації із забезпечення доступу до інформації про особу, місце, подію, що залишили суттєвий слід в історичному надбанні м. Івано-Франківська, зокрема, поширення інформації про національно-визвольний рух в Україні, про загиблих героїв антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, які проживали в м. Івано-Франківську.

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  затвердження програм соціально-економічного     та культурного розвитку  відповідних  адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, належить виключно до компетенції місцевих рад.Розділ 1.

Стан реалізації програми «Івано-Франківськ – місто героїв»

у 2013-2020 рр.


Програма «Івано-Франківськ – місто героїв» прийнята рішенням Івано-Франківської міської ради  від 08.08.2013 р. № 1178-37 реалізовувалась у 2013-2017 рр. Впродовж цього періоду встановлено 150 анотаційних дощок визначним особам що залишили слід в історії міста та України, Героям Небесної Сотні уродженцям міста Івано-Франківська, загиблим героям антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей які проживали в м. Івано-Франківську.

За цей період створено веб-сайт «Івано-Франківськ – місто героїв» («http://geroi.if.ua») на якому висвітлено інформацію про цілі та завдання Програми «Івано-Франківськ – місто героїв», повідомлення про встановлення та відкриття всіх анотаційних дощок, розширену інформацію про героїв, яким встановлено анотаційні дошки.

У 2020 році підготовлено та видано інформаційно-документальне видання «Івано-Франківськ – місто героїв».

У 2020 році програма «Івано-Франківськ – місто героїв» здобула ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» організованому Міністерством розвитку громад та територій України.


Розділ 2.

Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення програми «Івано-Франківськ - місто героїв» здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених Івано-Франківською міською радою у бюджеті міста на відповідний рік, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством, та врегульованих Положенням про порядок встановлення пам’ятних/анотаційних дощок. Головним розпорядником коштів Програми є Департамент культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Розділ 3.

Основні завдання програми


Основними завданнями для реалізації програми є:

 • встановлення пам’ятних/анотаційних дощок видатним особам, важливим історичним, культурним подіям, місцям згідно з Положенням про порядок встановлення пам’ятних/анотаційних дощок та протокольним рішенням комісії, яка діє відповідно до Положення про комісію з питань реалізації програми «Івано-Франківськ – місто героїв»;
 • наповнення інформаційного сайту-путівника «www.geroi.if.ua»  встановленими об’єктами;
 • забезпечення розбудови туристичної інфраструктури, підвищення міжнародного іміджу Івано-Франківська – історичного, культурного, мистецького та туристичного центру України;
 • створення умов для вивчення, охорони та пропаганди об’єктів  культурної спадщини на території міста;
 • виховання у жителів і гостей Івано-Франківська поваги та інтересу до історії міста та України в цілому, свідомості, властивої жителям історичного європейського міста на підставі знайомства з історичною, архітектурною та іншою культурною спадщиною, поширення інформації про національно-визвольний рух в Україні, його героїв та основні події, які відбувалися в м. Івано-Франківську.
Розділ 4.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми


№п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовані обсяги фінансування,              тис. грн.

Очікувані результати

1.

Обслуго-вування сайту по висвітлен-ню інфор-мації про встановле-ні пам’ят-ні/анотаційні дошки

Департамент культури Івано-Франківської міської ради

2021-2022 рр.

2021

2022

29,0

29,0

Обслуговування сайту

2.

Встановлення пам’ятних/анотаційних дощок

Департамент культури Івано-Франківської міської ради

2021-2022 рр.

2021

2022

49,0

49,0

Встановлення пам’ятних дощок

3

Випуск інформаційних матеріалів

Департамент культури Івано-Франківської міської ради

2021-2022 рр.

2021

2022

22,0

22,0

Випуск інформаційних матеріалівРозділ 5.

Очікувані результати виконання програми


Програма «Івано-Франківськ – місто героїв» спрямована на забезпечення умов для реалізації положень нормативно-правових актів України у галузі охорони культурної спадщини з урахуванням перспективи розвитку міста, розвитку співпраці органів місцевого самоврядування з представниками громадськості,  ефективного залучення до сфери охорони та популяризації культурної спадщини ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста, вшанування героїв національно-визвольних змагань, які проживали чи вели активну діяльність в м. Івано-Франківську, а також поширення інформації про важливі події національно-визвольного характеру, які відбувалися в м. Івано-Франківську.Секретар міської ради                                           Віктор Синиши        н2011-2021 © Всі права застережено.