Проєкт рішення міської ради  "Про "Про затвердження Програми "Здоров'я мешканців Ів..."  № 257 від 14.12.2020р. 
Документ №257 від 14.12.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 14.12.2020р.  № 257
м.Івано-Франківськ
 

Про «Про затвердження Програми

«Здоров’я мешканців Івано-Франківської

міської територіальної громади на

2021-2023 роки»Керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення надання медичної допомоги населенню  Івано-Франківської міської територіальної громади,  міська рада


вирішила:


 1. Затвердити «Програму «Здоров’я мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (Г.Яцків) забезпечити фінансування заходів програми, виходячи з фінансових можливостей видаткової частини бюджету                         Івано-Франківської міської територіальної громади.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Левицького, голову постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики  У. Павликівську, голову постійної депутатської комісії з питань бюджету Р. Онуфріїва.   
Міський голова                                                               Руслан Марцінків

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  міської ради

від _________2020 р. №________

ПРОГРАМА


«Здоров’я мешканців Івано-Франківської міської

територіальної громади на 2021-2023 роки»
Начальник Управління  охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради        

М. Бойко

____________

(підпис)


ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник міського голови -


       

          В.Сусаніна___________

(підпис)

Начальник Управління з питань економічного

розвитку, екології та переходу на автономне

живлення Івано-Франківської міської ради

                                                               Н. Кромкач     ___________

                                                                                               (підпис)

Начальник фінансового управління        виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
        Г.Яцків

_      ___________

       (підпис)

Директор департаменту правової політики

Івано-Франківської міської ради
            Н. Кедик
   ___________             
      (підпис)

Паспорт

«Програми «Здоров’я мешканців Івано-Франківської

міської територіальної громади на 2021-2023 роки»


Назва програми

«Здоров’я мешканців  Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»

Підстава для розробки Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.27 « Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку»

Оприлюднення підготовки проєкту

Програми

Не потребує

Дата затвердження

Програми

2020 рік

Замовник Програми

Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради

Головний розробник Програми

Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради

Відповідальні за виконання

програмних заходів

Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради

Заклади охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

Мета

Програми

Програма має на меті :

- зниження/стабілізацію рівнів захворюваності населення Івано-Франківської міської територіальної громади на найбільш поширені і соціально-залежні хвороби (серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, ниркова недостатність, туберкульоз, ВІЛ-інфекція, захворювання репродуктивної сфери, онкологічні хвороби, тощо),

- зниження рівнів інвалідизації  та смертності населення в працездатному віці,

- покращення надання медичної допомоги пацієнтам з найбільш поширеними захворюваннями.

Завдання

Програми

Основними завданнями Програми є :

- покращення стану надання медичної допомоги – хворим з серцево-судинними недугами (зокрема, тим, що потребують невідкладної допомоги), цукровим діабетом, пацієнтам, які потребують постійного догляду, тощо,

 • виявлення осіб з груп ризику щодо певних захворювань та вчасне їх обстеження, забезпечення динамічного спостереження,

- покращення стану зубопротезування  пільгових категорій населення,

 • забезпечення медикаментозної підтримки пацієнтів з психіатричними захворюваннями, тощо,
 • забезпечення медикаментозного лікування пацієнтів пільгових категорій, учасників  АТО/ООС,
 • забезпечення медикаментозного лікування, харчування пацієнтам з важкими захворюваннями обміну речовин, окремими орфанними хворобами (муковісцидоз, фенілкетонурія, тощо);

- проведення заходів профілактики найбільш поширених захворювань (серцево-судинних, обмінних, онкологічних), тощо.

Строки реалізації

Програми

2021- 2023 роки

Основні джерела

фінансування

заходів Програми

  - бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади,

- інші джерела, незаборонені законодавством України

Обсяги коштів

Бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади

 • В межах кошторисних призначень, затверджених на відповідний бюджетний період

Система організації контролю за

виконанням

Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів;

- виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради;

- постійна депутатська комісія з питань гуманітарної політики Івано-Франківської міської ради;

- Івано-Франківська міська рада


 1. Загальні положення


Програма «Програми «Здоров’я мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»  (далі Програма) спрямована на впровадження дієвої системи профілактичних, діагностично-лікувальних заходів для покращення стану надання медичної допомоги мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади, зниження рівнів захворюваності, інвалідності та смертності від найбільш поширених захворювань, які мають істотний вплив на соціально-економічний розвиток Івано-Франківської територіальної громади.

 1. Визначення проблем, на які спрямовані заходи Програми


Необхідність прийняття Програми зумовлена негативними демографічними показниками здоров’я населенння Івано-Франківської міської територіальної громади, зокрема, невисоким рівнем народжуваності та високою смертністю населення, вираженим демографічним старінням населення, зростанням загального тягаря найбільш поширених неінфекційних хвороб – серцево-судинних, ендокринних, шлунково-кишкових,  захворювань нервової, сечо-видільної системи, психічних захворювань, тощо.

Потреби у додатковому обладнанні та оснащенні сучасною високотехнологічною апаратурою, лабораторним обладнанням закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради частково визначають стан  і  рівень діагностики та лікування ряду захворювань, які мають значний соціальний тягар для економіки громади, зумовлюють високу інвалідизацію та смертність осіб працездатного віку.

Все це обумовлює необхідність розробки та впровадження нових сучасних технологій в лікувально-діагностичний процес та заходів покращання матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради.

Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та спеціального фондів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, інші джерела, незаборонені законодавством України.


 1. Мета Програми


Програма спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров'я Івано-Франківської міської територіальної громади щодо профілактики хронічних неінфекційних захворювань, задоволення медичних потреб населення за найбільш значущими в соціально-економічному і медико-демографічному плані захворюваннями та  покращення якості життя.        

Програма має на меті :

- зниження/стабілізацію рівнів захворюваності населення Івано-Франківської міської територіальної громади на найбільш поширені і соціально-залежні хвороби (серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, ниркова недостатність, туберкульоз, ВІЛ-інфекція, захворювання репродуктивної сфери, онкологічні хвороби, тощо),

- зниження рівнів інвалідизації  та смертності населення в працездатному віці,

- покращення надання медичної допомоги пацієнтам з найбільш поширеними захворюваннями.


 1. Завдання Програми


Завдання Програми спрямовані на досягнення мети Програми :

- покращення профілактики, діагностики, лікування та реабілітації  хворих на найбільш поширені соціально-значущі хвороби, поліпшення надання медичної допомоги пацієнтам які потребують довготривалої замісної терапії, поліпшення якості життя пацієнтів з важкими хронічними недугами, тощо.

Основними завданнями Програми є :

- покращення стану надання медичної допомоги – хворим з серцево-судинними недугами (зокрема, тим, що потребують невідкладної допомоги), цукровим діабетом, пацієнтам, які потребують постійного догляду, тощо,

 • виявлення осіб з груп ризику щодо певних захворювань та вчасне їх обстеження, забезпечення динамічного спостереження,

- покращення стану зубопротезування  пільгових категорій населення,

 • забезпечення медикаментозної підтримки пацієнтів з психіатричними захворюваннями, тощо,
 • забезпечення медикаментозного лікування пацієнтів пільгових категорій, учасників  АТО/ООС,
 • забезпечення медикаментозного лікування, харчування пацієнтам з важкими захворюваннями обміну речовин, окремими орфанними хворобами (муковісцидоз, фенілкетонурія, тощо);

- проведення заходів профілактики найбільш поширених захворювань (серцево-судинних, обмінних, онкологічних), тощо.


 1. Очікувані результати виконання заходів Програми


В результаті реалізації Програми очікується:

 • забезпечення медикаментозного лікування пацієнтам пільгових категорій, з психіатричними захворюваннями, які потребують постійного вживання медикаментів за життєвими показами,
 • часткове забезпечення потреби в тест-смужках, глюкометрах, інсулінах пролонгованої дії для пацієнтів, хворих на цукровий діабет,
 • забезпечення необхідними предметами догляду пацієнтів з важкими хронічними недугами (сечо,-калоприймачами, памперсами, тощо).
 • покращення якості життя пацієнтів, що потребують протезування (зубне, кульшових суглобів, тощо),
 • зниження рівня первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку,
 • збільшення середньої очікуваної тривалості життя мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади, тощо.


 1. Контроль за виконанням Програми


Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена на Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради.

У ході виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

За підсумками виконання Програми, впродовж 2021 - 2023 років, Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради, двічі на рік, подає інформацію про хід виконання та ефективність реалізації  заходів Програми заступнику міського голови і голові постійної депутатської комісії, а також, щорічно, подає Івано-Франківській міській раді (секретаріату Івано-Франківської міської ради) - звіт про виконання заходів Програми.

                                                                                                                Додаток

до рішення  міської ради

                                                                                       від________2020р. №________


Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування на виконання  Програми

«Здоров’я  мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»


з/п


Назва заходу


Виконавець заходів


Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

Очікувані результати


роки


всього, тис. грн.

в т.ч. за джерелами фінансування


бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади

інші джерелаІ. Медичний супровід мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади  з важкими хронічними захворюваннями

1.1.

Забезпечення препаратами  для лікування пацієнтів з  цукровим діабетом

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦПМД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


3000,0


3000,0


Медичний супровід пацієнтів з цукровим діабетом та його ускладненнями

2021

3000,0

3000,0

2022

-

-

2023

-

-

1.2.

Забезпечення препаратами  для лікування пацієнтів з  нецукровим діабетом

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦПМД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


200,0


200,0


Медичний супровід пацієнтів з нецукровим діабетом

2021

200,0

200,0

2022

-

-

2023

-

-

1.3.

Забезпечення дітей з цукровим діабетом тест-смужками, іншими витратними матеріалами, тощо

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦПМД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


2400,0


2400,0


Покращення якості життя дітей з цукровим діабетом, зниження рівня ускладнень

2021

800,0

800,0

2022

800,0

800,0

2023

800,0

800,0

1.4.

Забезпечення пацієнтів з штучно накладеними отворами (стомами) сечоприймачами, калоприймачами з керованим резервуаром, предметами догляду (памперси, тощо)

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦПМД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


450,0


450,0


Покращення якості життя, соціальних стандартів, гігієни

2021

150,0

150,0


2022

150,0

150,0


2023

150,0

150,0


1.5.

Забезпечення життєво-необхідними медикаментами пацієнтів з  муковісцидозом

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦМПД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


4000,0


4000,0


Продовження якості і  тривалості життя пацієнтів

2021

1200,0

1200,0

2022

1400,0

1400,0

2023

1400,0

1400,0

1.6.

Забезпечення спеціальними харчовими сумішами дітей з фенілкетонурією

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦМПД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


3000,0


3000,0


Зниження рівня інвалідизації, забезпечення повноцінного і якісного життя пацієнтів

2021

1000,0

1000,0

2022

1000,0

1000,0

2023

1000,0

1000,0

1.7.

Забезпечення медикаментозними препаратами пацієнтів  з гемофілією

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦМПД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


300,0


300,0


Зниження рівня ускладнень у вигляді кровотеч, несумісних з життям

2021

100,0

100,0

2022

100,0

100,0

2023

100,0

100,0

1.8.

Медичний супровід пацієнтів з вродженими імунодефіцитними станами, та пацієнтів з  пересадженими органами

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦМПД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч.:


2400,0


2400,0


Збільшення тривалості життя пацієнтів на 5-10 років

2021

800,0

800,0

2022

800,0

800,0

2023

800,0

800,0

1.9.

Забезпечення медикаментами пацієнтів з хронічними психічними хворобами, епілепсією

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦМПД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


1500,0


1500,0


Покращення якості і тривалості життя пацієнтів

2021

500,0

500,0

2022

500,0

500,0

2023

500,0

500,0

1.10.

Забезпечення медикаментозного знеболення пацієнтів з онкологічними захворюваннями

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦМПД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


3600,0


3600,0


Забезпечення знеболення пацієнтів на останніх стадіях онкологічних захворювань

2021

1200,0

1200,0

2022

1200,0

1200,0

2023

1200,0

1200,0

1.11.

Підтримка  пацієнтів з іншими важкими хронічними захворюван-нями, рідкісними хворобами, хворобами обміну, тощо

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦМПД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


1500,0


1500,0


Покращення якості і тривалості життя пацієнтів

2021

500,0

500,0

2022

500,0

500,0

2023

500,0

500,0

1.12.

Забезпечення протезування суглобів (кульшових, ліктевих) пацієнтам пільгових категорій, особам з інвалідністю

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «МКЛ №1 ІФМР», КНП «ЦМКЛ ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


900,0


900,0


Покращення якості життя пацієнтів пільгових категорій, осіб з інвалідністю

2021

300,0

300,0

2022

300,0

300,0

2023

300,0

300,0

1.13

Забезпечення пацієнтів з важкими хронічними серцево-судинними захворюваннями кардіовитратними матерілами

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «МКЛ №1 ІФМР», КНП «ЦМКЛ ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


2400,0


2400,0


Покращення якості життя пацієнтів з важ-кими хронічни-ми серцево-судинними захворю-ваннями


2021

800,0

800,0


2022

800,0

800,0


2023

800,0

800,0

1.14.

Забезпечення стаціонарної медичної допомоги учасникам АТО/ООС, членам родин учасників АТО/ООС

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «МКЛ №1 ІФМР», КНП «ЦМКЛ ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :


1500,0


1500,0


Покращення медичної допомоги учасникам АТО/ООС, членам їх родин

2021

500,0

500,0

2022

500,0

500,0

2023

500,0

500,0II. Покращення стоматологічної допомоги мешканцям Івано-Франківської міської територіальної громади 

окремих пільгових категорій (УБД, учасники АТО/ООС, члени родин загиблих учасників АТО/ООС,

особи з інвалідністю І групи)

2.1

Здійснення пільгового зубопротезування окремих пільгових категорій населення

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «МСП ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

2400,0

2400,0


Покращення якості життя

2021

800,0

800,0

2022

800,0

800,0

2023

800,0

800,0

2.2

Здійснення санації та ортодонтичної корекції  росту зубів дітей окремих пільгових категорій


Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «МСП ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

900,0

900,0


Виправлення вроджених дефектів, покращення якості життя

2021

300,0

300,0

2022

300,0

300,0

2023

300,0

300,0


III. Заходи контролю і покращення репродуктивного здоров’я мешканців Івано-Франківської міської  територіальної громади

3.1.

Забезпечення скринінгу інфекційних захворювань, які передаються статевим шляхом,  ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів  серед жінок з груп поведінкового ризику

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «МКПЦ ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Профілактика ускладнень вагітності, вроджених інфекційних хвороб у дітей

2021

2022

2023

3.2.

Організація і здійснення  заходів медичного проєкту підтримки жіночого і чоловічого здоров’я (місячник «Здоров’я родини»)

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП ОЗ ІФМР

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

300,0

300,0


Діагностика і профілактика захворювань репродуктивної сфери

2021

100,0

100,0

2022

100,0

100,0

2023

100,0

100,0

3.3.

Забезпечення повноцінної роботи Центру планування сім'ї в КНП «Міський клінічний перинатальний центр ІФМР», створення реєстру вагітних, перинатального реєстру

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «МКПЦ ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Контроль та покращення демографічної ситуації

2021

2022

2023

3.4.

Забезпечення первинної профілактики серед певних категорій населення (підлітки, особи  з груп ризику, та ін.) небажаної вагітності

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «МКПЦ ІФМР», КНП «ЦПМКДД», КНП «ЦПМД»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Профілактика небажаної вагітності серед підлітків

2021

2022

2023

3.5

Здійснення з заходів із профілактики передачі ВІЛ- інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення «швидкими тестами» жінок на допологовом етапі, одноразовими оглядовими наборами

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «МКПЦ ІФМР», КНП «ЦПМКДД», КНП «ЦПМД»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Контроль епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції у жіночого населення

2021

2022

2023

3.6.

Здійснення медико-соціальних заходів із супроводу  та лікування ВІЛ-позитивних пацієнтів у медичних програмах антиретровірусної терапії (АРТ), замісної підтримувальної терапії

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «МКПЦ ІФМР», КНП «ЦПМКДД», КНП «ЦПМД»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Підтримка осіб з груп поведінкового ризику, які отримують антиретровірусну, підтримувальну терапію

2021

2022

2023


IV. Заходи щодо покращення виявлення онкологічних захворювань та зниження захворюваності на онкологічні хвороби

4.1.

Забезпечення безкоштовного обстеження грудної залози жінкам репродуктивного віку  в рамках проєкту «Тижневик грудної залози»

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «МКПЦ ІФМР», КНП «ЦПМКДД», КНП «ЦПМД»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Профілактика раку грудної залози у жінок репродуктив-ного віку

2021

2022

2023

4.2.

Забезпечення скринінгу раку шийки матки у жінок репродуктивного віку, в тому числі цитологічного

Управління охорони здоров’я міської ради, КНП «МКПЦ ІФМР», КНП «ЦПМКДД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Виявлення та лікування передпухлинних захворювань у жінок

2021

2022

2023

4.3.

Проведення вакцинації  дівчаток, у віці 10-13 років, з метою запобігання раку шийки матки

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД», КНП «ЦПМД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

225,0

225,0


Проведення  вакцинації дівчат проти раку шийки матки

2021

75,0

75,0

2022

75,0

75,0

2023

75,0

75,0

4.4.

Проведення скринінгу  окремих онкологічних хвороб  з метою раннього виявлення передпухлин-них та пухлинних захворювань чоловіків (рак простати, прямої кишки, тощо)

Управління охорони здоров’я міської ради,  КНП «ЦПМКДД», КНП «ЦПМД», КНП «ЦМКЛ ІФМР», КНП «МКЛ №1 ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Рання діагностика найбільш поширених онкологічнх хвороб чоловічого населення

2021

2022

2023

4.5.

Проведення скринінгу раку органів ротової порожнини

Управління охорони здоров’я міської ради,  КНП «ЦПМКДД», КНП «ЦПМД», КНП «ЦМКЛ ІФМР», КНП «МКЛ №1 ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Рання діагностика онкологічних захворювань ротової порожнини

2021

2022

2023

4.6.

Проведення оглядів серед школярів, студентів на виявлення ознак раку шкіри, меланоми

Управління охорони здоров’я міської ради,  КНП «ЦПМКДД», КНП «ЦМКЛ ІФМР», КНП «МКЛ №1 ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Рання діагностика онкологічних захворювань шкіри

2021

2022

2023


V. Заходи протидії поширенню туберкульозу, ко-інфекції туберкульоз+ВІЛ-інфекція, парентеральних вірусних гепатитів,

ВІЛ-інфекції серед мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади

5.1.

Забезпечення ранньої діагностики туберкульозу шляхом рентгенографії органів грудної клітки

Управління охорони здоров’я міської ради, заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Зниження рівня інвалідизації, соціалізація хворих

2021

2022

2023

5.2

Закупівля туберкуліну для проведення туберкуліно-діагностики дітям до 14 років

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД», КНП «ЦПМД ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

2400,0

2400,0


Забезпечення ранньої   діагностики туберкульозу

2021

800,0

800,0

2022

800,0

800,0

2023

800,0

800,0

5.3.

Забезпечення медичного спостереження за пацієнтами з  туберкульозом на амбулаторному етапі

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД», КНП «ЦПМД»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Зниження числа рецидивів, рівня інвалідизації

2021

2022

2023

5.4

Проведення мікроскопії мокротиння для виявлення збудника туберкульозу (МБТ)

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД», КНП ЦПМД ІФМР» КНП «ЦМКЛ ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Зниження числа деструктивних форм туберкульозу

2021

2022

2023

5.5.

Забезпечення  тестування «швидкими тестами» на маркери ВІЛ-інфекції, вірусні гепатити осіб з груп поведінкового ризику, хворих на туберкульоз,  інших пацієнтів з груп ризику

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД», КНП ЦПМД ІФМР» КНП «ЦМКЛ ІФМР», КНП «МКЛ №1 ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Покращення  діагностики ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів в групах ризику

2021

2022

2023

5.6.

Забезпечення  діагностики методом ІФА  пацієнтів з груп ризику - ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів,  тощо

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони  здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Покращення  діагностики ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів

2021

2022

2023

5.7

Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію населення в цілому, вагітних жінок щодо інфікування ВІЛ

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦПМКДД ІФМР», КНП «ЦПМД ІФМР», КНП «МКПЦ ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Покращення  діагностики ВІЛ-інфекції серед населення територіальної громади

5.8

Забезпечення  діагностики методом ІФА коронавірусної хвороби COVID-19, динамічного спостереження (ІФА) за станом здоров’я медичних працівників щодо маркерів коронавірусної хвороби

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони  здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Забезпечення  діагностики коронавірусної хвороби


VI. Заходи профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги та інфекційного контролю

в закладах охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради

6.1.

Забезпечення дотримання вимог інфекційного

контролю (забезпечення ЗІЗ, антисептиками, дезінфектантами, засобами гігієни рук, тощо), в тому числі персоналу лабораторій, підрозділів, які працюють з потенційно ВІЛ-інфікованим матеріалом

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Забезпечення інфекційної безпеки закладів

2021

2022

2023

6.2.

Здійснення заходів профілактики інфікування ВІЛ під час виконання професійних обов’язків, контроль за дотриманням Алгоритмів дій медичного персоналу у випадку «аварійного контакту» та постконтактної профілак-тики ВІЛ-інфікування

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Забезпечення  безпеки медичного персоналу закладів під час виконання професійних  обов’язків

2021

2022

2023

6.3.

Забезпечення проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфікування медичниим працівникам, які постражадали в аварійних ситуаціях на базі спеціалізованих закладів (в т.ч. КНП «ІФОКІЛ ІФОР»)

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Забезпечення ранньої профілактики ВІЛ-інфікування медичного персоналу на  робочому місці

2021

2022

2023

6.4.

Забезпечення засобами індивідуального захисту, антисептиками, дезсередниками,  медичних працівників, при виникненні епідемічних  ускладнень з інфекційних хвороб, в тому числі й з коронавірусної інфекції (COVID-19)

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Забезпечення інфекційної безпеки закладів

2021

2022

2023

6.5.

Організація заходів інженерного контролю як компонента інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я (забезпечення вентиляція, бактерицидними опромінювачами, роз’єднання потоків пацієнтів, тощо)

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Забезпечення інфекційної безпеки закладів

6.6.

Здійснення вакцинації проти гепатиту В медичних працівників, які працюють з кров’ю та її препаратами

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Забезпечення профілактики гепатиту В серед медичних працівників

2021

2022

2023

6.7.

Здійснення вакцинації медичних працівників проти грипу

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Забезпечення профілактики грипу серед медичних працівників

2021

2022

2023


VII. Заходи з надання медичної допомоги мешканця Івано-Франківської міської територіальної громади з невиліковними захворюваннями на кінцевих стадіях розвитку  (паліативна допомога)

7.1.

Забезпечення паліативної стаціонарної медичної допомоги

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦМКЛ ІФМР», КНП «МКЛ №1 ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Покращення якості життя пацієнтів з невиліковними хворобами

2021

2022

2023

7.2.

Забезпечення роботи мобільних бригад паліативної допомоги

Управління охорони здоров’я міської ради,

КНП «ЦМКЛ ІФМР»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Покращення якості життя пацієнтів з невиліковними хворобами

2021

2022

2023

7.3.

Закупівля медичного та технічного обладнання, предметів догляду для закладів паліативної допомоги

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

в межах коштів, отриманих за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення


Покращення якості життя пацієнтів з невиліковними хворобами

2021

2022

2023


VIII. Інформаційно-освітні заходи закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради

8.1

Підтримка роботи офіційного веб-сайту Управління охорони здоров’я міської ради та  закладів охорони здоров’я міської ради

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

в межах кошторисних призначень,  затверджених на відповід-ний бюджет-ний період

в межах кошторисних призначень,  затверджених на відповідний бюджетний період


Інформаційно-освітні заходи на підтримку розвитку медичної галузі

2021

2022

2023

8.2.

Підтримка медичної програми Управління охорони здоров’я «Школа здоров’я»

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

300,0

300,0


Популяризація здорового способу життя

2021

100,0

100,0

2022

100,0

100,0

2023

100,0

100,0

8.3

Друк  інформаційних буклетів, листівок, плакатів для  проведення проєктів підтримки репродуктивного здоров’я серед мешканців громади

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Інформаційно-освітні заходи на підтримку здорового способу життя

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.4

Друк  інформаційних буклетів, листівок, плакатів для  проведення соціальних проєктів для дітей  з інвалідністю, особливими потребами (діти з синдромом Дауна, аутизмом, ін.)

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Поширення знань про потреби «особливих дітей» в громадянському супільстві

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.5.

Розроблення, видання інформаційних матеріалів для молоді з питань формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, попередження небажаної вагітності, тощо

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охоро-ни здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Поширення знань про здоровий спосіб життя в молодіжному середовищі

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.6.

Проведення щорічних заходів, присвячених Дню передчаснонароджених дітей

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Інформування громадянського суспільства про досягнення перинатології

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.7.

Розроблення, друк та поширення  освітніх матеріалів  для населення міста, що інформують про ризики розвитку злоякіс-них пухлин та їх профілактику, до Днів боротьби з онкозахворю-ваннями,  раком дітей, боротьби з  раком грудної залози,  меланомою,  тютюнлпалінням, ін)

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Популяризація знань з профілактики онкологічних захворювань

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.8.

Проведення інформаційної підтримки вакцинальної кампанії профілактики раку шийки матки

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Популяризація знань з профілактики онкологічних захворювань

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.9.

Проведення комунікації та соціальної мобілізації з протидії захворюванню на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію, хвороби, що поширюються статевим шляхом, тощо

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Популяризація знань з профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції, інших соціально значущих хвороб

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.10.

Проведення освітньої роботи з питань протидії поширенню ВІЛ-інфекції в молодіжному середовищі (зустрічі, лекції, тренінги, тощо)

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Популяризація знань з профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції, інших соціально значущих хвороб

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.11

Проведення інформаційних заходів з питань подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Дня пам'яті померлих від СНІДу

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Проведення акцій до Дня боротьби з туберкульзом,

Днів здоров'я, День боротьби зі СНІДом, ін

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.12.

Проведення, зокрема, з використанням  мобільної амбулаторії, інформаційно просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання ВІЛ/СНІДу та формування навичок здорового способу  життя

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради, БФ «ЗахідШанс»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Популяризація знань з профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції, інших соціально значущих хвороб

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.13

Проведення інформаційно просвітницьких заходів, спрямованих на формування безпечної поведінки серед представників груп високого ризику інфікування ВІЛ,  вірусними гепатитами, туберкульозом

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради, БФ «ЗахідШанс»

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

9,0

9,0


Популяризація знань з профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції, інших соціально значущих хвороб

2021

3,0

3,0

2022

3,0

3,0

2023

3,0

3,0

8.14.

Створення ком'юніті центру як єдиної платформи для співпраці усіх служб і відомств з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу (розробка стратегії роботи ком'юніті центру,  впровадження в роботу основних завдань   центру, тощо)

Управління охорони здоров’я міської ради,

заклади охорони здоров’я міської ради

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

150,0

150,0


Створення єдиної платформи профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції, інших соціально значущих хвороб

2021

50,0

50,0

2022

50,0

50,0

2023

50,0

50,0


Разом

Управління охорони здоров’я міської  ради,

КНП ОЗ ІФМР

2021-2023

2021-2023

в т.ч. :

33924,0

33924,02021

13308,0

13308,02022

10308,0

10308,02023

10308,0

10308,0Секретар Івано-Франківської міської ради                                                                        Віктор Синишин2011-2021 © Всі права застережено.