Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення "П..."  № 745 від 21.12.2020р. 
Документ №745 від 21.12.2020р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Порядок денний  Порядок денний засідання виконавчого комітету 22.12.2020 року
Порядок денний  №49 від 22.12.2020р. 

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 
від 21.12.2020р.  № 745
м.Івано-Франківськ
 


Про внесення на розгляд

міської ради проєкту

рішення «Про бюджет Івано-Франківської

міської територіальної

громади на 2021 рік»Керуючись п.п.1 п.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради


в и р і ш и в:


1. Внести на розгляд міської ради проєкту рішення «Про бюджет Івано-Франківської міської  територіальної громади на 2021 рік» (додається).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови.
Міський голова                                                                                 Руслан Марцінків

Про бюджет Івано-Франківської

міської територіальної громади

на 2021 рік

(код бюджету 09533000000)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Івано-Франківська міська рада


в и р і ш и л а:1. Визначити на 2021 рік:

доходи  бюджету міської територіальної громади у сумі 2 945 772 403  гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 2 872 491 103 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 73 281 300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі   3 479 331 403 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 2 513 148 903 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 966 182 500 гривень;

повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади у сумі 9 485 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – 9 485 000 гривень;

надання кредитів з бюджету міської територіальної громади у сумі 12 096 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 110 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 11 986 000 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 359 232 200 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 895 402 200 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення:

залучення до бюджету розвитку коштів, шляхом залучення кредиту НЕФКО, в сумі 168 170 000 тис. гривень;

залучення кредиту до бюджету розвитку коштів в сумі 500 000,0 тис. гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 5 000 000 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право фінансовому управлінню здійснювати перерозподіл одержаних з державного, обласного та інших бюджетів міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням міською радою. Уповноважити міського голову укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

Установити, що пооб’єктний розподіл коштів бюджету розвитку здійснити після затвердження бюджету, за погодженням з міським головою, депутатською комісією з питань бюджету, з наступним затвердженням міською радою.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм  згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити цільовий фонд,  згідно з додатком 8 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України бюджету міської територіальної громади та субвенції з інших бюджетів.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2021 рік" та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 15 та статтею 16 і частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ;

3) у частині кредитування є:

- надходження, визначені статтями 691  та 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити:

у 2021 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі
1 452 405 000 гривень;

на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 789 000 000 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 654 405 000 гривень.

10.  Установити, що у 2021 році гарантії можуть надаватись відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 26, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» (із змінами).

Виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради повноваження приймати рішення, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, наданих міською радою.

11. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними такі видатками загального фонду бюджету міської територіальної громади:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– обслуговування місцевого боргу;

поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплата енергосервісу.

12. Дати дозвіл фінансовому управлінню міської ради, за погодженням міським головою:

- на отримання позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України;

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах та/або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою,  з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду. Надати право начальнику фінансового управління, за рішенням комісії щодо проведення конкурсів, підписувати договір депозиту, та вчиняти дії  щодо придбання цінних паперів, відповідно до  ст.16 Бюджетного кодексу України.

13. Розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.


14. У процесі виконання бюджету міської територіальної громади за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів бюджету, надати право фінансовому управлінню міської ради, за погодженням з міським головою, здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету.

За погодженням з депутатською комісією з питань бюджету здійснюється:

- перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головних розпорядників коштів бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах;

- перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого призначення бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету міської територіальної громади в межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням міською радою;

- збільшення доходів в зв’язку із збільшенням фактичних надходжень понад бюджетні призначення до цільових фондів, від відшкодування втрат с/г виробництва  і спрямовування їх на відповідні видатки, згідно пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України, з унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду головних розпорядників бюджетних коштів. 

15. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити фінансовому управлінню міської ради, за погодженням з міським головою та постійною депутатською комісією з питань бюджету, з наступним затвердженням міською радою, протягом 2021 року виділяти додаткові кошти головним розпорядникам коштів бюджету та додаткові трансферти іншим бюджетам (в т.ч. за рахунок додаткових надходжень відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України), здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету міської територіальної громади, вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів капітальних видатків, і перерозподілу коштів за об’єктами.

16. Дозволити фінансовому управлінню міської ради, за погодженням з міським головою, проводити фінансування капітальних вкладень по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, відповідно до ст. 71, 72 Бюджетного Кодексу України, з подальшим затвердженням таких змін міською радою.

17. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Надати право фінансовому управлінню міської ради, після погодження з міським головою:

- у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої класифікації, вносити відповідні зміни до бюджету міської територіальної громади;

В окремих випадках, та з метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та окремих доручень, дозволити проведення уточнень бюджету міської територіальної громади і розподілу вільних залишків бюджетних коштів, за поданням фінансовим управлінням міської ради депутатській комісії міської ради з питань  бюджету, з подальшим затвердженням її рішень, чи відповідних їм розпоряджень міського голови, на засіданнях міської ради.        

18.  Головним розпорядникам бюджетних коштів здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

20. Встановити, що підприємства та організації, які належать до комунальної власності міста, сплачують до загального фонду бюджету міської територіальної громади частину чистого прибутку (доходу).

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до бюджету міської територіальної громади за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 0,01 відсотка.

21.  Встановити, що послуги у сфері освіти, охорони здоров’я, культури та спорту надаються закладами Івано-Франківської територіальної громади  безкоштовно для громадян, які проживають та/або зареєстровані за межами бюджету міської територіальної громади лише за наявності відповідного договору про здійснення міжбюджетних трансфертів між Івано-Франківською міською радою та відповідною територіальною громадою чи іншим відповідним органом місцевого самоврядування.

Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладення договорів про міжбюджетний трансферт, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.

22. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

23.  Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

24. Секретаріату міської ради  (Н. Карабин) забезпечити опублікування рішення в газеті «Західний кур’єр» та розмістити на офіційному сайті міста Івано-Франківська.

25. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови та депутатську комісію з питань бюджету.

          


Міський голова                                                                                          Руслан МарцінківФайли:2011-2024 © Всі права застережено.