Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження Положення про Департамент містобудуван..."  № 300 від 23.12.2020р. 
Документ №300 від 23.12.2020р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 23.12.2020р.  № 300
м.Івано-Франківськ
 
Про затвердження Положення про Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської радиКеруючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішень Івано-Франківської міської ради від 26.11.2020 р. №307-1 «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності виконавчих органів», від 11.12.2020 р.  № 311-2 «Про внесення змін у рішення міської ради від 26.11.2020р. №307-1 та затвердження Положень виконавчих органів міської ради», міська рада


вирішила:

       1. Затвердити Положення про Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (додається).

2. Секретаріату Івано-Франківської міської ради (Н.Карабин) опублікувати це рішення на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови В.Сусаніну та керуючого справами виконавчого комітету міської ради І.Шевчука.Міський голова                                                         Руслан Марцінків

Затверджено рішенням Івано-Франківської міської ради №______ від_________________ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент містобудування та архітектури

Івано-Франківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1. Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (надалі – Департамент) є виконавчим органом Івано-Франківської міської ради.

       1.2. Департамент утворюється Івано-Франківською міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови.

       1.3. Департамент в своїй діяльності керується: Конституцією України; законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про охорону культурної спадщини», «Про рекламу» іншими законами України; указами та розпорядженнями Президента України; постановами Кабінету Міністрів України; іншими нормативно-правовими актами органів державної влади; рішеннями Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

       1.4. Департамент, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями міської ради, іншими органами, утвореними міською радою та іншими виконавчими органами Івано-Франківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

       1.5. Департамент є спеціально уповноваженим органом з питань містобудування, архітектури Івано-Франківської міської ради, крім видачі містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва та надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради є уповноваженим органом містобудування та архітектури з питань видачі містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва та надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

       У складі Департаменту діє відділ охорони культурної спадщини як спеціально уповноважений орган охорони культурної спадщини.

       1.6. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку зі своїм найменуванням із зображенням Герба України, печатку з написом «Головний архітектор міста», інші необхідні печатки та штампи, бланки зі своїм найменуванням, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

       1.7. Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 9.


2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

       2.1. Основними завданнями Департаменту є:

       2.1.1. Реалізація  на території Івано-Франківської міської територіальної громади політики у сфері містобудування та архітектури.

       2.1.2. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови, поліпшення архітектурного вигляду та раціонального використання територій Івано-Франківської міської територіальної громади.

       2.1.3. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.

       2.1.4. Організація розроблення та виконання містобудівної документації на місцевому рівні згідно з чинним законодавством України.

       2.1.5. Забезпечення виконання рішень Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до відання Департаменту.

       2.1.6. Інші завдання, визначені Законами України, підзаконними нормативними актами, актами Івано-Франківської міської ради та її виконавчих органів.


       2.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері планування території  в межах Івано-Франківської міської територіальної громади:

       2.2.1. Бере участь у розробленні програм господарського, соціального та культурного розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади, інвестиційних програм і проєктів, інших програм відповідно до своєї компетенції та готує висновки стосовно їх узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня.

       2.2.2. Готує пропозиції до проєктів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади і подає їх на розгляд в установленому порядку, в тому числі, щодо потреби у розробленні містобудівної документації.

       2.2.3. Бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону.

       2.2.4. Здійснює моніторинг стану розроблення містобудівної документації.


       2.3. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері регулювання забудови територій в межах Івано-Франківської міської територіальної громади:

       2.3.1. Визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні та забезпечує отримання інших вихідних даних на проєктування об'єктів, а також іншої інформації з містобудівного кадастру відповідно до законодавства.

       2.3.2. Готує проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету міської ради щодо надання містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва.

       2.3.3. Готує проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету міської ради щодо надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки.

       2.3.4. Бере участь у розробці  містобудівної документації, проєктів будівництва, реконструкції та благоустрою у випадках, передбачених чинним законодавством.

       2.3.5. Готує висновки з питань землекористування.


       2.4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань у сфері дизайну на території Івано-Франківської міської територіальної громади:

       2.4.1. Бере участь у підготовці правил з питань благоустрою території, змін та доповнень до них.

       2.4.2. Узгоджує розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва.

       2.4.3. Узгоджує паспорти вивісок на фасадах будинків, споруд, будівель, дозволи на розміщення рекламних об’єктів на усіх типах рекламоносіїв, схеми розміщення елементів дизайну та реклами.

       2.4.4. Готує проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та погоджує іншу документацію відповідно до законодавства про рекламу.

       2.4.5. Координує заходи щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі зовнішньої реклами та впровадження системного підходу до формування високоякісного зовнішнього дизайну.

       2.4.6. Надає у тимчасове користування місця для розташування рекламних конструкцій на договірних засадах у порядку, що встановлюється виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.

       2.4.7. Веде інформаційну базу даних місць розташування рекламних засобів, планів їх розміщення та надає в установленому порядку інформацію для оновлення даних містобудівного кадастру.

       2.4.8. Погоджує дозвільну документацію на розміщення зовнішньої реклами.

       2.4.9. Приймає та розглядає заяви про намір встановити тимчасову споруду для здійснення підприємницької діяльності та про оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності, оформлює, видає, продовжує строк їх дії, призупиняє, а також анулює паспорти прив'язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.

       2.4.10. Організує та проводить архітектурно-містобудівні конкурси для визначення кращих проєктних рішень  об’єктів архітектури, містобудування, благоустрою та дизайну зовнішнього середовища у випадках, передбачених чинним законодавством.

       2.4.11. Забезпечення реалізації політики у сфері зовнішньої реклами та координація заходів щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі зовнішньої реклами.

       2.5. У сфері охорони культурної спадщини Департамент діє відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» та покладених на нього завдань.


       2.6. Основні функції Департаменту :

       2.6.1. Вносить на розгляд виконавчого комітету та міської ради пропозиції з питань у сфері містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами.

       2.6.2. Забезпечує реалізацію політики та повноважень місцевого самоврядування в галузі містобудування на території Івано-Франківської міської територіальної громади.

       2.6.3. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією.

       2.6.4. Забезпечує у встановленому законодавством порядку розроблення і подання на затвердження містобудівної документації на місцевому рівні.

       2.6.5. Здійснює координацію на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови на території Івано-Франківської міської територіальної громади.

       2.6.6. Готує проєкти рішень виконавчого комітету міської ради щодо демонтажу самовільно встановлених об’єктів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, вивісок та об’єктів зовнішньої реклами в порядку встановленому відповідними рішеннями органу місцевого самоврядування.

       2.6.7. Готує проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету міської ради щодо присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які розташовані на території Івано-Франківської міської територіальної громади.

       2.6.8. Готує проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету міської ради щодо видачі містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва та будівельних паспортів забудови земельної ділянки. Головний архітектор міста підписує видані на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва, а директор Департаменту видає наказ про їхнє затвердження.

       2.6.9. Організовує створення, реєстрацію, збереження, систематизацію і оновлення топографо-геодезичних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань.

       2.6.10. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

       2.6.11. Утворює архітектурно-містобудівну раду в якості  дорадчого органу, що діє на громадських засадах на підставі положення.

       2.6.12. Інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку території Івано-Франківської міської територіальної громади, розміщення об’єктів архітектури.

       2.6.13. Ініціює та бере участь у громадських слуханнях щодо розроблених в установленому порядку проєктів містобудівної документації на місцевому рівні.

       2.6.14. Готує матеріали для  розгляду відповідних постійних депутатських комісій.

       2.6.15. Створює та веде містобудівний кадастр Івано-Франківської міської територіальної громади.

       2.6.16. Забезпечує збір, облік, систематизацію, зберігання та використання накопичених геодезичних, топографічних матеріалів  для наступних проєктних та вишукувальних робіт.

       2.6.17. Надає консультації у сфері містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами.

       2.6.18. Бере участь у розгляді судових справ в порядку встановленим процесуальним законодавством.

       2.6.19. Забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень, запитів на публічну інформацію, скарг громадян, юридичних осіб, органів влади вищого рівня з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів.

       2.6.20 Забезпечує ведення належної роботи з матеріалами для службового користування та з матеріалами, що містять державну таємницю.

       2.6.21. Розробляє нормативно-правові акти з питань містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.

       2.6.22. Подає відповідним органам влади пропозиції щодо зупинення будівельних робіт, які ведуться самовільно або з порушенням державних стандартів, норм і правил.

       2.6.23. Здійснює делеговані йому міською радою та виконавчим комітетом повноваження.

       2.6.24. Виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.


3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

       3.1. Департамент має право:

       3.1.1. Одержувати у встановленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

       3.1.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

       3.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.

       3.1.4. Звертатися до суду у порядку, встановленому законодавством.

       3.1.5. Бути учасником цивільного, господарського, адміністративного процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України.

       3.1.6. Вирішувати інші питання у галузі містобудування, архітектури, охорони культурної спадщини та реклами у межах своєї компетенції.

       3.2. Укладати цивільні та господарські договори, від свого імені вчиняти інші правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав в межах чинного законодавства України, нести обов’язки.


4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

       4.1. Департамент складається з управлінь та відділів.

Структура управлінь та відділів Департаменту, штатний розпис  затверджується у встановленому порядку за погодженням із першим заступником міського голови.

       4.2. Департаменту, в межах, визначених відповідними статутними документами та рішеннями Івано-Франківської міської ради, можуть підпорядковуватись підприємства, організації.

       4.3. Департамент очолює директор Департаменту (далі – Директор), який призначається і звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

       4.4 Головний архітектор міста призначається міським головою згідно із чинним законодавством. Головний архітектор міста за посадою є першим заступником директора Департаменту та може бути керівником одного з управлінь, створених у Департаменті.

Головним архітектором міста призначається особа, яка має відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

       4.5. Директор може мати заступників, які призначаються на посаду міським головою за погодженням з першим заступником міського голови. Заступники Директора за посадою можуть бути керівниками управлінь, відділів.

       4.6. При Департаменті можуть бути створені колегія та інші  консультативно-дорадчі органи. Персональний склад та положення про такі органи оформляється наказом Директора та погоджується першим заступником міського голови.

       4.7. Всі працівники Департаменту діють відповідно до посадових інструкцій, затверджених Директором за погодженням першого заступника міського голови.


5. ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ

       5.1. Директор Департаменту:

– здійснює керівництво Департаментом і несе відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і здійснення ним своїх функцій;

– подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків, штатний розпис Департаменту;

– організовує роботу управлінь та відділів Департаменту, розподіляє посадові обов’язки між працівниками;

– від імені Департаменту та в межах завдань, покладених на Департамент, підписує документи, пов’язані з діяльністю Департаменту;

– без доручення діє від імені Департаменту та представляє його інтереси в усіх установах і організаціях, у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами;

– в межах своїх повноважень видає відповідні довіреності працівникам Департаменту;

– в межах своїх повноважень видає накази, укладає договори/угоди/ від імені Департаменту;

– розпоряджається майном, бюджетними та іншими коштами у встановленому законодавством порядку та в межах затвердженого кошторису Департаменту;

– затверджує за погодженням із першим заступником міського голови положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Департаменту. Положення про відділ охорони культурної спадщини погоджується у порядку, встановленому Законом України «Про охорону культурної спадщини»;

– вносить міському голові подання про призначення на посаду керівників  підпорядкованих комунальних підприємств та про звільнення їх з посади у встановленому порядку;

– звітує про роботу Департаменту перед виконавчим комітетом та міською радою;

– здійснює контроль за функціонуванням системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ІSО-9001 в структурних підрозділах Департаменту;

– здійснює контроль за інформаційним забезпеченням діяльності Департаменту;

– вирішує інші питання в межах своїх повноважень;

- здійснює особистий прийом громадян, представників підприємств, установ, організацій у визначений час.

       5.2. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, стан діловодства, обліку та звітності, збереження майна і засобів, переданих Департаменту в користування міською радою та її виконавчим комітетом.


6.ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ

       6.1. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади.

       6.2. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та асигнування на утримання Департаменту затверджуються у встановленому порядку.

       6.3. Департамент володіє і користується майном, переданим йому міською радою, на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

       6.4. Доходи Департаменту зараховуються до складу кошторису(ів) (на спеціальний рахунок) на утримання Департаменту і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису(ів), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


7.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

       7.1. Припинення діяльності Департаменту (ліквідація, реорганізація) здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

       7.2. У разі ліквідації Департаменту його активи зараховуються до бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади або передаються правонаступнику, визначеним рішенням міської ради.

7.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.
Секретар міської ради                                                Віктор Синишин
2011-2021 © Всі права застережено.