Проєкт рішення міської ради  "Про Комплексну цільову соціальну програму цивільного за..."  № 23 від 15.01.2021р. 
Документ №23 від 15.01.2021р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 15.01.2021р.  № 23
м.Івано-Франківськ
 


Про Комплексну цільову соціальну програму цивільного захисту населення і території Івано-Франківської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 2021-2025 рокиКеруючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.19 Кодексу цивільного захисту України, міська рада


вирішила:


1. Затвердити Комплексну цільову соціальну програму цивільного захисту населення і території Івано-Франківської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 2021-2025 роки» (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Г.Яцків) при формуванні проєкту бюджету міської територіальної громади на відповідний рік передбачати кошти для реалізації Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Р.Гайду та постійну депутатську комісію з питань бюджету (Р.Онуфріїв).


Міський голова                                                        Руслан Марцінків       Затверджено

рішенням сесії міської ради

«        »___________ 2021 року №_____Комплексна цільова соціальна програма

розвитку цивільного захисту населення і території

Івано-Франківської міської територіальної громади від

надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної

та пожежної безпеки  на 2021 – 2025 роки


Розробник Програми:


Управління з питань надзвичайних ситуацій,

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності

правоохоронних органів міської ради                                І. ВлізлоКерівник Програми:


Заступник міського голови                                                Р.ГайдаПАСПОРТ

Комплексної цільової соціальної програми цивільного захисту

населення і території Івано-Франківської міської територіальної громади

від надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної та пожежної безпеки

на 2021 – 2025 роки


 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): виконавчий комітет міської ради.


 1. Розробник Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій,

-оборонної роботи та діяльності

правоохоронних органів міської ради


 1. Термін реалізації Програми:                                5 років.


 1. Етапи фінансування Програми:                        2021 – 2025 роки.


 1. Фінансування Програми             за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади затверджених на відповідний бюджетний рік.


 1. Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація заходів програми сприятиме:

       - забезпеченню належного рівня безпеки населення, а також захисту території від загроз надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

       - підвищенню ефективності використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту;

       - підвищенню ефективності функціонування сил цивільного захисту;

       - придбати сучасне спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, засоби малої механізації та зв’язку;

       - вдосконалити можливості міських аварійно-рятувальних служб щодо оснащення їх засобами захисту, технікою та інвентарем;

       - покращенню матеріально-технічної бази сил цивільного захисту;

       - забезпеченню створення та накопичення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведенню невідкладних відновних робіт.

- участі КУ «ІФ МАРС» у гасінні пожеж;

- забезпеченню пожежної безпеки під час проведення масових заходів в м. Івано-Франківську;

- пошуку і рятуванні людей на всіх без винятку уражених об'єктах і територіях, надання домедичної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;

- деблокуванню постраждалих і жертв надзвичайних ситуацій, евакуація потерпілих з районів обмеженого доступу евакуаційного транспорту у разі загрози їх життю та здоров'ю;

- перенесенню важкохворих до карет швидкої медичної допомоги;


       7. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає міській раді:

       - щорічний звіт про результати виконання Програми.
       Розробник Програми:


Управління з питань

надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-

оборонної роботи та діяльності

правоохоронних органів міської ради        Ігор Влізло
       Керівник Програми:


       Заступник міського голови        Руслан Гайда
Обґрунтування

доцільності розроблення комплексної цільової соціальної програми

цивільного захисту населення і території Івано-Франківської міської

територіальної громади від   надзвичайних ситуацій, забезпечення

техногенної та пожежної безпеки на 2021 – 2025 роки

       Програма розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

               Територія об’єднаної громади характеризується ймовірністю виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру як місцевого так і регіонального рівнів.

       Погіршення стану основних виробничих фондів підприємств, у тому числі на потенційно небезпечних об’єктах ( в місті їх налічується вісімдесят чотири) збільшується ступінь ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Також для територіальної громади ймовірними залишаються надзвичайні ситуації природного характеру, пов’язані із затопленнями територій, зсувними процесами, що потребує пріоритетного проведення комплексу заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій на території громади та підвищення стійкості об’єктів життєдіяльності.

       В місті функціонує та потребує реконструкції, модернізації і вдосконалення місцева автоматизована система централізованого оповіщення та інформування керівного складу, населення громади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру.

       України та постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту».

       Здійснення заходів програми дасть змогу:

       - забезпечити належний рівень безпеки населення, а також захисту території від загроз надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

       - підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту;

       - підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту;        

       - придбати сучасне спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, засоби малої механізації та зв’язку;

       - забезпечити заходи з організації дозвілля населення на водних об’єктах територіальної громади, а також аварійно-рятувальні служби на водних об’єктах сучасною спеціальною технікою і обладнанням;

       - вдосконалити можливості аварійно-рятувальних служб щодо оснащення їх засобами захисту, технікою та інвентарем;

       - наблизити рятувальні структури їхні сили і засоби до сільських населених пунктів.

       Соціальними наслідками, яких передбачається досягти в результаті виконання програми, є поліпшення безпеки життєдіяльності населення.


Фінансове забезпечення Програми


Фінансування програми буде здійснюватися у відповідності до чинного законодавства України за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, а також інших джерел фінансування на відповідний бюджетний рік.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається виходячи із конкретних завдань та заходів, направлених на покращення системи цивільного захисту.

       Виконання заходів програми приведе до:

       - зменшення економічних втрат від надзвичайних ситуацій;

       - підвищення достовірності прогнозування надзвичайних ситуацій;

       - підвищення ефективності управління процесами цивільного захисту;

       - підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації за їх рівнями, а також розвитку сил цивільного захисту та удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;

       - підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

       - підвищення ефективності надання екстреної допомоги населенню;

       - підвищення технічної готовності комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» до дій за призначенням;

       - забезпечення створення міського матеріального резерву.


       Економічна ефективність програмних заходів буде оцінюватися шляхом порівняння розміру збитків, яким передбачається запобігти у результаті здійснення заходів, з розміром витрат на ці заходи та розміром збитків, яким не вдалося запобігти у минулі роки, а також кількістю врятованих життів та матеріальних цінностей в процесі виникнення надзвичайних ситуацій.

       Актуальність розроблення і прийняття комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту населення і території міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 2021 – 2025 роки зумовлена необхідністю підвищення рівня координації дій органів управління цивільного захисту, готовності сил цивільного захисту їх забезпечення матеріально-технічними ресурсами для ефективного та якісного розв’язання проблем у сфері цивільного захисту відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів держави.


Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-

оборонної роботи та діяльності

правоохоронних органів міської ради         Ігор Влізло

Підпрограма

фінансової підтримки місцевої системи централізованого  оповіщення

міської територіальної громади на 2021-2025рр.


Правовою основою організації оповіщення населення при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій (НС) є Кодекс Цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту", "Положення про єдину державну систему цивільного захисту", накази центрального органу виконавчої влади з питань НС, відповідні розпорядження обласної державної адміністрації, міської ради її виконавчого комітету та інші акти. 

Одним із основних завдань Цивільного захисту України є: інформування населення у сфері цивільного захисту - доведення органами управління цивільного захисту через засоби масової інформації, телерадіомережі відомостей про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, про способи та методи захисту від них, а також про свою діяльність з питань цивільного захисту, в тому числі з урахуванням особливостей оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями .

Особлива роль в цьому відводиться місцевій автоматизованій системі централізованого оповіщення, яка являє собою програмно-технічний комплекс, призначений для оповіщення осіб керівного складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, об’єднаної територіальної громади).

Також до виконання завдань задіяна об’єктова система оповіщення - програмно-технічний комплекс, що створюється і функціонує на об’єкті підвищеної небезпеки та об’єкті з масовим перебуванням людей, призначений для оповіщення у разі загрози виникнення та під час виникнення надзвичайних ситуацій, в результаті яких зона можливого ураження не виходить за його територію.

Значні завдання покладено і на територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення, яка являє собою програмно-технічний комплекс, призначений для оповіщення осіб керівного складу і чергових служб відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інформування населення через місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення та інші системи оповіщення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення функціонують у районах, містах обласного значення та інших відповідних адміністративно-територіальних одиницях (у тому числі об’єднаних територіальних громадах) для забезпечення прийому сигналів і повідомлень від відповідної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та здійснення оповіщення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, де функціонують спеціальні, локальні або об’єктові системи оповіщення, установ, організацій, місць масового перебування людей, сил цивільного захисту та населення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Проектування та реконструкція місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються згідно із законодавством на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) за погодженням з територіальним органом ДСНС.

Утримання, реконструкція та забезпечення постійної готовності до дій за призначенням місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування).

Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення передбачають взаємодію з відповідною територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення та відповідними локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення.

Місцеві органи виконавчої влади (органи місцевого самоврядування) використовують системи автоматизованого виклику для інформування (виклику) осіб керівного складу, координаційних органів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб. Системи автоматизованого виклику забезпечують передачу необхідної інформації (мовних або текстових повідомлень).

Реконструкція та утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.
Начальник управління з питань надзвичайних

ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та

діяльності правоохоронних органів міської ради                Ігор Влізло

Підпрограма

фінансової підпримки комунальної установи

«Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба»

Івано-Франківської міської територіальної громади

на 2021 – 2025 роки


Комунальна установа «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» (надалі – Установа) – створена для  забезпечення пожежної безпеки, ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха на території Івано-Франківської міської ради.

Установа здійснює свою діяльність на принципах повного фінансового утримання за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади затверджених на відповідний бюджетний рік.

Основними завданнями даної установи є:

- організація функціонування структурних підрозділів у режимі
постійної готовності до виконання необхідного комплексу
аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або
загрози її виникнення.

- постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового
складу для проведення аварійно-рятувальних робіт;

- забезпечення можливості цілодобового проведення
аварійно-рятувальних робіт в автономному режимі, створення для
цього відповідних матеріально-технічних резервів;

- підтримання взаємодії з органами виконавчої  влади,  органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності під час проведення
аварійно-рятувальних робіт, координація дій у процесі використання
сил і засобів інших аварійно-рятувальних служб.

- участь в оцінці стану готовності об'єктів, що нею
обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації надзвичайних
ситуацій та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх
протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості
персоналу об'єктів до дій в умовах надзвичайної ситуації.

       


Начальник  управління з питань

надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-

оборонної роботи та діяльності

правоохоронних органів міської ради        Ігор Влізло
Підпрограма

фінансової підтримки створення опорних пунктів безпеки

в Івано-Франківській міській територіальній громаді

на 2021 – 2025 роки

Мета підпрограми створення опорних пунктів безпеки для забезпечення безпечного середовища існування і розвитку вільного суспільства через формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення, дотримання публічного порядку, зміцнення довіри до органів місцевої влади з боку жителів сільського населення, продовження розвитку міської територіальної громади в основі якої лежать інтереси її громадян.

Опорні пункти безпеки створюються в с.Хриплин із зоною обслуговування (с.Хриплин, Хриплинська промислова зона, с.Черніїв) в с.Підпечери (зона обслуговування: с.Підпечери, с.Підлужжя, с.Колодіївка, с.Добровляни, с.Узин), а також в с.Березівка (зона обслуговування: с.Березівка, с.Драгомирчани, с.Радча, с.Чукалівка, с.Тисменичани, с. Камінне).

Утворення опорних пунктів безпеки до складу яких входитиме персонал новостворених місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, а також Національної поліції, та КП «Муніципальна інспекція «Добродій» сприятиме запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій та забезпечуватиме оперативність під час їх ліквідації, підвищенню ефективності превентивних заходів щодо протидії злочинності.

Необхідність створення пунктів безпеки  обумовлена утворенням міської територіальної громади за рахунок додаткового приєднання сільських населених пунктів,  а також складною криміногенною ситуацією в державі, високим рівнем корупції та організованої злочинності, економічною нестабільністю, появою нових типів загроз і злочинів, а також необхідністю:

 • оптимізації системи швидкого реагування на повідомлення про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці;
 • покращання оперативності реагування на надзвичайні ситуації;
 • удосконалення місцевої інфраструктури безпеки, систем відеоспостереження та оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій;
 • набуття громадянами належних навичок забезпечення особистої безпеки і підвищення рівня розуміння населенням своєї активної ролі в забезпеченні громадської безпеки;
 • подальшого удосконалення процедур надання адміністративних послуг у сферах, які відносяться до компетенції органів системи МВС.


Утворення опорних пунктів безпеки сприятиме:

 • підвищенню ефективності виконання завдань Національною поліцією, КУ «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба», КП «Муніципальна інспекція «Добродій» із забезпечення захисту життя, прав, свобод та законних інтересів громадян, протидії злочинності, цивільного захисту населення;
 • зменшенню часу реагування на виклик з моменту отримання повідомлення і до першого контакту з потерпілим;
 • забезпеченню кожного опорного пункту безпеки  працівником КУ ІФ «МАРС», офіцером поліції, інспектором КП «Муніципальна інспекція «Добродій»;
 • зменшення кількості вчинюваних громадянами правопорушень та постраждалих від них під час мирних зібрань;
 • підвищить ефективність превентивних заходів щодо протидії злочинності у цілому, а також високий рівень розкриття вчинених злочинів;
 • забезпеченню своєчасного та оперативного реагування на надзвичайні ситуації та небезпечні події, що несуть загрозу життю громадян;
 • зменшенню часу на виконання завдань, пов’язаних із здійсненням оперативно-пошукових заходів, гасінням пожеж у природних екосистемах, евакуацією постраждалих;
 • підвищенню технічної готовності пожежно-рятувальних підрозділів для виконання відповідних завдань;
 • досягненню відповідного сучасним вимогам рівня забезпечення інформацією про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов, попередження про небезпечні ситуації і стихійні гідрометеорологічні явища, а також про стан забруднення навколишнього природного середовища.

Створення опорних пунктів безпеки та їхнє утримання здійснюється за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.


Начальник управління з питань

надзвичайних  ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи

та діяльності правоохоронних органів

міської ради                                                                 Ігор Влізло2011-2021 © Всі права застережено.