Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про комісію з безпеки дорожнього руху Івано-Франківсько..."  № 258 від 12.02.2021р. 
Документ №258 від 12.02.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 
від 12.02.2021р.  № 258
м.Івано-Франківськ
 


Про комісію з безпеки дорожнього руху Івано-Франківської міської

територіальної громадиВідповідно до ст.ст. 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про дорожній рух», з метою запобігання дорожньо-транспортним пригодам і забезпечення безпеки дорожнього руху, виконавчий комітет міської ради


в и р і ш и в :


1. Затвердити Положення про комісію з безпеки дорожнього руху Івано-Франківської міської територіальної громади (додаток 1).

2. Затвердити персональний склад комісії з безпеки дорожнього руху Івано-Франківської міської територіальної громади (додаток 2).

3. Рішення виконавчого комітету від 21.01.2016р. № 48 зі змінами, внесеними згідно рішень виконавчого комітету міської ради від 04.02.2016р. № 88, від 08.04.2016р. № 236, від 20.10.2016р. № 706, від 17.08.2017р. № 641, від 04.04.2018р. № 344, від 12.07.2018р. № 751, від 05.06.2019р. № 662, від 05.09.2019р. № 1031, вважати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради М. Смушака.
Міський голова                                                Руслан Марцінків


Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від __.__.202__ р. №______ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з безпеки дорожнього руху

Івано-Франківської міської територіальної громади

 1. Загальні положення
  1. Комісія з безпеки дорожнього руху Івано-Франківської міської територіальної громади (далі – комісія) утворюється відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух» з метою координації діяльності у сфері дорожнього руху та підвищення його безпеки, а також створення умов для реалізації Транспортної концепції м. Івано-Франківська, Правил руху та стоянки приватного транспорту у житлових зонах м. Івано-Франківська та Правил благоустрою Івано-Франківської міської територіальної громади.
  2. Рішення комісії є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Івано-Франківської міської територіальної громади органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
  3. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, вимогами цього Положення, нормативними документами з безпеки дорожнього руху та благоустрою населених пунктів.
  4. Свою діяльність комісія здійснює у взаємодії з органами поліції та іншими установами і організаціями, діяльність яких стосується безпеки дорожнього руху.
  5. Склад та кількість членів комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. До складу комісії можуть включатися керівники та представники виконавчих органів та органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, представники поліції, підприємств усіх форм власності та громадських організацій.
 1. Основні завдання комісії
  1. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання вимог законодавства та рішень органів виконавчої влади, рішень міської ради та рішень виконавчого комітету міської ради про дорожній рух та його безпеку.
  2. Розгляд питань щодо реалізації заходів для забезпечення робіт з благоустрою, організації дорожнього руху та підвищення безпеки всіх учасників руху на території Івано-Франківської міської територіальної громади згідно генерального плану, проєктів детального планування та забудови населених пунктів, проєктів капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва об’єктів вулично-дорожньої мережі, впровадження автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху, зон паркування з врахуванням принципів сталого розвитку та дотримання правил благоустрою.
  3. Збільшення площ громадських просторів, пішохідних зон, велосипедної інфраструктури, покращення безбар’єрного середовища та забезпечення доступності.
  4. Участь в розробці, надання пропозицій щодо реалізації та відповідного моніторингу за їх виконанням міських програм розвитку дорожнього руху та підвищення його безпеки.
  5. Моніторинг виконання нормативних документів з безпеки дорожнього руху та благоустрою населених пунктів, за реалізацією раніше прийнятих рішень комісії, а також інших заходів, що стосуються запобігання аварійності, підвищення безпеки учасників руху та впровадження принципів сталого розвитку.
 1. Організація роботи комісії
  1. Комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.
  2. Засідання комісії проводяться за необхідністю згідно рішення голови комісії чи його заступника, але не менше, ніж один раз у квартал. Запрошення членів комісії проводяться її секретарем.
  3. Результати роботи комісії оформляються протоколом, який веде секретар комісії.
  4. Протокол комісії розміщується у відкритому доступі на сайті виконавчого комітету міської ради.
  5. Секретар комісії забезпечує ведення єдиного реєстру протоколів комісій та за дорученням голови комісії та/або його заступника забезпечує моніторинг за їх виконанням.
  6. Виконавчий комітет міської ради створює умови для нормальної роботи комісії та надає технічне забезпечення та юридичний супровід.
 1. Функції комісії
  1. Надання обов’язкових до розгляду та реагування рекомендацій відповідальним службам, підприємствам, установам та організаціям щодо пріоритетів у виконанні ремонтних робіт, встановлення дорожніх знаків, засобів обмеження руху та паркування, примусового зниження швидкості, світлофорних об’єктів, організації місць зупинки та паркування транспортних засобів, місць для висадки-посадки пасажирів громадського транспорту, велосипедної інфраструктури.
  2. Попередній розгляд заяв щодо порушення технічного стану об’єктів дорожньої інфраструктури та інших об’єктів благоустрою, моніторинг за відновленням порушеного технічного стану, сприяння в покращенні благоустрою на таких об’єктах.
  3. Створення умов для здійснення заходів щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму та проведення роботи з промоції безпеки дорожнього руху.
  4. Погодження схем організації дорожнього руху, проєктів капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва об’єктів вулично-дорожньої мережі, надання обов’язкових до розгляду та реагування рекомендацій щодо внесення змін до цих документів.
  5. Визначення місць зупинки громадського транспорту та встановлення супутньої транспортної інфраструктури.
  6. Заслуховування на засіданнях комісії керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання з питань виконання вимог рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про дорожній рух та його безпеку.
  7. Комісія має право розглядати і вирішувати інші питання, які відповідно до чинного законодавства стосуються безпеки дорожнього руху та повноважень органів місцевого самоврядування в частині організації дорожнього руху, підвищення безпеки учасників руху та благоустрою об’єктів вулично-дорожньої мережі.
 2. Обов’язки та права членів комісії
  1. Члени комісії беруть участь в розгляді та обговоренні питань, винесених на розгляд засідань комісії.
  2. Члени комісії зобов’язані дотримуватися норм законодавства України, цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати питання винесені на розгляд комісії.
  3. Члени комісії мають право на ознайомлення з усіма матеріалами та документами, поданими на розгляд комісії, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комісії.
Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради        І. Шевчук

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від __.__.202__ р. №______Персональний склад комісії з безпеки дорожнього руху

Івано-Франківської міської територіальної громадиСмушак

Михайло Володимирович

заступник міського голови – директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради, голова комісії;Рогів

Назарій Миколайович

Зелінська

Ірина КазимирівнаАбрам’як

Сергій МихайловичБогачов Олександр МиколайовичВагилевич

Мар’ян ВолодимировичГаврилків

Андрій Андрійович
Гіглюк

Андрій ВасильовичГолутяк

Віталій Юрійович


Запухлий Ростислав ІгоровичЗагреба

Віктор СергійовичКапустяк

Олег ІвановичКоман

Андрій ІвановичКорсун Ігор ВолодимировичКостенко

Олег ОлександровичПашковський

Богдан Васильович
Слівінський

Віталій Васильович
Строїч

Андрій Петрович
Федорків

Мирослав Мирославович

заступник директора Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради, заступник голови комісії;начальник відділу дорожньої інфраструктури та безпеки руху Управління інфраструктурної політики Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради, секретар комісії;депутат Івано-Франківської міської ради (за згодою);член виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (за згодою);депутат Івано-Франківської міської ради (за згодою);заступник начальника Управління інфраструктурної політики Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради;


начальник Управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради;директор КП «Електроавтотранс»;член виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (за згодою);громадський активіст, співзасновник ГО «ВІЖН ЗЕРО» (за згодою);депутат Івано-Франківської міської ради (за згодою);архітектор, співзасновник ГО «ВІЖН ЗЕРО» (за згодою);депутат Івано-Франківської міської ради (за згодою);начальник Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області ДПП;громадський активіст, організатор Всеукраїнських акцій «Велодень» в Івано-Франківську (за згодою);т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області ДПП;депутат Івано-Франківської міської ради (за згодою);
начальник Управління інфраструктурної політики Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради;


Харук

Роман РомановичШутак Михайло Іванович


депутат Івано-Франківської міської ради (за згодою);директор КП «Муніципальна інспекція «Добродій».

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

                                     


                                                             І. Шевчук2011-2021 © Всі права застережено.