Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про звіт Початкової школи № 8 Івано-Франківської місько..."  № 620 від 23.04.2021р. 
Документ №620 від 23.04.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Порядок денний  Порядок денний засідання виконавчого комітету 27.04.2021 року
Порядок денний  №20 від 27.04.2021р. 

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 
від 23.04.2021р.  № 620
м.Івано-Франківськ
 


Про звіт Початкової школи № 8

Івано-Франківської

міської ради за 2020р.Керуючись статтею 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради


вирішив:


  1. Звіт про роботу Початкової школи  № 8 Івано-Франківської міської ради за 2020р. взяти до відома (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Дротянко.Міський голова                                                                Руслан Марцінків
Звіт

Початкової школи  № 8 Івано-Франківської міської ради за 2020 рік

        

У 2020 році Івано-Франківську загальноосвітню школу І ступеня № 8 було перейменовано у Початкову школу № 8 Івано-Франківської міської ради    (підстава: рішення  46  сесії  Івано-Франківської  міської ради  сьомого демократичного  скликання  від  12.11.2020 року № 282-46).  Зареєстрований новий статут Початкової школи. З січня 2021 року заклад освіти  перейшов на самостійне ведення бухгалтерського обліку.

       Діяльність початкової школи  спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту загальної початкової освіти, Концепції Нової української школи, плану роботи закладу на поточний навчальний рік.

       Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної  проблеми: «Реалізація державної політики у сфері реформування початкової школи. Формування всебічно розвиненої  дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь на основі вдосконалення методичної культури педагогів, використання їх творчих можливостей інноваційної діяльності ».

       Початкова школа № 8 – це Нова українська школа: новий зміст, нова структура, нове освітнє середовище, вмотивований і компетентний учитель, виховання на цінностях, орієнтація на учня, автономія, справедливе фінансування і рівний доступ.

       Свою роботу спрямовуємо на те, щоб випускники нової початкової школи були освічені, мотивовані на навчання впродовж життя; володіли рідною та англійською мовами, вивчали іноземні мови; щоб були здорові та емоційно стабільні; комунікабельні і толерантні; творчі, готові організувати  власну діяльність; активні, впевнені в собі, здатні приймати рішення і брати відповідальність; здатні до самоаналізу та самовдосконалення; обізнані в сучасних інформаційних технологіях; орієнтовані на життєвий успіх; свідомі громадяни. 

       Змінилася і роль учителя. Учитель нової початкової школи – компетентний педагог-новатор, тьютор, фасилітатор, партнер, ментор, модератор.

«Якою б талановитою людина не була, проте, колектив завжди розумніший і могутніший»       М.О.Островський.                                                                      

У початковій школі працює дружній, творчий та талановитий колектив. Всього 46 працівників. Серед них: 28 педагогів.

Педагогічний стаж працівників становить: - до 3-х років праці –  2 педагоги, 7%;  від 3 до10 років –   8 педагогів, 29%;  від 10 до 20 років –  5 педагогів, 18 %;  20 років стажу і більше –  13 педагогів, 46 %.

Щодо фахового складу: вчитель - спеціаліст –  7 педагогів, 26%; - вчитель ІІ категорії  - 3  педагоги, 11%;  - вчитель І категорії –4 педагоги, 15%; - вчитель вищої категорії  - 13 педагогів,  48%.

Педагогічні звання: «старший вчитель» – 8 педагогів, «вчитель – методист» – 3 педагоги.

Усі педагоги пройшли перший обов’язковий етап підвищення кваліфікації на сайті студії онлайн-освіти Ed-Era, три сесії (72 години) навчання за Типовою освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розробленою відповідно до Концепції Нової української школи.

Щорічно педагоги підвищують свій фаховий рівень, самостійно навчаючись на онлайн-курсах («Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами», «Домедична допомога» тощо).

Вчителі  Іванишин Л.В, Галько С. М., Щупак Н. П.  є співавторами методичних посібників для вчителів «Перші кроки шкільного життя», «Контрольні роботи з української мови та математики». 

Педагоги Куцан Т. Я., Іванишин Л. В. запрошувалися як члени журі загальноміських конкурсів та олімпіад.

Педагоги школи відкриті до спілкування та обміну досвідом роботи. Початкова школа № 8 є базовою для проведення  семінарів міського та обласного рівнів.

У початковій школі навчаються 250 дітей віком 6-10 років. Відповідно до планової мережі функціонують 10 класів, 4 групи подовженого дня.

З 1 березня 2021 року розпочата електронна реєстрація майбутніх першокласників. На даний час, завершено набір у 1 -ий клас за програмою           «Інтелект України» - 30 учнів та 1-ий клас за програмою Нової української школи – 30 учнів. Продовжується набір ще одного класу за програмою Нової української школи.

Заклад освіти поетапно працює над виконанням вимог  Нової української школи, організовуючи сучасне освітнє середовище, впроваджуючи  інклюзивне (3 класи, 3  дітей), дистанційне навчання.

Освітній процес здійснюється  за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України: Нової української школи (учні 1-3 класів, вчителі: Горбаль І.С. (1кл.), Кушнір О.Л. (2кл.); Черницька Г.М., Коваль О.Р. (3кл.); науково – педагогічного проєкту «Інтелект України» (учні 1-3 класів; вчителі: Іванишин Л.В.(1 кл.), Щупак Н.П. (2 кл.), Потішко Л.М. (3 кл.); Програмою для початкової школи (учні 4-х класів; вчителі: Галько С.М., Ващенюк Н.М.).

Крок за кроком формуємо школу комфортною та дружньою для дітей, пристосовуємо процес навчання до сучасних викликів життя. У класах панує атмосфера довіри, взаємної підтримки та взаємоповаги, партнерства між учасниками освітнього процесу.

Застосовуючи вже набутий досвід роботи за системою «Розвивальне навчання», програмами: «Формування інтелектуальної особистості учня», «Формування критичного мислення в учнів молодшого шкільного віку», «Розвиток економічних знань», «Ейдетика» педагоги школи знаходяться у постійному  пошуку нових інтерактивних форм роботи, експериментують, використовують  сучасні засоби навчання.

З 2018 року впроваджуємо науково – педагогічний проєкт «Інтелект України», основна мета якого - всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості.

У класах, що навчаються за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», педагоги  використовують новітнє обладнання (мультимедійний комплекс: інтерактивна дошка, ноутбук, принтер, сканер, телевізор), навчають працювати в команді, використовують різноманітні інтерактивні завдання                      («Броунівський рух»,  «Влучність», «Фотоапарат», «Вчитель», «Бій зі змієм»,         «Літературні перегони»), які зацікавлюють учнів процесом учіння, розвивають самостійність, уміння аналізувати, робити висновки, узагальнювати тощо. На відміну від класів Нової української школи, учні додатково вивчають предмети «Еврика», «Навчаємося разом», «Основи самоменеджменту».

Кожен день у Новій українській школі починається з «ранкового кола» (учні діляться своїми настроями, враженнями, подіями тощо).

Пріоритетом діяльності початкової школи є створення безпечного освітнього середовища.

Класи Нової української школи обладнані інтерактивними дошками та мультимедійним комплексом, укомплектовані дидактичним, ігровим матеріалом, одномісними регульованими партами.

У 2020 році найбільша увага приділялась питанню організації освітнього процесу під час дистанційного навчання та створенню умов для дотримання карантинних обмежень у закладі. Активно використовувалися можливості сайту школи, сторінки закладу у Фейсбук, були створені групи для оперативного обміну інформацією в Viber.

Для якісного навчання педагоги використовують  онлайн-платформи - «ZOOM», «Classroom», «Google Meet», «Теле-уроки». Школа підключена до мережі швидкісного інтернету, провайдер «Utim».

Упродовж дистанційного навчання учні школи під керівництвом педагогів брали активну участь у Всеукраїнських інтернет – конкурсах: «150 імен Лесі Українки»; «Лайфхаки з української мови», олімпіадах із різних предметів на платформі «На урок», виконували інтерактивні вправи  та тести на платформах LearningApps, Kahoot, Всеосвіта. 

До послуг учасників освітнього процесу  психологічна та логопедична служби. Практичним психологом та соціальним педагогом  активно практикуються заходи: «Культура спілкування і взаємин. Кібербулінг», «Будуємо дім без насильства. Безпека дітей в інтернеті»,  «Життя  - найвища цінність, яку я бережу», «Мої права у кольорах веселки», «Булінг як явище у закладі освіти, його форми та учасники», «Конструктивне спілкування як основа взаємовідносин у класному колективі», «Перші кроки до школи. Роль батьків у підготовці дитини до навчання в умовах НУШ».

11 (5%) дітей залучено до корекційної роботи щодо  виправлення мовленнєвих вад.

Учні молодшого шкільного віку -  активні  учасники Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», міжнародного природничого інтерактивного   конкурсу «Колосок».

       Учні школи – активні учасники гуртків «Юні Флористи», «Віконце в природу», «Домісолька», «Чомучки»,  «Дзвіночки», факультативних занять «Основи християнської етики»,   «Зарубіжна література».

З 1-го класу діти мають можливість займатися  спортивно – бальними танцями (клуб «Динамо»), у спортивній секції («Тхеквондо»).

У 2020 році здобули перемоги у конкурсах: Сертифікат «Золотий колосок» (Міжнародний природничий інтерактивний   конкурс «Колосок-2020»);   І місце – Климович Катерина, учениця 3-А класу (фестиваль «Відлуння осені – 2020»,   вироби з природного матеріалу);   диплом ІІІ ступеня  - Торський Максим, учень 4- А  класу (конкурс іграшок – сувенірів, номінація «Традиційна іграшка»);  ІІІ місце  - сім’я Мороз (різдвяно-родинний фестиваль «Мереживо колядок»); ІІ місце - колядницький гурт «Срібні дзвіночки» (конкурс фольклорно – етнографічних колективів , номінація «Вокально – хорове мистецтво»).

Варто відмітити багаторічну співпрацю закладу зі священиками церкви св. Володимира та Ольги. Щороку в час великого посту у школі проходить Тиждень віднови Духа. Учні спільно проходять Хресну дорогу. Діти 3-4 класів приступають до Сповіді та Святого причастя. Співпраця з духовними наставниками відображається у різноманітних акціях милосердя («Солодка ярмарка» для збору коштів для онкохворих дітей, організація допомоги воїнам на Сході, збір коштів для «Дому Сірка»).

Забезпечити учнів безпечною, якісною, повноцінною та корисною їжею – основне завдання, над яким працює колектив закладу освіти спільно з фізичною собою підприємцем Г.В.Гаврилів, яка надає послуги з харчування, батьками. Робимо перші кроки щодо реалізації проєкту «Нове шкільне харчування».

Розроблено План заходів щодо створення належних умов для безпечного  харчування учнів. Увагу зосереджено на впровадженні системи НАССР, організації харчування відповідно до вимог нового Санрегламенту, впровадження меню згідно з рецептурним збірником, напрацьованим Є.Клопотенком.

Кількість учнів 1-4 класів, котрі харчуються за кошти з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади - 59  (24%). Серед них:   дітей із багатодітних сімей – 37; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 5;  дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах – 3; дітей внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів - 1; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, які загинули/ зникли безвісти/ потрапили у полон чи отримали інвалідність або померли під час виконання службових обов’язків, учасників бойових дій (на підставі посвідчень встановленого зразка для учасників бойових дій) - 9; дітей, яким згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантується пільгове харчування - 1; дітей  із інвалідністю – 3.

Решту учнів харчуються за кошти батьків. На вибір дітей представлено кілька варіантів меню з різними ціновими пропозиціями. За результатами опитування «Харчування очима батьків та учнів» відзначено, що дітям до вподоби нові страви: «Пастуший пиріг», «Нагетси», «Кебаб із сиром», «Сирники з соусом каркаде», «Какао з молоком» та інші.

З метою обміну думками щодо реформування шкільного харчування, забезпечення дітей здоровим, якісним та корисним харчуванням взяли участь у загальноміському фото марафоні «Страва дня». Учні та батьки долучилися до участі у конкурсі відео робіт «Шкільне харчування: перші кроки до змін». Питання щодо організації харчування розглядаються на нарадах, батьківських зборах, висвітлюються на сайті закладу.

Чималу увагу зосереджено модернізації харчоблоку. Проведено ремонт обідньої зали, придбано пароконвертомат, посудомийні машини, холодильники.

Покращено матеріально-технічну базу приміщень закладу освіти. Завдяки співпраці з НЕФКО у 2019-2020н.р. було встановлено:   індивідуальний тепловий пункт, 36 рекуператорів, 13 вентиляторів, 16 вікон, 11 дверей,   мікровентиляція вікон.

Батьки здобувачів освіти – активні учасники освітнього процесу. Організована робота щодо активної участі у конкурсах проєктів. У результаті перемоги у конкурсі «Проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування» облаштовано клас під відкритим небом.

Територія закладу освіти огороджена новим парканом, виготовленим на локомотиворемонтному заводі.        

Створено сайт Початкової школи:

https://ivano-frankivskschool8.e-schools.info.

На ньому висвітлюються основні заходи, оголошення, інформації, в тому числі про використання коштів.

Результати аналізу роботи Початкової школи № 8 свідчать про системну та послідовну роботу педагогічного колективу. Однак, є питання, які  потребують

вирішення: реконструкція 4 санвузлів, встановлення умивальників перед їдальнею, утеплення фасаду, брукування території, реконструкція центральних сходів, сучасний спортивний майданчик, ресурсна кімната.


Директор Початкової школи № 8

Івано-Франківської міської ради                                                        Ірина Чміль2011-2024 © Всі права застережено.