Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про звіт Ліцею №11 Івано-Франківської міської ради за 2..."  № 682 від 05.05.2021р. 
Документ №682 від 05.05.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Порядок денний  Порядок денний засідання виконавчого комітету 13.05.2021 року
Порядок денний  №22 від 13.05.2021р. 

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 
від 05.05.2021р.  № 682
м.Івано-Франківськ
 


Про звіт Ліцею №11

Івано-Франківської

міської ради за 2020р.


Керуючись статтею 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради


вирішив:


 1. Звіт про роботу Ліцею №11 Івано-Франківської міської ради за 2020р. взяти до відома (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Дротянко.

Міський голова                                        Руслан МарцінківЗвіт

Ліцею №11 Івано-Франківської міської ради за 2020р.


Ліцей № 11 є одним із найстаріших закладів загальної середньої освіти м.Івано-Франківська. Остання реорганізація закладу відбулася у 2020 році (рішення Івано-Франківської міської ради (37 сесія) сьомого демократичного скликання від 25.02.2020р. № 43-37).

Відповідно до розпорядження № 407 від 31.07.2020 р «Про ліцензування освітньої діяльності», Ліцей №11 отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.

Ліцей №11 – це початок дороги, яка веде у життя. Програма розвитку ліцею як школи життєствердження – це програма створення нової української школи, яка б формувала компетентну особистість, створювала умови для її повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку

Головна цінність ліцею – особистість (як учня, так і вчителя), тому головним принципом роботи адміністрації та всього колективу є особистісно зорієнтований підхід у навчально-виховному процесі, та в організації роботи педагогічного колективу.

Головна мета – розвиток особистості випускника, який володіє творчим потенціалом і вміє його реалізувати в повній мірі, особистості здатної адаптуватися до світу, що швидко змінюється, особистості, яка усвідомлює своє місце в цьому світі.

Також основною метою колективу педагогів, учнів та батьківської громади закладу є створення сучасної освітньої установи проєвропейської орієнтації на засадах принципу педагогічного партнерства з оптимальними умовами для виховання, навчання та всебічного розвитку кожної дитини. Адже сучасна школа – це щось значно більше, ніж традиційна подача знань. Саме в ліцеї кожен отримує свій перший досвід перемог, поступу вперед, поразок. Тому вкрай важливо, щоб цей досвід формував активну громадянську позицію.

Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть досить гостро. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал молоді і про його реалізацію для розвитку громадянського суспільства.

Цілі та завдання

 1. Виховання свідомого громадянина та патріота незалежної України
 2. Впровадження концепції національного виховання в навчально-виховний процес.
 3. Забезпечення збереження духовної спадщини українського народу та передачі її наступним поколінням.
 4. Виховання учнів – творців свого майбутнього.
 5. Підвищення фахового рівня, професійної майстерності педагогів, розвиток їхньої творчої ініціативи.
 6. Впровадження в навчально-виховний процес сучасних досягнень науки та передового педагогічного розвитку.
 7. Вдосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу, підвищення ефективності навчального заняття.
 8. Розвиток здібностей учнів на основі диференціації освітнього процесу та особистісно зорієнтованого підходу в навчанні
 9. Поглиблення відповідальності здобувачів освіти за результати свого навчання

Законодавство в галузі освіти і розвиток інформаційно-комунікативних навичок суспільства створює нові вимоги до роботи сучасного закладу освіти. Одна з них інформаційна доступність та відкритість закладу. Її реалізовано через створення сайту ліцеюhttp://school11.if.ua/, на якому висвітлені всі установчі документи, звіти про фінансову та навчальну діяльність, режим роботи, розклад та ін. Також розміщені оголошення та повідомлення. Також активно працює Facebook сторінка закладуhttps://www.facebook.com/groups/1982161641846108, на якій висвітлено події в ліцеї режимі реального часу, для комунікації використовується електронна почта:sch11@meta.ua; ifschool11@gmail.com.

Мережа ліцею № 11 залишається незмінною впродовж 20 років, змінювалась тільки кількість учнів, а саме в 33 класах сьогодні навчається 1053 учні та функціонує 5 груп подовженого дня.

У концепції «Нова українська школа» закладено 11 ключових компетентностей, які є основою формування успішного, освіченого громадянина України, бо відомо, що тільки освічена людина може бути справді вільною та рівноправним членом суспільства високої культури і рівних можливостей.

Починаючи з 1 вересня 2018 року ліцей працює за освітньою програмою Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України», вона забезпечує виконання державного стандарту початкової освіти в повному обсязі, працює в межах нормативної бази згідно з чинним законодавством України, реалізує Концепцію «Нова українська школа»

На даний час в ліцеї навчальний процес забезпечує 90 педагогів, всі мають вищу педагогічну освіту і викладають предмети, які відповідають їхнім документам про освіту; з них

 • 62 вчителів вищої категорії, з них мають педагогічне звання: 27 – «старший вчитель» і 14 – «вчитель методист»;
 • 9 спеціалістів першої категорії;
 • 9 спеціалістів другої категорії;
 • 9 спеціалістів;
 • 1 бакалавр, який продовжує навчання для здобуття ступеня магістра.

Також для провадження освітньої діяльності можуть залучатися наукові та науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені за відповідними спеціальностями.

За 2020 рік два педагоги отримали педагогічне звання «Вчитель методист» (Вчитель англійської мови Федорак Неля Ігорівна, яка стала переможцем (ІІ місце) обласного туру конкурсу  «Педагогічна знахідка» та вчитель української мови та літератури Білічак Любов Степанівна)

Педагоги ліцею щорічно є учасниками і переможцями різних фахових конкурсів. Зокрема, переможцем конкурсу педагогічної майстерності «Вчитель року» в міському етапі в номінації «Вчитель математики» - Пірановська Ганна Василівна (ІІІ місце 2020 рік).

Підвищення фахового рівня та розвиток педагогічної майстерності є ключовою ознакою сучасного педагога. Зокрема, вчителі англійської мови                                  Горбата Олена Володимирівна, Гащак Наталія Василівна, Дрогомирецька Любов Ярополківна, Федорак Неля Ігорівна є активними слухачами курсу “DinternalEducationonline” та спільного проекту Британської Ради в Україні та МОН України «Шкільний вчитель нового покоління»

Вчителі гнучко реагують на виклики часу, так Совтисік Галина Олегівна, Волошенюк Любомира Володимирівна, Булка Леся Михайлівна, Шевчук Олена Вікторівна відгукнулись на ініціативу Департаменту освіти та наукиІвано-Фрпнківської міської ради і стали вчителями проекту «Відеошкола, навчаємось дистанційно».

На сьогодні всі педагоги успішно використовують технології дистанційного навчання, забезпечуючи неперервність та якість освіти в ліцеї.

Ліцей тісно співпрацює з ПНУ ім. Василя Стефаника, про це свідчить впровадження дисертаційного дослідження Романишин Руслани Ярославівни «Методична система формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи», а також рецензування наскрізних програм практики для студентів ПНУ та освітніх програм ПНУ вчителями ліцею.

Окремо слід зазначити, що ліцей є базою для проходження педагогічної практики студентами педагогічних вишів України.

Одним із найважливіших чинників. Що сприяють збільшенню кількості охочих навчатись в нашому закладі, є вивчення іноземних мов та міжнародна співпраця з освітніми установами Польщі, Німеччини, Франції, участь учнів старших класів в міжнародних проектах, зокрема ERASMUS+ «Європейська демократія»

Щорічно кілька здобувачів освіти стають переможцями Програми обміну для майбутніх лідерів FLEX, яку здійснює бюро у справах освіти та культури державного департаменту США й адмініструється в Україні організацією AmericanCouncil за підтримки МОН. В 2020 році переможцями проекту стали нинішні десятикласниці Денисюк Діана то Ковальчук Вікторія.

Щорічно учні ліцею за високі досягнення нагороджуються стипендією міської ради так у 2020 році стипендіатами були Стефанів Юлія та Процак Анастасія, а за підсумками цього ж року у 2021 році стипендію присуджено Лазорику Ростиславу та Денисюк Діані.

За високі досягнення у навчанні, перемоги на олімпіадах всіх рівнів  звання «Учень року 2020» м. Івано-Франківська присуджене Перепелиці Антону.

Випускниця ліцею Гуменюк Юлія та десятикласник Перепелиця Антон у 2020 році були стипендіатами Президента України

Також у 2020 році здобувачі освіти Ліцею №11 традиційно були активними учасниками та переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, на ІІІ етапі здобуто 32 перемоги (І місце – 9 учнів; ІІ місце – 10 учнів; ІІІ місце – 13 учнів) 8 учнів отримали право представляти місто на ІV етапі Всеукраїнських олімпіад.

Хоч карантинні обмеження суттєво змінили звичний ритм роботи, десятикласник Перепелиця Антон здобув І місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з астрономії та астрофізики.

Важливим показником якості освіти є результати ЗНО. В 2020 році Ліцей №11 був 214 в Україні, 4 в м. Івано-Франківську, 5 випускників здобули 190-200 балів відразу з трьох предметів: історії України, української мови та літератури і англійської мови, одна з них Куца Анастасія отримала з англійської мови максимально можливий результат – 200 балів . 32 випускники отримали результати вище 190 балів з одного або двох предметів.

Активно здійснюється підготовка учнівської молоді до життя в сучасному суспільстві, а саме формування інформаційної культури та інформаційної компетентності особистості.

Для навчальних цілей в закладі є два комп’ютерних класи, де використовується 19 стаціонарних комп’ютерів та 7 ноутбуків, також в класах-кабінетах встановлено 17 мультимедійних проекторів, 3 мультимедійних комплекси (мультимедійна дошка, проектор, ноутбук), 3 інтерактивні комплекти (мультимедійна панель, ноутбук). Обладнані спеціалізовані кабінети фізики, хімії, біології, майстерні з технічної та обслуговуючої праці відповідно до вимог охорони праці та техніки безпеки.

В ліцеї створено зручний доступ до мережі Інтернет, що значно підвищує якість надання освітніх послуг. Це забезпечило умови для якісної підготовки та проведення навчальних занять, виховних заходів, інтелектуальних змагань та конкурсів.

Вчителі та учні використовують на навчальних заняттях інтернет технології на всіх рівнях навчання. Таким чином забезпечене викладання всіх предметів з використанням сучасних засобів, що відповідає вимогам Державного стандарту початкової, базової та повної нагальної середньої освіти.

На вимогу часу в ліцеї організоване здобуття освіти за різними формами: інституційна форма є основною, але реалізовані індивідуальні освітні траєкторії через педагогічний патронаж, сімейне навчання, екстернат, а на час карантинних обмежень забезпечується дистанційне навчання.

Попри карантинні обмеження, життя в ліцеї ні на мить не зупинялось. Відповідно до плану роботи були проведені: Шкільна Розколяда (7-11 класи); Брейн-ринг «У світі цікавого» (8 класи);Фестиваль «Таланти нашого класу» (5-6 класи); виставка світлин «Майдан: події, факти, пам’ять»; лінійка-реквієм «Пам’яті героїв небесної сотні» (8-9 класи); тиждень профорієнтації (8-11) класи; Шевченківське свято «Мені ж бо, Боже, на землі подай любов, сердечний рай» (8-11 класи); виставка творчих робіт «Сила Шевченкового слова» (2-10 класи); відеопривітання: «Слова вітання тобі, рідне місто Франкове» (10-11 класи); «Вам, дорогі наші, рідні матусі» (1-11 класи); для випускників «Щасливого польоту у доросле життя»; з Новим роком та Різдвяними святами «Вітання приймає вся шкільна родина»; посвята в першокласники; виставка малюнків «Осінь дивиться у вікно» та виробів з природного матеріалу «Фантазії осені» (1-4 класи); олімпійський тиждень, день спорту; тиждень здорового харчування, день вітамінів та здорової їжі; день вишиванки; благочинні акції «П’ять картоплин», «Збір ігротеки», «Подаруй книгу».

Уроки фізичної культури покликані не тільки сприяти фізичному розвитку здобувачів освіти, а і пропагувати здоровий спосіб життя, втілювати ідею розвитку та вдосконалення та спрямовувати внутрішню енергію дитини для її успішної самореалізації. Учні ліцею є активними учасниками спортивних змагань та турнірів, організованих як між ЗЗСО так і в різних спортивних клубах. Шахи, футбол, футзал (кубок міського голови та НФК «Ураган» - 5 років учасники «Золотої ліги», Тутка Олександр - учень 7-Б класу, отримав нагороду найкращого воротаря з чемпіонату України по футзалу, Вища Ліга , сезон 2020-2021рік), бальні танці (випускник 2020 року Погорілий Владислав – майстер спорту, чемпіон світу з сучасних танців в категорії Юніори «FredAstaire» (м. Париж, Франція), учень 7-А класу Денис Середюк– абсолютний чемпіон Європи та світу з бальних танців, різні види єдиноборств (кращим спортсменом Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів Таеквон-До І.Т.Ф у 2020 році втретє став Микицей Олександр учень 11-Б класу) – далеко не повний перелік спортивних інтересів школярів.

Важливим аспектом роботи є виявлення лідерських якостей, навчання відповідальності за прийняті рішення, демократичності управління. Цьому допомагає розвиток шкільного самоврядування. В ліцеї діють: рада старшокласників та рада старшокласниць, колегія старост, щороку обирається учнівський директор ліцею. Учнівська адміністрація є ініціатором проведення різних природоохоронних, мистецьких, патріотичних заходів, свят та доброчинних акцій.

Батьківська громада є повноправним учасником освітнього процесу. За підтримки та активної участі батьків при ліцеї працюєПіклувальна рада, організовуються навчальні екскурсії, реалізовуються благодійні проекти.

Ліцей є щорічним учасником і переможцем Бюджету участі міста Івано-Франківська, та проектів співфінансування. Так у 2020 році реалізовано:

«Шкільне радіо» – Бюджет участі; «Сучасна бібліотека» – міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

Попри фінансово складний і напружений рік матеріально-технічна база ліцею за рахунок обласної субвенції поповнена мультимедійною дошкою на суму 120000грн та сучасним обладнанням кабінету географії та фізики вартістю 94000 грн.

За кошти депутатів міської ради, а саме: п. В.Синишина, п. В.Яблоня, п. П.Шкутяка, п. С.Руднянина,  п. А.Меренова, п. М.Вереса відремонтовано кабінет української мови, та придбано комп’ютерну техніку.

Організація освітнього процесу в умовах карантинних обмежень та вимог стала певним викликом для адміністрації та колективу ліцею. Починаючи з додаткових вимог до розкладу занять та внутрішнього розпорядку, закінчуючи встановленням санітайзерів для рук та зміною режиму прибирання та провітрювання.

Психолог ліцею Лугова Л.Г. проводить моніторинг, діагностику та корекцію психологічного стану здобувачів освіти, надає необхідну допомогу класним керівникам та батькам, проводить семінари та тренінги для педагогів ліцею та батьків, є активним учасником інтервізійної групи практичних психологів міста.

Забезпечення комфорту для соціально-незахищених категорій дітей – основна мета в роботі соціального педагога Михайлини Х.І. В ліцеї створено базу даних різних категорій дітей, які потребують соціального захисту,надається допомога дітям, які опинились в складних життєвих обставинах. Реалізація навчально-наукового проекту «Інтелект України» в початковій школі дає хорошу базу для навчання в основній та старшій школі. Профільне навчання з поглибленим вивченням англійської мови на даний час реалізовується для учнів 4-11 класів, з 5 класу вивчається друга іноземна мова (німецька або французька), діє факультатив з вивчення польської мови (7-9 класи).

Розвиток ліцею №11 як сучасного, безпечного, комфортного освітнього закладу, який дає ґрунтовні знання, формує ключові компетентності, виховує патріота, справжнього громадянина України, є основним завданням в роботі всього колективу вчителів та допоміжного персоналу ліцею


Директор ліцею                                                        Н. Романишин2011-2022 © Всі права застережено.