Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про затвердження умов інвестиційного конкурсу по залуче..."  № 1186 від 18.06.2021р. 
Документ №1186 від 18.06.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Порядок денний  Порядок денний засідання виконавчого комітету 19.08.2021 року
Порядок денний  №36 від 19.08.2021р. 

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 
від 18.06.2021р.  № 1186
м.Івано-Франківськ
 


Про затвердження умов 
інвестиційного конкурсу
по залученню інвестора до інвестиційного проєкту
«Будівництво тенісних кортів
з адміністративно-побутовим
будинком на вул.Гетьмана Мазепи
в м.Івано-Франківську» 

Керуючись ст.ст.18, 27, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Івано-Франківської міської ради від 29.04.2021р. №171-8 «Про оголошення інвестиційного конкурсу», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

  1. Затвердити умови інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську»  (додаток).
  2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 06.12.2018 року №1340 «Про затвердження умов інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську» та рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 11.10.2018 №1076 «Про затвердження складу конкурсної комісії інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську».
  3. Патронатній  службі  Івано-Франківської міської ради (О.Гоянюк) оприлюднити дане рішення в газеті «Західний кур’єр».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника    міського голови В.Сусаніну та заступника міського голови М.Вітенка.


        Міський голова                                                    Руслан    Марцінків


                                                       до рішення виконавчого комітету

                       міської ради

                                                       від _______ р. № _____


Умови інвестиційного конкурсу

по залученню інвестора до інвестиційного проєкту

«Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим

будинком на вулиці Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську»

 

 1. Конкурс проводиться на виконання рішення Івано-Франківської міської ради від 29.04.2021р. №171-8 «Про оголошення інвестиційного конкурсу».

2. Інформація про об’єкт інвестування:        

2.1. Об’єктом інвестування є будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вулиці Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську (далі – Об’єкт інвестування).

2.2. Будівництво Об’єкта інвестування здійснюватиметься на земельній ділянці, розташованій на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську, що  належить Івано-Франківській міській територіальній громаді та знаходиться в користуванні Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ 05397574), що є Замовником будівництва.

2.3. Відомості про Об’єкт інвестування:

2.3.1. Площа земельної ділянки – 0,5056 га;

2.3.2. Кількість тенісних кортів – 4 (чотири) відкриті тенісні корти, що відповідають установленим вимогам і стандартам для проведення змагань;

2.3.3. Орієнтовна площа проєктованих відкритих тенісних                    кортів – 0,3 га.

Тип покриття відкритих тенісних кортів – штучна (синтетична) трава, що супроводжується  сертифікатом  якості та безпеки на товар.

2.3.4. Орієнтовна площа забудови під адміністративно-побутовий будинок – 900 м2;.

Орієнтовна площа адміністративно-побутового будинку (з кімнатами для дитячого і юнацького дозвілля та басейном не менше, ніж на 4 (чотири) доріжки, довжиною по 25 м кожна) – 2 700 м2;.

2.3.5. Орієнтовна площа забудови під окреме приміщення роздягалень з душем для тенісних кортів, що будуть передані у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради – 90 м2;.

2.4. Техніко-економічні показники визначатимуться відповідно до проєктно-кошторисної документації Об’єкта інвестування.


2.5. Інвестор зобов’язується виготовити проєктно-кошторисну документацію Об’єкта інвестування, забезпечити проходження її експертизи (в результаті якої буде отримано експертний звіт про відповідність проєктних рішень вимогам законодавства України у сфері будівництва, будівельним нормам, стандартам і правилам щодо питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, у тому числі щодо дотримання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями  та інших маломобільних груп населення, експертизи кошторисної частини проєктної документації, додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної безпеки проєкту) та оплатити вартість виготовлення та експертизи зазначеної проєктно-кошторисної документації.

2.6. Інвестор зобов’язаний влаштувати благоустрій території Об’єкта інвестування, в тому числі встановити огорожу, зовнішнє освітлення.

3. Основні умови конкурсу та визначення переможця:

3.1. Інвестор – юридична та/чи фізична особа-підприємець, зареєстрована у встановленому чинним законодавством України порядку, яка подає пропозицію про участь у інвестиційному конкурсі конкурсі.

3.2. Будівництво Об’єкта інвестування ведеться в межах земельної ділянки, що знаходиться в користуванні Замовника.

3.3. Переможець конкурсу - Інвестор здійснює фінансування інвестиційного проєкту та вчиняє необхідні дії для прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування.

3.4. Після завершення будівництва Об’єкта інвестування, відомості про якого зазначені в п.2.3 даних умов інвестиційного конкурсу, Інвестор зобов’язаний передати два відкриті тенісні корти та окреме приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради на підставі акта прийому-передачі та/або акта розподілу, підписаного Сторонами. Інша частина збудованого Об’єкта інвестування буде власністю Інвестора.

3.5. Інвестор зобов’язаний здійснювати заходи організації будівництва та охорони протягом усього періоду будівництва Об’єкта інвестування.

Будівництво Об’єкта інвестування першочергово розпочинається із будівництва двох відритих тенісних кортів та окремого приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів, що відповідно до умов інвестиційного конкурсу мають бути передані у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради після завершення будівництва Об’єкта інвестування.

3.6. Ведення реєстру виконання робіт та подання статистичної звітності здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Укладання договору переможцем конкурсу (Інвестором) з Управлінням капітального будівництва Івано-Франківської міської ради на ведення технічного нагляду за будівництвом Об’єкта інвестування в розмірі  2 % від вартості виконаних ним робіт, що передбачені проєктно-кошторисною документацією.

3.8. Укладення договору переможцем конкурсу (Інвестором) з проєктною організацією на ведення авторського нагляду за будівництвом Об’єкта інвестування та здійснення відповідної оплати. Авторський нагляд під час будівництва Об'єкта інвестування здійснюється в порядку, встановленому чинним  законодавством України.

3.9. Сплата Учасником інвестиційного конкурсу реєстраційного внеску в розмірі  5 тисяч гривень, що  вноситься за наступними реквізитами:

Отримувач коштів:

ГУК в Івано-Франківській області/Івано-Франківська ТГ 50110000

код отримувача: 37951998

код платежу: 50110000

р/р №UA098999980314171931000009612

банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

призначення платежу: реєстраційний внесок за участь у інвестиційному конкурсі проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську». 

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.10. Конкурсна комісія протягом 5 робочих днів після завершення терміну подання конкурсних пропозицій розглядає їх, визначає переможця конкурсу. Виконавчий комітет міської ради своїм рішенням затверджує рішення конкурсної комісії про визнання переможцем конкурсу та погоджує умови інвестиційного договору.

Комісія є правомочною, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 її складу. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голос голови конкурсної комісії має вирішальне значення при рівному розподілі голосів.

3.11. Переможцем конкурсу визнається Учасник інвестиційного конкурсу, пропозиція якого відповідає умовам конкурсу, та який запропонував найбільш вигідні умови для Івано-Франківської міської територіальної громади.

3.12. У випадку, якщо на участь в конкурсі надійшла одна пропозиція, конкурсна комісія має право визнати Учасника переможцем інвестиційного конкурсу.

3.13. Факт подання пропозиції на участь у даному інвестиційному конкурсі Учасником фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у зв’язку з участю в інвестиційному конкурсі. В усіх інших випадках, факт подання інвестиційної пропозиції Учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права Замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу Замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно Учасник інвестиційного конкурсу.

4. Порядок подання конкурсних пропозицій:

4.1. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб, або надсилаються поштовою кореспонденцією в Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради, що знаходиться за адресою: 76018, м.Івано-Франківськ,  вул.Незалежності, 6      (6 поверх) протягом 7 (семи) календарних днів з дня опублікування у газеті «Західний кур’єр» рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Про затвердження умов інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську».

4.2. День опублікування рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Про затвердження умов інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську» в газеті «Західний кур’єр», вважається днем оголошення інвестиційного конкурсу.

4.3. Конкурсні пропозиції Учасника в обов’язковому порядку повинні передбачати наступні документи:

- заява в довільній формі на ім’я міського голови для участі у конкурсі;

- документ, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску;

- завірена Учасником або нотаріально посвідчена копія установчого документа (статуту або установчого договору, або засновницького договору, або положення, або довідка у довільній формі за підписом директора (уповноваженої особи) Учасника з кодом адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до чинних установчих документів Учасника на веб-порталі Міністерства юстиції України (за електронною адресою https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch);

-  довідка з ДФС про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету - дійсну на час її подання. У випадку, якщо Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), але здійснив заходи щодо розстрочення (відстрочення) такої заборгованості у порядку та на умовах, встановлених законом, він надає відповідний документ про розстрочення (відстрочення) такої заборгованості;

- оригінал виписки банку, що підтверджує наявність в Учасника інвестиційного конкурсу власних коштів на банківському рахунку в розмірі не менше, ніж 5 млн грн.

- інформація в довільній формі про інвестиційну пропозицію.


5. Укладання з Переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови:

5.1. Інвестиційний договір укладається між Переможцем конкурсу та виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради (Замовником 1), та Управлінням капітального будівництва Івано-Франківської міської ради  (Замовником 2) протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради про затвердження рішення конкурсної комісії про визнання переможцем конкурсу та погодження умов інвестиційного договору.

Якщо протягом 30 календарних днів Переможець конкурсу не уклав та/або відмовився від підписання чи умов інвестиційного договору, виконавчий комітет міської ради оголошує новий конкурс на умовах і в порядку, що визначені рішенням міської від 29.04.2021р. №171-8 «Про оголошення інвестиційного конкурсу», даним рішенням виконавчого комітету міської ради «Про затвердження умов інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську», рішенням виконавчого комітету міської ради від 02.06.2021р. №803 «Про затвердження складу конкурсної комісії інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську».

5.2. У процесі виконання інвестиційного договору сторони можуть шляхом укладення додаткової угоди змінити його умови, за винятком умов, що були підставою для визнання учасника переможцем конкурсу.

5.3. Договірна ціна на виконання робіт розраховується згідно із вимогами Національного стандарту України (ДСТУ) Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

5.4. Переможець конкурсу (Інвестор) зобов’язується в письмовій формі подавати на вимогу Замовника інформацію про стан реалізації інвестиційного проєкту.

5.5. Контроль за виконанням умов інвестиційного договору покладається на Замовників.

5.6. Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку, якщо Інвестор зі своєї вини не розпочав виконання робіт протягом 30 календарних днів після отримання документа, що засвідчує право на виконання будівельних робіт; виконав роботи з істотними недоліками, які не можуть бути усунуті у визначений Замовником строк; у разі порушення справи про банкрутство Інвестора та з інших підстав, визначених сторонами в інвестиційному договорі.

Замовник направляє Інвестору повідомлення з приводу виявлених порушень. Інвестор зобов’язаний не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання такого повідомлення повідомити Замовника про усунення порушень та/або про строки в яких їх буде усунуто. У разі не усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору в строки, визначені чинним законодавством та /або договором, інвестиційний договір вважається розірваним в односторонньому порядку на десятий календарний день з дня направлення Інвестору повідомлення про розірвання. Інвестору, з яким договір розірвано, не повертаються кошти та матеріали витрачені на реалізацію інвестиційного проєкту.  Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради після розірвання інвестиційного договору оголошує новий інвестиційний конкурс на продовження будівництва Об’єкта інвестування на умовах і в порядку, що визначені рішенням міської від 29.04.2021р. №171-8 «Про оголошення інвестиційного конкурсу», даним рішенням виконавчого комітету міської ради «Про затвердження умов інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську», рішенням виконавчого комітету міської ради від 02.06.2021р. №803 «Про затвердження складу конкурсної комісії інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську».

5.7. У разі фінансової неспроможності та/або інших непередбачуваних обставин, через які Інвестор не зможе продовжити/завершити будівництво Об’єкта інвестування, частина Об’єкта інвестування - два відкриті тенісні корти та окреме приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів, передаються Інвестором у власність Івано-Франківської міської територіальної громади  в особі Івано-Франківської міської ради згідно з актом приймання–передачі виконаних робіт, підписаним Сторонами договору, що є підставою для прийняття частини Об’єкта інвестування - двох відкритих тенісних кортів та окремого приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради без необхідності прийняття відповідного рішення органами місцевого самоврядування.

5.8. У разі належного виконання зобов’язань за інвестиційним договором, Сторони  Договору підписують акт приймання-передачі та/або акт розподілу, що є підставою для прийняття  у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради частини Об’єкта інвестування - двох відкритих тенісних кортів та окремого приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів, без необхідності прийняття відповідного рішення органами місцевого самоврядування. З даного моменту Договір вважатиметься припиненим.

6. Довідкова інформація:

6.1. За отриманням роз'яснень та додаткової інформації щодо Об'єкта інвестування, звертатись в Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради, що знаходиться за адресою: 76018, м.Івано-Франківськ,  вул.Незалежності, 6 (6 поверх).


     Керуючий справами виконавчого

     комітету міської ради                                              Ігор Шевчук2011-2024 © Всі права застережено.