Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про затвердження Положення про громадську комісію з жит..."  № 1034 від 15.07.2021р. 
Документ №1034 від 15.07.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Порядок денний  Порядок денний засідання виконавчого комітету 22.07.2021 року
Порядок денний  №32 від 22.07.2021р. 

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 
від 15.07.2021р.  № 1034
м.Івано-Франківськ
 


Про затвердження Положення

про громадську комісію з

житлових питань при

виконавчому комітеті

Івано-Франківської міської радиКеруючись Житловим Кодексом Української РСР, ч. 2 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року за № 470, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

 

                                               вирішив:

 

  1. Затвердити Положення про громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради (додається).
  2. Положення про громадську комісію з житлових питань при Івано-Франківському міськвиконкомі, затверджене рішенням виконавчого комітету від 19.09.2000 року №401 вважати таким, що втратило чинність.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міської ради Михайла Смушака.Міський голова                                                       Руслан МарцінківЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого

комітету міської ради

_____________№______Положення

про громадську комісію з житлових питань

при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради


1.        Загальні положення

1.1.  Це положення визначає основні завдання, функції, повноваження та організаційно-правові основи діяльності громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради (далі – Комісія).

1.2.   Комісія виконує дорадчі функції.

1.3. Комісія є колегіальним органом, персональний склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. До складу Комісії входять члени виконавчого комітету, депутати ради, представники органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій та підприємств, трудових колективів, професійних спілок Івано-Франківської міської територіальної громади.

1.4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Житловим Кодексом Української РСР, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, а також даним Положенням.

1.5. Робота Комісії здійснюється на принципах законності, об’єктивності, прозорості, гласності, колегіальності, ефективності.

1.6.   Рішення Комісії носять рекомендаційний характер.


2.    Основні завдання і функції Комісії

2.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань та розподілу повноважень здійснює забезпечення громадського  контролю за дотриманням законодавства з питань взяття громадян на квартирний облік та зняття з такого обліку, розподілу житлових приміщень, розгляду відповідних рішень спільних засідань адміністрацій та професійних спілок підприємств, установ та організацій, які здійснюють квартирний облік на території Івано-Франківської міської територіальної громади.


3.    Повноваження Комісії

3.1. Відповідно до покладених завдань, Комісія має повноваження розглядати наступні питання:

3.1.1. Взяття громадян на квартирний облік та  зняття  громадян  з квартирного обліку за місцем проживання при виконавчому комітеті міської ради та за місцем роботи.

3.1.2. Включення громадян до списків на пільгове одержання житлових приміщень.

3.1.3. Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

3.1.4. Затвердження рішень про надання житла, прийнятих на спільних засіданнях адміністрацій та професійних спілок підприємств, установ та організацій, які здійснюють квартирний облік на території Івано-Франківської міської територіальної громади.

3.1.5. Розподіл та надання житла, що належить до комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади.

3.1.6. Надання службового житла та виключення житлових приміщень із числа службових.

3.1.7. Надання кімнат у гуртожитках Івано-Франківської міської територіальної громади.

3.1.8. Надання дозволів на переоформлення договорів найму житлових приміщень у будинках, що належать до комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади.

3.1.9. Затвердження щорічної перереєстрації черг квартирного обліку за місцем проживання та за місцем роботи.

3.1.10. Одержання від посадових осіб виконавчих органів міської ради, управителів житлового фонду всіх форм власності інформації з питань, віднесених до компетенції комісії.

3.1.11. Обмін та бронювання житлових приміщень, які належать Івано-Франківській міській територіальній громаді.

3.1.12. Надання дозволу на передачу громадянам у власність приміщень (кімнат) у гуртожитках Івано-Франківської міської територіальної громади.

3.1.13. Погодження реєстрації місця проживання громадян у гуртожитках Івано-Франківської міської територіальної громади за фактичним місцем проживання.

3.1.14. Взяття громадян на соціальний квартирний облік за місцем проживання.

3.1.15. Взяття внутрішньо переміщених осіб на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання.

3.1.16. Взяття на облік громадян, які  бажають отримати земельну ділянку для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.

3.1.17. Комісія уповноважена розглядати і інші житлові питання.


4.     Організація роботи Комісії

4.1. Комісія створюється у складі голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря, представників профспілкових органів, трудових колективів, громадських організацій, посадових осіб місцевого самоврядування та  депутатів міської ради (за згодою).

4.2. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету.

4.3. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, до порядку денного яких включаються для розгляду питання згідно повноважень Комісії.

4.4. Засідання проводяться не менш, ніж два рази на місяць. 

4.5. Скликає і координує роботу Комісії її голова, який:

4.5.1. Призначає дату і час проведення засідання Комісії.

4.5.2. Проводить засідання, підписує протоколи засідань.

4.5.3. Має право делегувати повноваження чи дати доручення окремим членам Комісії.

4.6. Про дату, час, та місце проведення засідання Комісії не менш, як за 1 день членів Комісії повідомляє секретар, який:

4.6.1. Безпосередньо підпорядкований голові Комісії.

4.6.2. Вивчає і реєструє всі матеріали, які надходять до Комісії.

4.6.3. Готує матеріали, які необхідні для  проведення Комісії.

4.6.4. Організовує і веде діловодство Комісії.

4.7. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх членів Комісії.

4.8. Засідання Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

4.9. Пропозиції та зауваження Комісії, прийняті в межах її повноважень, доводяться до відома членів виконавчого комітету під час розгляду на засіданні проєкту рішення з житлових питань.

4.10. Засідання є правочинним, якщо на ньому присутні більше  половини членів Комісії від її загального складу. Засіданням Комісії керує голова або його заступник (у разі відсутності голови Комісії). Члени Комісії мають однакові права. 2011-2024 © Всі права застережено.