Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про звіт Узинської гімназії Івано-Франківської міської..."  № 1131 від 06.08.2021р. 
Документ №1131 від 06.08.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Порядок денний  Порядок денний засідання виконавчого комітету 12.08.2021 року
Порядок денний  №35 від 12.08.2021р. 

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 
від 06.08.2021р.  № 1131
м.Івано-Франківськ
 


Про звіт Узинської гімназії

Івано-Франківської міської ради

за 2020р.


Керуючись статтею 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради


вирішив:


  1. Звіт про роботу Узинської гімназії Івано-Франківської міської ради за 2020р. взяти до відома (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.Дротянко.
Міський голова                                                        Руслан Марцінків
Звіт

Узинської гімназії Івано-Франківської міської ради за 2020 рік


Протягом 2020-2021 навчального року педагогічний колектив навчального закладу керувався Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.

Рішенням Івано-Франківської міської ради (3 сесія восьмого демократичного скликання від 24.12.2020 р. №338-3) заклад освіти приєднано до Івано-Франківської міської територіальної громади, змінено засновника, перейменовано Узинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Тисменицької районної ради на Узинську гімназію Івано-Франківської міської ради. Затверджено Статут гімназії, проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. З 01.04.2021р. заклад освіти перейшов на самостійне ведення бухгалтерського обліку.

Станом на 05 вересня 2020 року в закладі освіти навчалося 81 учнів. З них: у 1-4 класах – 42 учнів; у 5-9 класах –39 учнів. Середня наповнюваність у класах 9 учнів. Проектна потужність 160 учнів. 

З метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх до загального освітнього простору, надання їм психолого-соціальної та педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків та підготовки до самостійного життя у соціумі та враховуючи побажання батьків, згідно з висновками ІРЦ в гімназії впроваджено інклюзивне навчання (6 клас). У гімназії організовано групу продовженого дня. При закладі освіти працює група дошкільного виховання. Освітній процес в закладі освіти у 2020-2021 навчальному році здійснювався в очному та дистанційному режимах.

Основним документом в гімназії є річний план роботи, розроблений на основі Перспективного плану роботи на 2017-2021 роки. План роботи забезпечує виконання завдань, які необхідні для функціонування гімназії. Створений і постійно оновлюється офіційний сайт ліцею та сторінка у Fecebook, де розміщуються матеріали для публічного ознайомлення та оприлюднюються інформація про  діяльність закладу освіти.

У гімназії відповідно до Закону України «Про освіту» створена система внутрішнього конролю забезпечення якості освіти. Кожен з педагогічних працівників, працюють над забезпеченням освітнього процесу в одній із груп: Освітнє середовище, Система оцінювання освітньої діяльності учнів, Система педагогічна діяльності, Управлінська процеси.  

В освітній процес протягом навчального року приходилося вносити корективи відповідно до епідеміологічної ситуації та карантинних обмежень.        У 2020-2021 навчальному році в гімназії працював 21 педагогічний працівник, в тому числі директор, заступник з навчально-виховної роботи (0,5 ставки), педагог-організатор, вихователь ГДВ, асистент учителя, практичний психолог (0,25 ставки), соціальний педагог (0,25 ставки), бібліотекар (0,5 ставки), бухгалтер. Усі педагогічні працівники мають повну вищу педагогічну освіту. Обслуговуючий персонал налічував 10 осіб. На умовах строкового трудового договору працювало 2 особи.

У 2020-2021 навчальному році атестовано 2 педагогічних працівники. На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» проатестовано 2 учителів, присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 1 учителю.

Склад педагогічного колективу за кваліфікаційним рівнем


Спеціаліст

ІІ категорія

І категорія

Вища категорія

Педагогічне звання «Старший учитель»

2

2

3

13

2


Склад педагогічного колективу за стажем роботи


До 3-ох років

Від 3 до 10 років

Від 11 до 20 років

21 рік і більше

1

4

5

11


Склад педагогічного колективу за віком


До 30 років

31-40 років

41-50 років

51-60 років

Понад 60 років

2

7

8

1

3


Узинська гімназія працює за освітніми програмами, затвердженими педагогічною радою, які складені на основі Типових освітніх програм, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

Основна частина педагогів є ініціативними, креативними майстрами своєї справи, готовими вдосконалюватись, мотивувати та ділитись з колегами досвідом. Беруть активну участь у тренінгах, вебінарах, конференціях, професійних конкурсах. Крім традиційних форм і методів роботи, вони застосовують інноваційні освітні, здоров’язбережувальні, інформаційно-комунікаційні технології.

Педагогічні працівники проходили курсову перепідготовку при Івано-Франківському ІППО, на різноманітних освітніх порталах.

Узинська гімназія Івано-Франківської міської ради розміщена у двоповерховій будівлі, приміщення закладу нетипове.

Для реалізації освітнього процесу в школі наявні 10 класних кімнат, приміщення для дошкільної групи, актова зала, спортивний майданчик, на якому знаходиться футбольне поле, баскетбольний майданчик, спортивні споруди.

Особливістю Нової української школи є організація освітнього середовища. Змінилось просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. Освітній простір навчальних кабінетів оснащено мультимедійними засобами навчання. Кабінети Нової української школи забезпечені телевізорами, принтерами, ламінаторами та ноутбуками, які підключені до мережі Інтернет. Оформлення навчальних кабінетів включає: постійні та змінні експозиції.

У закладі обладнано кабінет інформатики. У ньому встановлені навчальні комп’ютерні комплекси (8) з ліцензованим програмним забезпеченням, комп’ютери знаходяться в локальній мережі та підключені до мережі Internet.

У школі працюють 3 точки доступу до мережі Інтернет через Wi – Fi технології. Завдяки підключенню до мережі Інтернет заклад здійснює електронний документообіг з Департаментом освіти та науки та іншими установами.

Усі здобувачі освіти отримують гаряче харчування. У приміщені пристосованому для харчування розміщено 8 столів та 48 посадкових місць.

У закладі працює бібліотека. Забезпечення учнів підручниками складає 95%. Бібліотечний фонд закладу складає 1545 примірників, художня та довідкова література (словники перекладні, тлумачні, орфографічні та іншомовних слів).

У закладі є нові внутрішні туалети.

У гімназії наявна достатня кількість пожежно-евакуаційних виходів, всі вони мають відповідне маркування. Освітній заклад забезпечений первинними засобами пожежогасіння.

У 2020-2021 навчальному році в школі здійснювалася система методичної роботи. Педагогічний колектив продовжив роботу над науково-методичною проблемою «Забезпечення компетентніного підходу та педагогіки партнерства з метою розви ткау особистості учня за його індивідуальною траєкторією».

Методична робота проводилась на діагностичній основі, відповідно до потреб і запитів учителів. У гімназії працюють два методичних об’єднання: методичне об’єднання учителів початкових класів та методичне об’єднання класних керівників. Особлива увага у 2020-2021 навчальному році приділялась питанню навчання педагогів організовувати освітній процес дистанційно.Під час карантину учителі гімназії використовували різноманітні електронні ресурси: для пояснення нового матеріалу, опитування – ZOOM, SKYPE, VIBER, Meet, для перевірки знань – Google, Classroom, VIBER.

Дотримуючись запланованих заходів, у 2020-2021 навчальному році були проведені педагогічні ради, методичні тижні, відбулися засідання методичної ради гімназії, на якому підведено підсумки і визначено ефективність роботи над науково-методичною проблемою.

За підсумками 2020-2021 навчального року 81 здобувач освіти  1-9 класів школи оцінені таким чином: 33 учнів 1-3 класів оцінені вербально; 15 учнів 4 -9 класів атестовано; 72 учні переведено на наступний рік навчання; 9 учнів 9-го класу отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту, 3 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».

З метою розвитку творчої обдарованості учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за предметами навчального плану. У 2020-2021 навчальному році працювали спецкурси та курси за вибором такі, як: «Християнська етика»(1-9 класи), факультативний курс «Юний географ-краєзнавець» (6 клас),факультативний курс з психології «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (5 клас),  курс за вибором «Видатні постаті України XYII століття» (8 клас) та курс «Живи за правилами» (7 клас).

Проводиться робота з обдарованими дітьми, підготовка їх до участі у предметних олімпіадах, конкурсах. Хоча у зв’язку із пандемією учнівські предметні олімпіади у цьому навчальному році не проводилися, учні гімназії брали участь у загальноміському літературному конкурсі-мандрах «Місто, що зветься Франковим» (І місце у номінації «Поезія у прозі»), загальноміському конкурсі літературних творів «На кремені душі», присвяченому 150-літтю від дня народження Василя Стефаника (ІІ місце у номінації «Літературний портрет»), обласній учнівській олімпіаді з курсу «Основи християнської етики»:«Як ти знаєш Біблію?», конкурсі малюнків серед учнів 1-4 класів «Школа – моє безпечне середовище». Також учні є постійними учасниками міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», природознавчого конкурсу: «Колосок», мовних та літературних конкурсів: «Соняшник», конкурсів імені П.Яцика та імені Т.Шевченка.

Робота психологічної служби спрямована на здійснення психологічного супроводу здобувачів освіти різних вікових категорій, проведення діагностичної та індивідуальної роботи. Особлива увага була звернена на психологічний супровід першокласників відповідно до концепції НУШ, процес адаптації першокласників, п'ятикласників, профілактику насильства, жорстокого поводження, булінгу, суїцидальних тенденцій, адаптація учнів, батьків та вчителів до умов карантину тощо; психологічна просвіта була спрямована на оптимізацію конструктивної взаємодії в системі «педагог-здобувач, освіта-батьки» та в умовах дистанційного навчання; у роботі з батьками з метою профілактики насильства в сім’ї налагодження взаємостосунків у системі батьки-діти, психологічна підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, спільна робота з батьками, щодо професійного самовизначення їхніх дітей.

Упродовж багатьох навчальних років заяв про випадки булінгу в нашу гімназію не надходило.

Велика увага приділялась пропаганді здорового способу життя серед учнівської молоді, а також профорієнтаційній роботі, проводилась індивідуальна робота з учителями та батьками.

У закладі освіти працює Рада профілактики правопорушень.

Виховна робота колективу реалізується через проектну діяльність кожного класу і проводиться за такими орієнтирами: ціннісне ставлення до себе, до сім'ї, родини, людей, особистості, до суспільства і держави, до праці, до природи, до культури і мистецтва, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості. У межах цих орієнтирів проводяться шкільні свята, виховні заходи, тематичні лінійки, бесіди, засідання шкільного парламенту, відео-конференції, участь у міських заходах конкурсах. Важлива увага приділяється національно-патріотичному вихованню.

Виховна робота спрямована на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначення у виборі професії тощо.

Упродовж 2020-2021 навчального року  проводилося багато  заходів, в тому числі і  онлайн: Свято «Першого дзвоника», виставка літератури, присвячена Дню Захисника України, Дню українського козацтва, річниці утворення УПА, урочиста лінійка, присвячена першій річниці  утворення Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади, до Дня Свободи та Гідності створено відеоролик «Вільні творити майбутнє» (учні 9 класу), фотоконкурс до Всесвітнього дня дитини, заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору, акція «16 днів проти насильства», тиждень початкових класів, участь у всеукраїнському флешмобі до Дня Української Хустки (#УкраїнськаХустка), святкування Дня Святого Миколая, святковий концерт «Іде Святий Миколай» (пальчиковий театр – учні 4 кл.), новорічно-різдвяні пора (конкурси, розколяда, виготовлення фотозони, виставка малюнків), кольоровий тиждень, участь у міжнародному інтернет-флешмобі до дня народження Лесі Українки "Я жива! Я буду вічно жити!", літературні читання (онлайн) до 150-річчя з Дня народження Лесі Українки, Шевченківські читання, участь педагогічних працівників у всеукраїнському флешмобі #_Вітаю_Ліну_Костенко, всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму, заходи до Всесвітнього дня Землі, еко-акції "Здай батарейку - збережи природу"(організатори акції Бандурак Г.М. та Ткачук Г.І.), заходи до Дня вишиванки, єдиний національний урок з безпеки дорожнього руху «Безпечна дорога додому».

Вихованці гімназії брали участь у благодійних акціях «П’ять картоплин», «Святий Миколай іде до сиріт», проводили  благодійні ярмарки, кошти з яких направлені на  благодійність.

У гімназії організоване безпечне та якісне харчування дітей.

Вівся облік учнів, які харчувалися безкоштовно. Було організовано безкоштовне харчування для дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей учасників АТО, батьки яких загинули в зоні АТО, дітей з багатодітних сімей. За кошти бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади безкоштовним харчуванням було забезпечено – 24 учнів.

Робота гімназії з охорони праці здійснюється відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку» та постійно контролюється адміністрацією. Учасники освітнього процесу Узинської гімназії систематично ознайомлюються з правилами безпеки життєдіяльності та поводженням в умовах надзвичайних ситуацій.

З учнями постійно проводяться бесіди, виховні години, уроки щодо попередження дитячого травматизму, дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм з відповідними записами в класні журнали. Здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків. Кожного року проводяться Тижні безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту.

Працівники закладу та учні вчасно і в повному обсязі проходять інструктажі. Велика увага у 2020 – 2021 навчальному році приділялася дотриманню норм Санітарного регламенту та створенню безпечних умов організації освітнього процесу під час карантину.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування навчального закладу є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх заміняють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб. Бюджетні кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням.

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням. Кожного року виконуються косметичні ремонти.

Адміністрація навчального закладу разом з педагогічним колективом і надалі працює над зміцненням та удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані.
В.о директора Узинської гімназії                                              О.Савлюк2011-2023 © Всі права застережено.