Проєкт рішення міської ради  "Про Порядок найменування та перейменування об'єктів бла..."  № 250 від 16.09.2021р. 
Документ №250 від 16.09.2021р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 16.09.2021р.  № 250
м.Івано-Франківськ
 
Про Порядок найменування

та перейменування об’єктів благоустрою

на території Івано-Франківської

міської територіальної громади


Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен права власності (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв та дат історичних подій» від 24.05.2012р. № 4865-VI, Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 р. № 317-VII, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24.10.2012р. № 989, з метою впорядкування розгляду питань стосовно найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проїздів, бульварів, площ, скверів на території Івано-Франківської міської територіальної громади, міська рада

вирішила:


1. Затвердити Порядок найменування та перейменування об’єктів благоустрою на території Івано-Франківської міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Вважати пункти 1, 5 рішення міської ради від 20.01.2017р. № 367-9 про затвердження Порядку найменування та перейменування об’єктів благоустрою в м. Івано-Франківську такими, що втратили чинність.

3. Секретаріату міської ради опублікувати дане рішення в газеті «Західний кур’єр».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Дротянко та постійну депутатську комісію з питань розвитку територіальних громад, підприємництва, економіки та регуляторної політики (Р. Харук).Міський голова                                        Руслан Марцінків

Секретар міської ради

В. Синишин _____________________________ 2021р.


Перший заступник міського голови

В. Сусаніна______________________________ 2021р.


Заступник міського голови

В. Дротянко _____________________________ 2021р.


Керуючий справами виконавчого комітету

міської ради

І. Шевчук________________________________ 2021р.


Директор Департаменту правової

політики міської ради

Н. Кедик_________________________________ 2021р.


Голова з питань розвитку територіальних

громад, підприємництва, економіки та

регуляторної політики

Р. Харук__________________________________2021 р.


Директор Департаменту містобудування

та архітектури міської ради

О. Кошик ________________________________ 2021р.


Начальник управління правової роботи

Департаменту містобудування

та архітектури міської ради

Н. Шешурак_____________________________  2021р.


Заступник начальника відділу роботи

з розпорядчими документами

управління документального забезпечення

У. Панишак______________________________ 2021р.


Заступник начальника відділу дизайну архітектурного

середовища та благоустрою міста Департаменту

містобудування та архітектури міської ради

О.  Крушельницька  __________________________2021р.

т.50-84-71Додаток

до рішення міської ради

від __________№__________


Порядок

найменування та перейменування об’єктів благоустрою

на території Івано-Франківської міської територіальної громади


1. Загальні положення.

1.1. Порядок найменування та перейменування назв об’єктів благоустрою на території Івано-Франківської міської територіальної громади  (далі – Порядок) розроблений відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв та дат історичних подій», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

1.2. Цей Порядок визначає:

- умови і порядок найменування або перейменування об’єктів благоустрою;

- порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питань про найменування або перейменування  об’єктів благоустрою.

1.3. У цьому Порядку термін «об’єкт благоустрою» вживається в значенні вулиці, провулка, проїзду, бульвару, площі, майдану, скверу, парку.

1.4. Інші поняття та терміни визначаються діючими нормативно-правовими актами.


2. Підстави та умови найменування або перейменування

об’єктів благоустрою.

2.1. Найменування або перейменування об'єктів благоустрою (вулиць, провулків, проїздів, бульварів, площ, парків та скверів) здійснюється для задоволення потреб Івано-Франківської міської територіальної громади (далі – Івано-Франківської МТГ) з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам'яті городян, інших фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пов'язаних з історією України та громади.

2.2. Найменування або перейменування об'єктів благоустрою проводиться з обов'язковим врахуванням інтересів громади, а також географічних, історичних, топонімічних, культурних та інших місцевих особливостей об'єктів благоустрою, які планується найменувати або перейменувати.

2.3 Найменування або перейменування об'єктів благоустрою зазначаються державною мовою.

2.4. Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:

2.4.1. Внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України.

2.4.2. Здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини.

2.4.3. Зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

2.5. Об'єктам благоустрою ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті.

2.6. У випадку, якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти об’єкту благоустрою, є родичі (діти, вдова, вдівець, а у випадку, якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

2.7. Назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються з метою:

2.7.1. Популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім’я України.

2.7.2. Сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

2.8. Імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються об'єктам благоустрою лише після проведення громадського обговорення.


3. Порядок проведення громадського обговорення розгляду питань

про найменування або перейменування об’єктів благоустрою.

3.1. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо присвоєння об’єктам благоустрою імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та врахування їх думки під час прийняття відповідного рішення.

3.2. Громадське обговорення проводиться на основі цього Порядку та відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

3.4. Організатором громадського обговорення є управління організаційно-інформаційної роботи та контролю міської ради.

3.5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором та повинно містити:

3.5.1. Питання, що виноситься на громадське обговорення.

3.5.2. Строк проведення громадського обговорення.

3.5.3. Перелік заходів, які планується здійснити у рамках такого обговорення.

3.5.4. Відповідальних осіб.

3.6. Організатор громадського обговорення самостійно визначає форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених учасників та власних організаційних можливостей.

3.6. Громадське обговорення передбачає:

3.6.1. Оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення, що містить відомості про:

3.6.1.1. Найменування організатора громадського обговорення.

3.6.1.2. Найменування об’єкта благоустрою, якому пропонується присвоїти ім'я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події.

3.6.1.3. Ім'я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції.

3.6.1.4. Осіб, що внесли пропозицію щодо присвоєння імені фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події.

3.6.1.5. Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників.

3.6.1.6. Поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень).

3.6.1.7. Місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення.

3.6.1.8. Прізвище та ім'я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення.

3.6.1.9. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення.

3.6.2. Опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо присвоєння найменування  або перейменування Об’єктів благоустрою та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень).

3.6.3. Узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

3.7. Строк проведення громадського обговорення обчислюється з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення і повинен становити не менш як два місяці.

3.8. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення оприлюднюється на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та в газеті «Західний кур’єр».

3.9. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, у строк, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення, але не менш як протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення.

3.10. Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

3.11. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.        

3.12. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

3.13. Організатор громадського обговорення протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

3.14. Пропозиції (зауваження), отримані в ході проведення громадського обговорення, оприлюднюються організатором громадського обговорення у спосіб, за допомогою якого було оприлюднене інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення та невідкладно надсилаються голові комісії з найменування об’єктів благоустрою, спорудження пам’ятників, встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок (далі – Комісія).


4. Порядок найменування або перейменування

об’єктів благоустрою.

4.1. Рішення про присвоєння об’єктам благоустрою імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій приймається міською радою за поданням міського голови з врахуванням результатів громадського обговорення.

4.2. Пропозиції про найменування або перейменування присвоєння об’єктів благоустрою подаються на ім’я міського голови у формі письмових звернень установами, організаціями, підприємствами, громадянами та їх об'єднаннями.

4.3. Звернення про присвоєння об’єкту благоустрою імені фізичної особи, назви ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повинно містити:

4.3.1. Найменування суб'єкта, якому вноситься звернення.

4.3.2. Найменування суб'єкта, який підготував звернення, із зазначенням його адреси, контактних даних.

4.3.3. Пояснювальну записку, в якій міститься обгрунтування необхідності присвоєння об’єкту благоустрою імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння відповідного найменування чи перейменування згідно з підставами та умовами, визначеними у розділі 2 цього Порядку.

4.3.4. Інформаційну довідку про фізичну особу, ім'я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти об'єкту благоустрою (з метою забезпечення достовірності інформації про фізичну особу, ім'я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події інформаційна довідка з відповідною пропозицією повинна містити посилання на офіційне джерело інформації).

4.3.5. Узагальнені зауваження та пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення.

4.4. Міський голова разом зі своїми пропозиціями скеровує звернення безпосередньо до голови Комісії для розгляду на на засіданні Комісії.

4.5. Комісія розглядає звернення, узагальнені зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення, а також розрахунки та кошторис витрат, на своїх засіданнях, які голова Комісії скликає не пізніше, ніж через 5 робочих днів з дня отримання узагальненого звіту за результатами громадського обговорення.

4.6. Рішення Комісії подається на розгляд виконавчого комітету міської ради, постійної профільної депутатської комісії та виноситься на розгляд міської ради для затвердження.


5. Заключні положення.

5.1. Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради у місячний термін з моменту опублікування рішення забезпечує виготовлення та встановлення табличок з новими назвами вулиць, провулків, площ та скверів на території Івано-Франківської МТГ.

5.2. Івано-Франківська регіональна філія державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України у місячний термін вносить зміни у бази даних, електронні карти міста, веб-сторінку міської ради, офіційний довідник вулиць м. Івано-Франківська та інші джерела інформації.

5.3. Фінансування робіт, пов’язаних із встановлення аншлагів на фасадах будинків, проводиться за рахунок міського бюджету.Секретар міської ради                                                Віктор СинишинПояснювальна записка

до проєкту рішення міської ради

«Про Порядок найменування та перейменування об’єктів благоустрою

на території Івано-Франківської міської територіальної громади»


1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення.

Впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування та перейменування вулиць, провулків, проїздів, бульварів, площ, майданів та скверів; затвердження процедури спорудження (створення) пам’ятників та встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок,

2. Мета і шляхи досягнення.

Затвердити механізм розгляду питань щодо найменування та перейменування об’єктів благоустрою.

3. Правові аспекти.

Рішення підготовлено, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен права власності (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв та дат історичних подій» від 24.05.2012р. № 4865-VI, Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 р. № 317-VII, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24.10.2012р. № 989.

4. Фінансово-економічне обгрунтування.

Відсутнє.

5. Механізм виконання рішення.

Дотримання вимог щодо підготовки та внесення пропозицій, черговості розгляду питань, пов’язаних з найменуванням/перейменуванням об’єктів благоустрою.


Заступник начальника відділу дизайну архітектурного

середовища та благоустрою міста Департаменту

містобудування та архітектури міської ради

О.  Крушельницька                                                                                     2021р.

т.50-84-71Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконавчого комітету

«Про Порядок найменування та перейменування об’єктів благоустрою

на території Івано-Франківської міської територіальної громади»


1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення.

Впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування та перейменування вулиць, провулків, проїздів, бульварів, площ, майданів та скверів; затвердження процедури спорудження (створення) пам’ятників та встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок,

2. Мета і шляхи досягнення.

Затвердити механізм розгляду питань щодо найменування та перейменування об’єктів благоустрою.

3. Правові аспекти.

Рішення підготовлено, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен права власності (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв та дат історичних подій» від 24.05.2012р. № 4865-VI, Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 р. № 317-VII, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24.10.2012р. № 989.

4. Фінансово-економічне обгрунтування.

Відсутнє.

5. Механізм виконання рішення.

Дотримання вимог щодо підготовки та внесення пропозицій, черговості розгляду питань, пов’язаних з найменуванням/перейменуванням об’єктів благоустрою.


Заступник начальника відділу дизайну архітектурного

середовища та благоустрою міста Департаменту

містобудування та архітектури міської ради

О.  Крушельницька  _____________________________________2021р.

т.50-84-71

2011-2023 © Всі права застережено.