Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення "П..."  № 1369 від 30.09.2021р. 
Документ №1369 від 30.09.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Порядок денний  Порядок денний засідання виконавчого комітету 07.10.2021 року
Порядок денний  №43 від 07.10.2021р. 

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 
від 30.09.2021р.  № 1369
м.Івано-Франківськ
 


Про внесення на розгляд

міської ради проєкту рішення

«Про затвердження умов меморандуму

про співпрацю з Громадською Спілкою

«Івано-Франківської міської Асоціації учасників АТО» 


Враховуючи звернення Громадської Спілки «Івано-Франківської міської Асоціації учасників АТО» від 22.09.21року № 0220, керуючись  ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради


вирішив:


       1. Внести на розгляд міської ради проєкт рішення  «Про затвердження умов меморандуму про співпрацю з Громадською Спілкою «Івано-Франківської міської Асоціації учасників АТО» (додається). 

       2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу посадових обов’язків.  Міський голова                                                                                 Руслан Марцінків  
Про затвердження умов меморандуму

«Про співпрацю з Громадською Спілкою

Івано-Франківської міської Асоціації учасників АТО"Враховуючи звернення Громадської Спілки «Івано-Франківської міської Асоціації учасників АТО» від 22.09.21року № 0220, керуючись  ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


                                                         вирішила:

       1. Затвердити умови  меморандуму «Про співпрацю з Громадською Спілкою Івано-Франківської міської Асоціації учасників АТО» (додається).

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу посадових обов’язків.Міський голова                                                                    Руслан Марцінків

                                                                   Додаток до рішення

                                                                   Івано-Франківської міської ради

                                                                   №______від___________2021р.

                                                                          

                                                                                                                                  

                                                         МЕМОРАНДУМ

ПРО СПІВПРАЦЮ


«____» вересня 2021 р.                                             м. Івано-Франківськ


Громадська Спілка «Івано-Франківська міська Асоціація учасників АТО», в особі заступника Голови Правління Андріїва Василя Миколайовича (далі Сторона-1) та Івано-Франківська міська рада, в особі міського Голови Марцінківа Руслана Романовича, який діє відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Сторона-2), (разом іменовані "Сторони"), розуміючи важливість проблеми підвищення рівня забезпечення учасників  АТО/ООС та їх сімей житлом, що задовільняє нагальну потребу та надає  можливість реалізації конституційного права громадян на житло, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на удосконалення підвищення рівня соціальної та правової захищеності осіб, які брали участь в бойових діях під час проведення антитерористичної операції, надання різного роду соціальної допомоги, пошуку шляхів комплексного вирішення проблем постраждалих учасників АТО/ООС, налагодження взаємодії державних органів влади з громадськими організаціями для ефективного відновлення життя постраждалих в антитерористичній операції, керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення відповідних результатів Сторони уклали даний Меморандум про взаємодію та координацію (далі – Меморандум), про наступне:


1. МЕТА МЕМОРАНДУМУ


Метою Меморандуму є взаємодія та координація діяльності Сторін для  взаємодопомоги та отримання позитивного результату в реалізації прав та соціальних гарантій, передбачених законодавством України, особами, які брали участь в бойових діях під час проведення антитерористичної операції, членами їх сімей, задоволення їх суспільних, зокрема житлових, економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів, використання наявних можливостей у забезпеченні захисту їх політичних, економічних, соціальних прав, наданню оздоровчої, медичної, психологічної, моральної матеріальної та іншої допомоги, якої потребують учасники АТО/ООС та їх сім’ї.


2. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ


2.1.Відповідно до напрямів та мети Меморандуму:

 • Cторона–2 забезпечує розгляд пропозицій Сторони-1, щодо забезпечення соціально-правового захисту інвалідів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій у відповідності до чинного законодавства України;
 • Сторона– 2 сприяє  проведенню інформаційних, навчальних, культурних заходів для учасників антитерористичної операції та їх сімей, та надає фінансову підтримку за рахунок коштів державного (міського) бюджету для проведення таких заходів;
 • Сторона-2 за погодженням міського Голови залучає уповноважених осіб, делегованих Стороною-1 до участі у наступних органах, а саме:
 • Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради;
 • Постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури;
 • Постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин, оренди та приватизації комунального майна ;
 • Постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури з правом дорадчого голосу;
 • Постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики;
 • Постійну депутатську комісію з питань розвитку територіальних громад, підприємства, економіки та регуляторної політики;
 • Постійну депутатську комісію з питань бюджету.


 • Сторона-2 сприяє щомісячному проведенні засідань робочої групи з питань співпраці Сторони-2 та Сторони-1 під головуванням заступника міського голови згідно розподілу посадових обов’язків, із залученням представників Сторони-1 та керівників департаменту містобудування та архітектури та управління земельних відносин департаменту комунальних ресурсів міської ради;
 • Сторона-2 здійснює діяльність, спрямовану на удосконалення та підвищення рівня соціальної та правової захищеності осіб, які брали участь в бойових діях під час проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей;
 • Сторона-2 здійснює заходи спрямовані на допомогу пораненим військовослужбовцям та добровольцям - учасникам АТО/ООС, сім'ям загиблих та безвісті зниклих в зоні АТО/ООС;
 • Сторона-2 спільно зі Стороною-1 проводять заходи щодо вшанування пам'яті загиблих учасників АТО/ООС;
 • Сторона-2 сприяє забезпеченню надання додаткових пільг особам із числа членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців учасників АТО/ООС за рахунок місцевого бюджету;
 • Сторона-2 у межах визначених законодавством, виділяє  з міського бюджету кошти для забезпечення дітей загиблих учасників АТО/ООС, бійців з інвалідністю та багатодітних шкільним приладдям;
 • Сторона-2 сприяє у проведенні лікування та медичної реабілітації військовослужбовців та добровольців - учасників антитерористичної операції в Україні та закордоном;

           -Сторона-2 здійснює заходи для розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

 • Сторона-2 у межах визначених законодавством, сприяє виділенню земельних ділянок для будівництва багатоквартирних житлових будинків, для забезпечення учасників АТО/ООС та членів їх сімей житлом, шляхом надання не менше 4-х земельних ділянок на рік;
 • Сторона-2 забезпечує дотримання прав учасників АТО/ООС та членів їх сімей на соціальний захист, зокрема : виплати сім’ям загиблих одноразової матеріальної допомоги на поховання з міського бюджету, надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих та оголошених зниклими безвісти військових, надання щомісячної матеріальної допомоги дітям – батьки , яких знаходяться в зоні АТО/ООС тощо;
 • Сторона-2 у межах визначених законодавством, виділяє кошти з міського бюджету на соціальні проекти щодо підвищення рівня соціальної та правової захищеності учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих, бійців з інвалідністю та багатодітних.
 • Сторона-2 сприяє наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам сімей загиблих, в тому числі матеріальної допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем;
 • Сторона-2 надає юридичну допомогу учасникам АТО/ООС, сім'ям загиблих та безвісті зниклих в зоні АТО/ООС.


2.2.Відповідно до напрямів та мети Меморандуму :

 • Сторона-1 проводить моніторинг пропозицій інвалідів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій і подають їх, в установленому законодавством України порядку, до міської ради для підготовки проектів відповідних доручень та рішень;
 • Сторона-1 проводить своєчасне інформування членів Громадської Спілки про стан виконання наданих пропозицій;
 • Сторона-1 залучає членів Громадської Спілки  до проведення загальноміських заходів;
 • Сторона-1 проводять щоквартальні загальні збори уповноважених осіб Громадської Спілки  щодо виконання Сторонами положень Меморандуму;
 • Сторона-1 для розгляду невідкладних питань скликає загальні збори уповноважених осіб Громадської спілки.


3.ТЕРМІН ДІЇ МЕМОРАНДУМУ ТА ІНШІ УМОВИ


3.1.Цей меморандум набирає чинності з дня його підписання та затвердження рішенням Івано-Франківської міської ради. Меморандум укладається терміном на один рік та автоматично продовжується на наступний річний термін, якщо жодна із Сторін не пізніше як за місяць до припинення дії Меморандуму, письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

3.2.Будь-яка зі сторін Меморандуму, може припинити дію Меморандуму, повідомивши про це іншу сторону. Меморандум вважається припиненим після спливу 20 календарних днів з дня відправлення повідомлення про припинення та не потребує укладення додаткових угод. Після цього, Меморандум втрачає чинність, за винятком врегулювання претензій, що виникли до того дня, в який Меморандум втратив чинність, а також будь-якої поточної діяльності з реалізації конкретних проектів в рамках цього Меморандуму.

3.3.Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною.

3.4.Цей Меморандум не накладає на сторони ніяких фінансових зобов’язань.

3.5.Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом проведення переговорів та консультацій.


4.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


Громадська спілка

«Івано-Франківська міська асоціація учасників АТО»

Заступник Голови правління Андріїв В.М.    __________________                


Івано-Франківська міська рада

Міський голова Марцінків Р.Р.  _____________________________      


                                                              

Секретар Івано-Франківської міської ради                      Віктор Синишин2011-2022 © Всі права застережено.