Проєкт рішення міської ради  "Про Програму охорони навколишнього природного середовищ..."  № 291 від 12.11.2021р. 
Документ №291 від 12.11.2021р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає



ПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 12.11.2021р.  № 291
м.Івано-Франківськ
 

                 










Про Програму охорони навколишнього

природного середовища Івано-Франківської

міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

       

       Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року", постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, шо належать до природоохоронних заходів", враховуючи Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Фран-ківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", з метою забезпечення фінансування та реалізації в 2021-2025 роках на території міської територіальної громади пріоритетних природоохоронних заходів, міська рада


вирішила:


  1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додається).
  2. Інформацію про виконання у 2020 році "Програми сталого енергетичного розвитку м. Івано-Франківська на період до 2020р." (додається), взяти до відома.
  3. Виконавчим органам міської ради та комунальним підприємст-вам, визначеним виконавцями природоохоронних заходів, забезпечити реалізацію цих заходів у строки та в обсягах, вказаних у додатку.
  4. Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від від 11.03.2016р. № 55-4 "Про затвердження Програми охорони навколиш-нього природного середовища міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки” та від 02.05.2018р. № 103-19 "Про внесення змін до рішення Івано-Франківської міської ради від 11.03.2016р. №55-4 "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки".
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.



       


Міський голова                                                          Руслан МАРЦІНКІВ







































Секретар міської ради

В.І.Синишин                                                                2021р.


Перший заступник міського голови

В.Ю.Сусаніна                                                                2021р.        


Заступник міського голови

Р.Д.Гайда                                                                        2021р.        


Заступник міського голови –

директор Департаменту інфраструктури,

житлової та комунальної політики

М.В.Смушак                                                                2021р                


Керуючий справами виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради

І.М.Шевчук                                                                2021р        


Директор Департаменту правової політики

Н.С.Кедик                                                                        2021р


Начальник фінансового управління

Г.М. Яцків                                                                        2021р.


Начальник управління капітального будівництва

Р.Б.Галіпчак                                                                2021р                


Директор Департаменту

економічного розвитку, екології та енергозбереження

С.М Криворучко                                                                2021р                


Заступник начальника відділу роботи з

розпорядчими документами

У.О.Панишак                                                                2021р                


Головний спеціаліст відділу комунальної політики,

енергозбереження та екології управління

енергозбереження, екології та переходу

на автономне опалення Департаменту

економічного розвитку, екології та енергозбереження

З.Л.Никорак                                                                2021 р.

т. 55-65-25




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення міської ради

„Про Програму охорони навколишнього охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки”


       1. Характеристика стану речей у сфері, яку врегульовує це рішення.

       Програма охорони навколишнього охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України від 21.05.1997р.№280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами) та із врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, шо належать до природоохоронних заходів".

                       2. Потреба і мета прийняття рішення.

       Метою Програми є забезпечення фінансування та реалізації в 2021-2025 роках на території міської територіальної громади пріоритетних природоохоронних заходів, зокрема, зменшення викидів і скидів забрудню-ючих речовин у навколишнє середовище, безпечне поводження з промисловими і побутовими відходами, збереження і відновлення біотичного різноманіття, формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки.

3. Прогнозовані соціально-економічні та юридичні наслідки прийняття рішення.

Реалізація завдань Програми дозволить розв’язати проблемні екологічні питання у громаді. Заходи Програми пов’язані зі зменшенням шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченням раціонального використання природних ресурсів і базуються на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація проєкту передбачає видатки з міського бюджету у межах бюджетних призначень, відповідно до проектно-кошторисної документації природоохоронних заходів.

5. Механізм виконання рішення.

Програма сформована як комплекс взаємозв’язаних та узгоджених заходів, що мають адресне спрямування з визначенням відповідальних виконавців, термінів реалізації, джерел та обсягів фінансування.



Директор Департаменту економічного

розвитку, екології та енергозбереження                                С.Криворучко




Файли:



2011-2021 © Всі права застережено.