Проєкт рішення міської ради  "Про Програму підтримки індивідуального житлового будівн..."  № 305 від 16.11.2021р. 
Документ №305 від 16.11.2021р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 16.11.2021р.  № 305
м.Івано-Франківськ
 


 


 

Про Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021 – 2025 роки на території Івано-Франківської міської територіальної громадиКеруючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» та враховуючи розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 28.10.2020 року №558 «Про схвалення проекту регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021-2025 роки» та рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 року № 36-2/2020 «Про регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2021-2025 роки», міська рада


вирішила:

 1. Затвердити Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021-2025 роки на території Івано-Франківської міської територіальної громади (додається).
 2. Фінансовому управлінню Івано-Франківської міської ради (Г.Яцків) виходячи з можливостей дохідної частини бюджету на період реалізації Програми передбачати кошти в міському бюджеті.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови В. Сусаніну, заступника міського голови В.Федоріва та постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету (Р. Онуфріїв).    

Міський голова                                                        Руслан МАРЦІНКІВ

Секретар міської ради

В. Синишин _______________________ 2021 р.


Перший заступник міського голови

В.Сусаніна ________________________ 2021 р.


Заступник міського голови

В. Федорів _________________________ 2021 р.


Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради

І. Шевчук _________________________ 2021 р.


Директор Департаменту правової

політики міської ради

Н. Кедик _________________________ 2021 р.


Директор Департаменту економічного розвитку,

екології та енергозбереження міської ради

С. Криворучко ____________________ 2021 р.


Начальник фінансового управління міської ради

Г. Яцків ___________________________ 2021 р.


Заступник начальника відділу роботи з розпорядчими документами

Управління документального забезпечення міської ради

У. Панишак ______________________ 2021 р.


Начальник управління інтеграції громад міської ради

А. Деркач ____________________ 2021 р.

0989056644


Затверджено

рішенням міської ради

від __________________

№ ______ПРОГРАМА

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення

«Власний дім» на 2021-2025 роки на території

Івано-Франківської міської територіальної громади


Управління інтеграції громад міської ради


Деркач А.І.


_______________

(підпис)


ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління міської радиЯцків Г.М._______________

(підпис)

Директор департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження міської радиКриворучко С.М._______________

(підпис)

Директор департаменту правової політики міської ради


Кедик Н.С.


_______________

(підпис)


ПАСПОРТ

Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021-2025 роки на території Івано-Франківської міської територіальної громади


Назва Програми

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021-2025 роки  на території Івано-Франківської міської територіальної громади

Підстави для розробки Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998р. №1597 "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі"

Оприлюднення проєкту Програми

На офіційному вебсайті м. Івано-Франківська www.mvk.if.ua.

Дата затвердження Програми


Замовник Програми

Івано-Франківська міська рада

Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці)

Фінансове управління міської ради;

Управління інтеграції громад міської ради

Основні цілі Програми

 • нарощування обсягів житлового будівництва шляхом надання фінансової підтримки індивідуальним забудовника;
 • збільшення кількості введеного в експлуатацію житла завдяки першочерговому інвестуванню незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності;
 • соціальна орієнтованість будівництва – першочергове надання кредитів багатодітним та молодим сім’ям, працівникам соціальної сфери села;
 • вдосконалення планування територій з метою вирішення питань вибору та оформлення земельних ділянок, проектів будівель;
 • поліпшення житлово-побутових умов сільського населення шляхом надання кредитів на будівництво та придбання житла, тощо.

Терміни реалізації Програми

2021-2025 роки

Розділи Програми

Вступ

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Мета, цілі та завдання Програми

Шляхи і засоби розв’язання проблеми, строки виконання програми

Основні джерела фінансування заходів Програми

 • державний бюджет;
 • обласний бюджет;
 • міський бюджет;

Обсяг коштів міського бюджету

в межах затверджених бюджетних призначень на відповідний період

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

 • виконавчий комітет міської ради;
 • постійна депутатська комісія міської ради з питань бюджету;
 • міська рада.


Програма сформована як комплекс взаємозв'язаних та узгоджених заходів, що мають адресне спрямування з визначенням відповідальних виконавців, термінів реалізації, джерел та обсягів фінансування.

    ПРОГРАМА

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення

«Власний дім» на 2021-2025 роки на території

Івано-Франківської міської територіальної громади


І. ВСТУП

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021-2025 роки на території Івано-Франківської міської територіальної громади (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 27.03.1998 №222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 №1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі» (із змінами та доповненнями), та від 03.08.1998 №1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020року № 36-2/2020 «Про регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2021-2025 роки».

Ця Програма є узагальнюючим організаційно-економічним документом, що визначає можливість вирішення однієї із важливих і найбільш гострих проблем – забезпечення упорядкованим житлом населення в сільській місцевості.


II. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА


Виняткова суспільна актуальність і доцільність впровадження Програми визначається такими факторами:

- низька забезпеченість сільських жителів приміських сіл упорядкованим житлом;

- підвищення вартості житлового будівництва та недоступність його для більшості категорій сільського населення.

Поліпшення житлово-побутових умов сільського населення є одним з найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку села.

Велика кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджає за кордон в пошуках роботи та нормальних умов проживання, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими кадрами.

Обсяги будівництва житла на селі та його інженерного облаштування залишаються низькими головним чином через відсутність у селян необхідних грошових заощаджень.


IІІ. МЕТА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ


Метою Програми є досягнення позитивних зрушень у забезпеченні сільського населення індивідуальним житлом та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, які стануть основою покращення демографічної ситуації і розвитку трудового потенціалу громади.

Цілі Програми:

- сприяння реалізації державної політики з питань розвитку індивідуального житлового будівництва на селі;

- поліпшення житлових та соціально-побутових умов сільського населення приміських сіл, інженерного облаштування села;

- закріплення кадрів, особливо молоді, в населених пунктах сільської місцевості приміських сіл;

- підтримка сільських мешканців шляхом надання їм пільгових довгострокових кредитів на будівництво або придбання власного житла, поліпшення житлових умов У цілому та індивідуальних житлових будинків зокрема.

Основними завданнями Програми є:

- ефективне використання можливостей обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі в соціально-економічному розвитку приміських сіл шляхом об’єднання фінансово-економічних ресурсів, спрямованих на розвиток індивідуального житлового будівництва на селі, а також об’єктів соціально-побутового призначення;

- забезпечення можливості будівництва житла для всіх громадян  в приміських селах, які потребують поліпшення житлових умов;

- поліпшення житлових та соціально-побутових умов сільського населення приміських сіл, інженерного облаштування села;

- закріплення кадрів, особливо молоді, в населених пунктах сільської місцевості.


ІV. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Реалізація Програми здійснюватиметься насамперед, шляхом завершення недобудов та спорудження індивідуальних житлових будинків за рахунок власних коштів забудовників, а також отримання забудовниками пільгових кредитів, згідно з регіональною програмою «Власний дім», розширення у сільській місцевості молодіжного житлового будівництва, спорудження житла для працівників бюджетних установ, громадян зайнятих у агропромисловій сфері, медичних працівників тощо.

Отримувачами пільгових кредитів, згідно програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів можуть бути громадяни України, які постійно проживають, будують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах Івано-Франківської  міської територіальної громади  .

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, підприємств та організацій виробничої сфери, населення та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Концентрація коштів та надання пільгового довгострокового кредиту сільським забудовникам здійснюється обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонду).


Джерела надходжень до Фонду формуються за рахунок коштів:

- державного бюджету;

- обласного бюджету, передбачених на реалізацію цієї Програми;

- міського бюджету, передбачених на впровадження цієї Програми та відповідних місцевих програм;

- підприємств, установ, організацій, населення, інших не заборонених чинним законодавством джерел, виділених на співфінансування пільгових кредитів обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.


Строки виконання Програми

Програма розрахована на 2021-2025 роки. Прогнозні показники програми в розрізі визначеного періоду вказані в додатку до Програми.                                                                                                                                                                                          Додаток

до Програми
ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

Програми  підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021-2025 роки

Показники

Одиниці виміру

ВСЬОГО

в т. ч. по роках

2021

2022

2023

2024

2025

ПОТРЕБА ВСЬОГО:

тис. грн

20998

3693

3897

4210

4686

4512

Державний бюджет

тис. грн

12229

2304

2375

2480

2734

2336

Обласний бюджет

тис. грн

6421

924

1055

1260

1480

1702

Кошти міського бюджету:

тис .грн

2348

465

467

470

472

474

в т. ч.  загальний фонд

тис. грн

2150

430

430

430

430

430

спеціальний фонд

тис. грн

198

35

37

40

42

44

Будівництво (придбання) житла

м2*

4977

950

915

1005

1305

802

од.

45

9

9

9

11

7
*- необхідно проставити м2 на будівництво (придбання) житла
2011-2021 © Всі права застережено.