Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про внесення на розгляд міської ради проєкту рішення "П..."  № 1729 від 09.12.2021р. 
Документ №1729 від 09.12.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Порядок денний  Порядок денний засідання виконавчого комітету 16.12.2021 року
Порядок денний  №54 від 16.12.2021р. 

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 
від 09.12.2021р.  № 1729
м.Івано-Франківськ
 


Про внесення на розгляд міської ради

проєкту рішення «Про надання дозволу

КП «Управляюча компанія «Комфортний дім»

Івано-Франківської міської ради

на укладення кредитного договору

у формі овердрафту»
Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради


вирішив:


         1. Внести на розгляд міської ради проєкт рішення  «Про надання дозволу КП «Управляюча компанія «Комфортний дім» Івано-Франківської міської ради на укладення кредитного договору у формі овердрафту» (додається).

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міської ради  М. Смушака.
Міський голова                                                  Руслан  МАРЦІНКІВ

Про надання дозволу

КП «Управляюча компанія

«Комфортний дім»

Івано-Франківської міської ради

на укладення кредитного договору

у формі овердрафтуКеруючись Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом України, ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення додаткових обігових коштів та враховуючи потреби функціонування КП «Управляюча компанія «Комфортний дім» Івано-Франківської міської ради,  Івано-Франківська міська рада


                                                             вирішила:


1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Управляюча компанія «Комфортний дім» (код ЄДРПОУ 44051740) (далі-Підприємство) на отримання кредитних коштів у формі овердрафту з метою фінансування витрат Підприємства по оплаті платіжних документів понад залишок коштів на його поточному рахунку в АТ «Укрексімбанк»,  на наступних умовах:

  • строк кредитної операції – 12 (дванадцять ) місяців
  • максимальний ліміт кредитної операції  та валюта ліміту - 1 500 000,00  (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок)
  • процентна ставка – 13,5% річних.
  •     комісія за надання кредиту овердрафт - 0,2 (нуль цілих дві десятих) % від Ліміту Овердрафту;
  • комісія за управління кредитом - 1,0 (один) % річних від Ліміту Овердрафту.

2. Підприємству:

2.1. Забезпечити укладення кредитного договору  у формі овердрафту на умовах кредитного продукту «Овердрафт» ;

3. Уповноважити директора Підприємства або особу, що тимчасово виконує його повноваження (у разі відсутності останнього з поважних причин):

       3.1. Укласти кредитний договір на умовах, визначених з пунктами 1 і 2 цього рішення (з можливістю самостійного визначення інших умов цього договору).

3.2. Виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до кредитного договору, довідки, заяви тощо, необхідні для укладення вказаного договору).

4. Дозволити  Підприємству здійснювати витрати, пов’язані з належним обслуговуванням кредитного договору згідно з його умовами .

       5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови (В. Сусаніна) та постійну депутатську комісію з питань  бюджету (Р. Онуфріїв).
Міський голова                                                          Руслан  МАРЦІНКІВ2011-2023 © Всі права застережено.