Проєкт рішення міської ради  "Про надання дозволу КП "Управляюча компанія "Комфор..."  № 351 від 09.12.2021р. 
Документ №351 від 09.12.2021р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 09.12.2021р.  № 351
м.Івано-Франківськ
 


Про надання дозволу

КП «Управляюча компанія

«Комфортний дім»

Івано-Франківської міської ради

на укладення кредитного договору

у формі овердрафтуКеруючись Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом України, ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення додаткових обігових коштів та враховуючи потреби функціонування КП «Управляюча компанія «Комфортний дім» Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківська міська рада


                                                             вирішила:


1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Управляюча компанія «Комфортний дім» (код ЄДРПОУ 44051740) (далі-Підприємство) на отримання кредитних коштів у формі овердрафту з метою фінансування витрат Підприємства по оплаті платіжних документів понад залишок коштів на його поточному рахунку в АТ «Укрексімбанк»,  на наступних умовах:

  • строк кредитної операції – 12 (дванадцять ) місяців
  • максимальний ліміт кредитної операції  та валюта ліміту - 1 500 000,00  (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок)
  • процентна ставка, – 12,5% річних.
  •     комісія за надання кредиту овердрафт - 0,2 (нуль цілих дві десятих) % від Ліміту Овердрафту;
  • комісія за управління кредитом - 1,0 (один) % річних від Ліміту Овердрафту.

2. Підприємству:

2.1. Забезпечити укладення кредитного договору  у формі овердрафту на умовах кредитного продукту «Овердрафт» ;

3. Уповноважити директора Підприємства або особу, що тимчасово виконує його повноваження (у разі відсутності останнього з поважних причин):

       3.1. Укласти кредитний договір на умовах, визначених з пунктами 1 і 2 цього рішення (з можливістю самостійного визначення інших умов цього договору).

3.2. Виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до кредитного договору, довідки, заяви тощо, необхідні для укладення вказаного договору).

4. Дозволити  Підприємству здійснювати витрати, пов’язані з належним обслуговуванням кредитного договору згідно з його умовами .

       5. Фінансовому управлінню Івано-Франківської міської ради (Г. Яцків) забезпечити фінансування Підприємства на весь строк дії кредитного договору, у строки та у розмірах, достатніх для виконання ним всіх зобов’язань за кредитним договором, що буде укладений з АТ«Укрексімбанк».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови (В. Сусаніна) та постійну депутатську комісію з питань  бюджету (Р. Онуфріїв).


Міський голова                                                Руслан МАРЦІНКІВ2011-2022 © Всі права застережено.