Проєкт рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.201..."  № 356 від 10.12.2021р. 
Документ №356 від 10.12.2021р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 10.12.2021р.  № 356
м.Івано-Франківськ
        
Про внесення змін

до рішення міської ради

від 27.06.2019 р. № 148-27


Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року №714-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Івано-Франківської області", міська рада


вирішила:


1. Внести у рішення Івано-Франківської міської ради від 27.06.2019 р. № 148-27 «Про затвердження Порядку передачі у власність та користування земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську» (далі - Порядок), такі зміни:

1.1 У назві, тексті рішення та додатках до нього в усіх відмінках і числах слова «земельних ділянок комунальної власності у м. Івано-Франківську», «землі комунальної власності» замінити відповідно словами «земельних ділянок комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади», «земельні ділянки комунальної власності»;

1.2 У тексті додатку до цього рішення (далі – Додаток) в усіх відмінках і числах слова «Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська (далі - ЦНАП)», «сектор з протокольної роботи загального відділу виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради», «Державна фіскальна служба України» замінити відповідно словами «Департамент адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська) Івано-Франківської міської ради (далі - ЦНАП)», «відділ роботи з розпорядчими документами Управління документального забезпечення Івано-Франківської міської ради», «Державна податкова служба України»;

1.3 У пункті 3.2 Додатку слова «в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок, визначених ст. 121 Земельного кодексу України» замінити словами «з урахуванням статей 118, 121, 122 Земельного кодексу України»

1.4 Пункт 3.4 Додатку доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

«У випадку, коли заявник звертається з клопотанням про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки повторно у зв’язку з отриманою раніше мотивованою відмовою в порядку статті 118 Земельного кодексу України, та надає повторно пакет документів без усунення зауважень та недоліків, що стали причиною відмови, такий пакет документів підлягає поверненню заявнику через ЦНАП із супровідним листом без внесення на розгляд виконавчого комітету та Івано-Франківської міської ради.

Підписується такий супровідний лист міським головою або заступником міського голови, який відповідно до розподілу посадових обов’язків відає питаннями у сфері земельних відносин, або іншою посадовою особою, яка на період тимчасової відсутності виконує його обов’язки згідно з розпорядженням міського голови»;

1.5 Пункт 4.1 Додатку викласти у такій редакції:

«4.1 Право постійного користування земельною ділянкою із земель  комунальної власності набувають підприємства, установи та організації, визначені Земельним кодексом України»;

1.6 Пункт 5.13 Додатку викласти у такій редакції:

«5.13 Істотні умови договору оренди землі визначаються з урахуванням статті 15 Закону України «Про оренду землі». Вважати початком терміну дії договору оренди землі дату прийняття рішення сесії міської ради про передачу в оренду земельної ділянки.»

1.7  Пункти 5.19-5.26 Додатку виключити.

1.8 Доповнити Додаток до рішення пунктом 5.29 такого змісту:

«5.29 Водні об’єкти надаються у користування на підставі договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у порядку, визначеному чинним законодавством України.»

Пункт 7.2 Додатку викласти у такій редакції:

«7.2 Продовження (поновлення) договору оренди землі здійснюється шляхом укладення договору оренди землі на новий строк на підставі рішення Івано-Франківської міської ради»;

1.9 У першому реченні пункту 7.4 Додатку слова «але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі» виключити;

1.10 Пункти 7.7 та 7.9 Додатку виключити;

1.11 Пункт 7.8 викласти у такій редакції:

«7.8. Підготовка договорів оренди землі на новий строк (поновлення) та організація їх підписання покладається на Департамент і здійснюється за формою згідно з Додатком 1 до цього Порядку. Проєкт договору оренди землі попередньо підписується орендарем (орендарями), візується відповідальними працівниками Департаменту, після чого передається на підпис міському голові. Один примірник підписаного договору оренди землі передається в ЦНАП, а другий залишається в Департаменті для ведення обліку орендованих земельних ділянок»;

1.12 Пункт 7.10 Додатку викласти у такій редакції:

«7.10 Обов’язок державної реєстрації договору оренди відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» покладається на орендаря. Орендар зобов’язаний у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди надати копію договору оренди землі відповідному органу Державної податкової служби України»;

1.13 У пункті 7.11 Додатку слова «додаткової угоди до такого договору» замінити словами «договору оренди землі на новий строк»;

1.14 Перше речення пункту 7.12 Додатку викласти у такій редакції:

«7.12. За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення), орендарю протягом місяця з дати отримання від нього листа-повідомлення з проєктом договору, направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення. Такий лист-повідомлення надсилається рекомендованим листом з описом вкладення за адресою місцезнаходження орендаря чи за адресою, за якою здійснено його державну реєстрацію, або вручається особисто під розпис орендаря»;

1.15 Пункт 7.14 Додатку виключити;

1.16 У пункті 7.15 Додатку слова «у поновленні» замінити словами «в укладенні договору оренди землі на новий строк (поновленні)»;

1.17 Пункт 8.1 Додатку викласти у такій редакції:

«8.1 Зміни до чинного договору оренди землі вносяться на підставі рішення Івано-Франківської міської ради шляхом укладення договору оренди землі»;

1.18 У пункті 8.2 Додатку слова «шляхом укладення додаткової угоди до договору»  виключити;

1.19 У пункті 8.6 Додатку слова «підписаною додатковою угодою до договору оренди землі» замінити словами «підписаним договором оренди землі»;

1.20 Пункт 8.7 Додатку викласти у такій редакції:

«8.7 Підготовка та оформлення проєктів договорів оренди землі покладається на Департамент за формою згідно з Додатком 1 до цього Порядку»;

1.21 У пункті 8.8 Додатку слова «додаткова угода до договору оренди землі» замінити словами «договір оренди землі»;

1.22 Пункт 8.9 Додатку викласти у такій редакції:

«8.9 Підписаний договір оренди землі підлягає державній реєстрації  відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

1.23 Пункт 8.10 Додатку викласти у такій редакції:

«8.10 Обов’язок державної реєстрації договору оренди відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» покладається на орендаря. Орендар зобов'язаний у п'ятиденний строк після державної реєстрації права оренди надати копію договору оренди землі відповідному органу Державної податкової служби України»;

1.24 Друге речення пункту 11.4 Додатку викласти у такій редакції:

«Розроблення такої документації у випадку надання сформованої земельної ділянки (її частини) здійснюється без надання дозволу Івано-Франківської міської ради на її розроблення»;

1.25 Пункт 11.6 Додатку викласти у такій редакції:

«Після одержання документів із ЦНАПу Департамент у визначені чинним законодавством строки готує відповідні проекти рішень виконавчого комітету та міської ради.»;

1.26 Пункти 11.8-11.11 додатку виключити;

1.27 Пункт 11.12 викласти у такій редакції:

«11.12 У випадку прийняття рішення Івано-Франківської міської ради про надання згоди на встановлення земельного сервітуту, в ЦНАП передається витяг з рішення міської ради разом із підписаним сторонами договором (в разі передачі у платне сервітутне користування) у порядку, визначеному пунктом 5.15»;

1.28 Додаток 1 до Порядку викласти у новій редакції (додається);

1.29 Додаток 2 до Порядку виключити;

1.30 У додатку 3 до Порядку:

1.30.1 Доповнити таблицю «Ставки річної орендної плати» другим рядком такого змісту:

01

Землі сільськогосподарського призначення

7

1.30.2 У рядку «03.15         Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» цифру «4» замінити цифрою «5».

1.30.3 У стовпчику «Ставка річної  орендної плати, %» цифри «0,09» замінити цифрами «0,3», а в рядку «Для ОСББ, ЖБК, обслуговуючих кооперативів, будинкових комітетів, приватних житлово-експлуатаційних організацій, товариств співвласників будинків та інших землекористувачів  за земельні ділянки, що використовуються виключно для обслуговування житлового фонду» слова «виключно для обслуговування житлового фонду» замінити словами «для обслуговування багатоквартирних будинків».

2. Департаменту комунальних ресурсів івано-Франківської міської ради (І. Гриненько) при внесенні змін до діючих догорів оренди землі та при укладанні нових догорів оренди землі забезпечити приведення їх у відповідність до нормативних актів, затверджених цим рішенням.

3. Секретаріату міської ради (С.Козлов) опублікувати це рішення удрукованих засобах масової інформації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  М. Вітенка та постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних   відносин,   оренди   та   приватизації    комунального майна                  (Р. Терешко)


Міський голова                                                Руслан Марцінків

Додаток 1

до Порядку передачі у власність

та користування земельних ділянок комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади


ДОГОВІР

ОРЕНДИ ЗЕМЛІ


м. Івано-Франківськ,                                      "___" ___________ 20__ року.


Орендодавець Івано-Франківська міська рада в особі міського голови _____________________________________________, з однієї сторони, та Орендар _____________________________________________________________________

        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

з іншої, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, ________________________________________________________

                                                     (цільове призначення)

яка знаходиться ____________________________________________________

                                                                             (місцезнаходження)

кадастровий номер земельної ділянки _________________________________ .

Об'єкт оренди
  1. На підставі пункту ________ рішення _______ сесії ____________ демократичного скликання Івано-Франківської міської ради від ________________  № ___ в оренду передається земельна ділянка загальною площею ________ (гектарів), у тому числі: ___________________ (гектарів)                    

_____________________________________________________________________________
         (площа та якісні характеристики  земель, відповідно до експлікації угідь)


3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна  __________________________________________________________________,

(перелік, характеристика будівель, споруд та інших об'єктів)

а також інші об'єкти інфраструктури __________________________________


4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ___________________________

______________________________________________________________________

(перелік, характеристика будівель, споруд та інших об'єктів)

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, на дату підписання сторонами договору, становить ___________ гривень.

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню: __________________

______________________________________________________________

7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на
орендні відносини _________________________________________________

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) комунальної власності зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).
Строк дії договору

8. Договір укладено на ______________ років (у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди не може бути меншим як сім років; у разі створення індустріального парку на землях комунальної власності земельна ділянка (земельні ділянки) надається (надаються) в оренду на строк не менш як 30 років; у разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі не може бути меншим як 10 років).    

Термін дії договору до «___» ____________ 20___ р.».

         Після закінчення строку дії договору Орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься Орендарем виключно у грошовій формі.

     Розмір орендної плати за земельну ділянку на рік становить _____% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки і на дату підписання  складає: _____________________________________  гривень.

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки  здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів  індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом  Міністрів  України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії. 

11. Орендна плата вноситься у такі строки:

1) за земельні ділянки комунальної власності, набуті в оренду за результатами земельних торгів:

за перший рік - не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

2) за земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів:

за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України Орендна плата обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки.

12. Орендар має право вносити орендну плату достроково.

13.  Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України;

зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої  земельної  ділянки  не  з  вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни  нормативно-грошової оцінки землі,    

в інших випадках, передбачених законом. 

У випадку зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки, платник плати за землю самостійно подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни, з урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки землі, визначеного відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством без внесення змін до цього договору.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення.

Умови використання земельної ділянки

15. Земельна ділянка передається в оренду для:____________________________

                                                              (мета використання)

16. Цільове призначення земельної ділянки ________________________

_____________________________________________________________

Категорія земель _______________________________________________

17. Умови збереження стану об'єкта оренди: _______________________

__________________________________________________________________

(заборона самовільної забудови земельної ділянки тощо)

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, зазначаються вид, конструкція, віковий період, головна порода, у разі потреби інші характеристики полезахисної лісової смуги. Заходи щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг з такими характеристиками здійснюються орендарем відповідно до Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 650.

Умови повернення земельної ділянки

18. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

      Орендодавець, у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193).

19. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

20. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем  землі, не підлягають відшкодуванню. 

21. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

22. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

23. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ____________________________________________

                (підстави встановлення обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів)

24.  Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов'язки сторін

25. Права Орендодавця:

Орендодавець має право вимагати від орендаря:

використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання норм і правил;

дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються, а в разі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом - дотримання зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування;

своєчасного внесення орендної плати за земельну ділянку, а в разі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом - також орендної плати за водний об’єкт.

У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення комунальної власності (сільськогосподарські угіддя) включається право орендодавця вимагати відповідно до законодавства від орендаря збереження родючості ґрунтів шляхом проведення не рідше ніж один раз на три роки перевірки стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) щодо відповідності показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.»

26. Обов'язки Орендодавця:

передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкту оренди.

27. Права Орендаря:

самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

отримувати продукцію і доходи;

28. Обов'язки Орендаря:

Орендар земельної ділянки зобов’язаний:

приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, але не раніше державної реєстрації відповідного права оренди;

виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, водного фонду;

у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки комунальної власності надати копію договору оренди до відповідного податкового органу, а в разі оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом - також відповідному територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства;

у разі оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом використовувати водний об’єкт відповідно до вимог водного законодавства України;

своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату за земельну ділянку, а в разі оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом - також і орендну плату за водний об’єкт;

виконувати встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки.

Орендар земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом зобов’язаний не створювати перешкод у здійсненні права загального водокористування (крім випадків, визначених законом) та у здійсненні спеціального водокористування відповідно до виданих дозволів.

У разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, назви, організаційно-правової форми, зміни власника нерухомого майна, що знаходиться на орендованій земельній ділянці, у 10-денний строк з моменту настання таких змін Орендар повинен письмово повідомити про це Орендодавця.

У разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.


Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкту оренди чи його частини

29. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкту оренди чи його частини несе Орендар.

Страхування об'єкту оренди

30. Згідно цього договору об'єкт оренди може підлягати страхуванню на весь період дії цього договору на письмову вимогу сторін.

31. Страхування об'єкту оренди здійснює Орендар

32. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

Зміна умов договору і припинення його дії

33. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

34. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі;

ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

35. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, що істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

36. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається.

37. Умови розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку:

У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення може включатися вимога щодо дотримання орендарем екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України “Про оренду землі” та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України “Про оренду землі” у разі недотримання такої вимоги, зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

Рішенням Івано-Франківської міської ради можуть бути встановлені інші умови розірвання договору в односторонньому порядку.

38. Реорганізація юридичної особи-орендаря може бути підставою для зміни умов або розірвання договору.

У разі переходу прав власності на об’єкт нерухомості, що розташований на орендованій земельній ділянці до набувача переходить право оренди земельної ділянки.

У разі зміни цільового призначення, площі та конфігурації земельної ділянки, право на неї оформляється новим власником нерухомості на загальних підставах (через виготовлення та затвердження проекту землеустрою).

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

39. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

40. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.


Прикінцеві положення

41. Цей договір набирає чинності з дати його укладення. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Невід'ємними частинами договору є:

копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,

завірена копія витягу з Державного земельного кадастру,

розрахунок річної орендної плати за земельну ділянку,

витяг з рішення Івано-Франківської міської ради про надання земельної ділянки в оренду.


Реквізити сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Івано-Франківська міська рада,                                                              що діє на підставі закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", свідоцтво про державну реєстрацію Серія АОО №362244.

ОРЕНДАР

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження :

юридичної особи 

76000, м. Івано-Франківськ

вул. Грушевського, 21

Місце проживання фізичної особи.

Юридична адреса юридичної особи.

Поштовий індекс, область, район, місто, село, вулиця,номер будинку та квартири

Код ЄДРПОУ 33644700

Код ЄДРПОУ

Ідентифікаційний номер для фізичної особи.


Підписи сторін

Орендодавець 

  _______________  _____________

м.п.

Орендар

___________________________

м.п. (за наявності печатки)

2011-2023 © Всі права застережено.