Проєкт рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.202..."  № 370 від 21.12.2021р. 
Документ №370 від 21.12.2021р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 21.12.2021р.  № 370
м.Івано-Франківськ
 
Про внесення змін до рішення

міської ради від 24.12.2020 р.

«Про бюджет Івано-Франківської

міської  територіальної

громади на 2021 рік» № 364-3»
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Івано-Франківська міська рада


в и р і ш и л а:


1. Внести до рішення міської ради від 24.12.2020 р. «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік» №364-3» такі зміни та доповнення:

1.1 Викласти пункт 1 в новій редакції і внести зміни в додатки 1,2,3 рішення, згідно додатків 1,2,3 даного рішення:

«1. Визначити на 2021 рік:

доходи  бюджету міської територіальної громади у сумі 3 586 082 888 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 3 475 518 906 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 110 563 982 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі   3 739 434 757  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 2 867 030 895  гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 872 403 862 гривень;

повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади у сумі 9 485 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – 9 485 000 гривень;

надання кредитів з бюджету міської територіальної громади у сумі 10 596 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 1 110 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 9 486 000 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 607 378 011 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 761 840 880 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, в тому числі:

залучення до бюджету розвитку коштів, шляхом залучення кредиту НЕФКО, в сумі 168 170 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 7 000 000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

1.2 пункт 2 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 3, згідно з додатком 3 даного рішення:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.»;

1.3 абзац 1 пункту 3 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 5, згідно з додатком 5 даного рішення:

«3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення»;

1.4 абзац 1 пункту 4 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 6, згідно з додатком 6 даного рішення:

«4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.»;

1.5 пункт 5 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 7, згідно з додатком 7 даного рішення:

« 5. Затвердити на 2021 рік розподіл витрат Івано-Франківської міської  територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм , згідно з додатком 7 до цього рішення.»;

1.6 пункт 6 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 8, згідно з додатком 8 даного рішення:

        «6. Затвердити  напрями використання коштів цільового фонду  Івано-Франківської міської територіальної громади  на 2021 рік,  згідно з додатком 8 до цього рішення.»;

          1.7 пункт 25 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 12, згідно   додатку   12 даного рішення:

           « 25. Затвердити перелік  переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у 2021 році, згідно з додатком 12»;

          1.8 пункт 26 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 13, згідно   додатку   13 даного рішення:

           « 26. Затвердити перелік переможців міського конкурсу проєктів Міської цільової програми  "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Івано-Франківськ"  у 2021 році, згідно з додатком 13»;

2. Внести відповідні зміни в додатки 1-13 рішення міської ради від 24.12.2020р. «Про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021 рік» №364-3».

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови В. Сусаніну та заступників міського голови відповідно посадових обов’язків.

     
Міський голова                                                        Руслан МАРЦІНКІВ
Файли:2011-2022 © Всі права застережено.