Проєкт рішення міської ради  "Про розгляд звернень громадян з приводу затвердження пр..."  № 72 від 08.06.2022р. 
Документ №72 від 08.06.2022р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 08.06.2022р.  № 72
м.Івано-Франківськ
 


       Проєкт вносить МВКР І Ш Е Н Н Я

Івано-Франківської міської ради

( ______ сесія)

восьмого демократичного скликання

від _____________________

Про розгляд звернень громадян

з приводу затвердження проєктів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок,

що перебувають у власності,

цільове призначення яких змінюється


Керуючись ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельним кодексом України, Законом України "Про землеустрій", міська рада

вирішила:


  1. Затвердити громадянам проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що перебувають у власності, цільове призначення яких змінюється, згідно додатку 1 (додається).


2. Громадянам, вказаним в додатку 1 до даного рішення, внести відповідні зміни в Державному земельному кадастрі, згідно чинного законодавства.


  1. Припинити право власності на земельні ділянки за добровільною згодою їх власників,  а також ст. 140 (пункт а) Земельного кодексу України, вказаних в додатку 2 до даного рішення.

Прийняти у комунальну власність Івано-Франківської міської територіальної громади земельні ділянки, що перебували у власності громадян, згідно додатку 2 (додається).

Доручити заступнику міського голови - директору Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства М. Вітенку підписати акти прийому - передачі земельних ділянок до комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади, вказаних в додатку 2 до даного рішення. 

4. Головному управлінню ДПС в Івано-Франківській області вжити заходів щодо адміністрування плати за землю, згідно вимог Податкового кодексу України.

2


5. Направити копію даного рішення відділу Держгеокадастру у м. Івано-Франківську Івано-Франківської області.


6. Обов’язки за виконанням даного рішення покласти на управління земельних відносин Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради.


7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства М. Вітенка та постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин, оренди та приватизації комунального майна (Р. Терешко).Міський голова                                                Руслан МАРЦІНКІВ


Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від ______ 2022 року № ______


Список громадян, яким затверджуються проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,

що перебувають у власності, цільове призначення яких змінюється


з/п

Назва особи

Кадастровий номер земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки

(вулиця,…)

Цільове призначення земельної ділянки

(згідно КВЦПЗ)

Площа,

га

Підстава, дата та номер реєстрації в державному реєстрі прав

Змінене цільове призначення земельної ділянки

(згідно КВЦПЗ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Глебів Богдан Романович

2610100000:21:006:0509

Євгена Коновальця, 415

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0598

11.02.2020р.

№ 35463700

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №32610, території садибної забудови, межа санітарно-захисних зон, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019р.

Карпюк Ростислав Олегович

2610100000:05:001:0292

І. Вагилевича, 2А

02.01        Для будівництва і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,0308

17.07.2018р.

№ 27075637

02.03        Для будівництва

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

Довідка з МБК №1339, території багатоквартирної забудови, межі комплексної охоронної зони історичного центру, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019 р.

Румак Тетяна Ярославівна

2610100000:09:006:0063

сад. тов.

" Бистриця - Надвірнянська"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0697

01.12.2021р.

№ 45465054

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №33566, проектний стан: території перспективної зміни цільового використання території садових товариств під садибну забудову, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019 р.;

нотаріальна заява про до-бровільну передачу земель-ної ділянки до комунальної

власності Івано-Франків-ської міської територі-альної громади

від 04.06.2022 р. № 476  

Остафійчук Світлана Олександрівна

2610100000:23:001:1333

сад. тов.

"За мир"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0684

26.08.2021р.

№ 43675261

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №30740, проектний стан: тариторії перспективної зміни цільового використання території садових товариств під садибну забудову, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019 р.;

нотаріальна заява про до-бровільну передачу земель-ної ділянки до комунальної

власності Івано-Франків-ської міської територі-альної громади

від 01.06.2022 р. № 1666 

Прийдун Уляна Анатоліївна

2610100000:23:001:1307

сад. тов.

"За мир"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0554

08.06.2021р.

№ 42391383

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №33143, проектний стан: проектована земельна ділянка під забудову, згідно ДПТ, затвердженого 24.12.2020 р.

Струпок Юлія Вікторівна

2610100000:23:001:1306

сад. тов.

"За мир"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0767

09.06.2021р.

№ 42445012

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №34092, проектний стан: території громадської забудови, перспективної зміни цільового використання території садових това-риств під садибну забудо-ву, за умови приведення вулично-дорожньої мережі та іженерного обладнання до нормативів садибної забудови міських поселень, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019 р.;

нотаріальна заява про до-бровільну передачу земель-ної ділянки до комунальної

власності Івано-Франків-ської міської територі-альної громади

від 01.06.2022 р. № 302

Волошинська Людмила Володимирівна

2610100000:23:001:1322

сад. тов.

"За мир",

діл. №322

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0378

20.08.2021р.

№ 43636442

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №30738, проектний стан: території перспективної зміни цільвого використання території садових това-риств під садибну забу-дову, згідно ГП, затвердже-ного 07.06.2019 р.;

нотаріальна заява про до-бровільну передачу земель-ної ділянки до комунальної

власності Івано-Франків-ської міської територі-альної громади

від 01.06.2022 р. № 1664

Мицак Микола Михайлович, Ганцюк Василь Тарасович

2610100000:23:001:1018

сад. тов.

"За мир",

діл. №715

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0614

23.03.2021р.

№ 41119433 41587580

03.07        Для будівництва

та обслуговування будівель торгівлі

Довідка з МБК №29967, проеткний стан: запроектована територія під громадську забудову, згідно ДПТ, затвердженого 19.06.2020 р., гр. Мицаку М. М. та Ганцюку В. Т., здійснити у встановленому чинним законодавством порядку відшкодування втрат сільськогосподарсь-кого виробництва, спричи-нених вилученням сільсь-когосподарських угідь (у поданому проєкті відсутній розрахунок розміру втрат)

Струк  Андрій Васильович

2610100000:23:001:1357

сад. тов.

"За мир",

діл. №794

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0336

13.12.2021р.

№ 45662189

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №33830, території перспективної зміни цільового використа-ння території садових товариств під садибну забудову, згідно ГП, за-твердженого 07.06.2019 р.

Фолизюк Віталій Степанович

2610100000:23:001:0323

сад. тов.

"За мир",

сад №1,

діл. №762

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0461

10.09.2021р.

№ 43894955

03.10        Для будівництва

та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’я-заною з отриман-ням прибутку

Довідка з МБК №33351, проектний стан: запроекто-вана територія під громад-ську забудову, згідно ДПТ, затвердженого 19.06.2020 р., гр. Фолизюку В. С. здій-снити у встановленому чинним законодавством порядку відшкодування втрат сільськогосподар-ського виробництва, спри-чинених вилученням сіль-ськогосподарських угідь

Палюга Галина Василівна

2610100000:21:005:0331

сад. тов.

"Сад- 4",

275

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0859

13.08.2013р.

№ 2090848

02.01        Для будів-ництва і обслуго-вування житлового будинку, господар-ських будівель  споруд присадибна ділянка)

Довідка з МБК №32979, території садибної забу-дови, згідно ГП, затвердже-ного 07.06.2019 р.

Будник Ірина Ігорівна

2610100000:21:004:0179

Січинського

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,1050

03.06.2010р.

№ 2541

02.01        Для будів-ництва і обслуго-вування житлового будинку, господар-ських будівель  споруд присадибна ділянка)

Довідка з МБК №33555, території садибної забу-дови, згідно ГП, затвердже-ного 07.06.2019 р.

Витвицька Тетяна Миколаївна

2610190501:09:001:0348

с. Вовчинець, вул. Шевченка

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0753

03.11.2014р.

№ 7565663

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №33535, проектний стан: території садибної житлової забу-дови, згідно ГП, затвердже-ного 26.06.2018 р.

Богоносюк Петро Антонович

2625880901:01:008:0116

с. Драгомирчани, урочище "Долина"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,2264

21.07.2021р.

№ 43117434

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №34106, проектний стан: території садибної житлової забудо-ви та ведення ОСГ,

згідно ГП, затвердженого 24.07.2009 р., із змінами

від 11.11.2016 р., ДПТ затверджено 27.08.2020 р.;

нотаріальна заява про до-бровільну передачу земель-ної ділянки до комунальної

власності Івано-Франків-ської міської територі-альної громади

від 02.06.2022 р. № 317 

Медвідь Анна Зіновіївна

2610193001:16:005:0591

с. Микитинці, масив

"За горбами"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,1460

02.02.2022р.

№ 46518804

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №34245, проектний стан: території садибної житлової забудо-ви, згідно ГП, затвердже-ного 24.11.2011 р.,

із змінами від 18.10.2018 р.

нотаріальна заява про до-бровільну передачу земель-ної ділянки до комунальної

власності Івано-Франків-ської міської територі-альної громади

від 30.05.2022 р. № 531   

Базіняк Степан Левкович

2610193001:15:007:0131

с. Микитинці, вул. Юності, біля ДП "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,1700

17.12.2021р.

№ 45738900

11.02        Для розміщення

та експлуатації основних, підсобних

і допоміжних будівель

та споруд підприємств переробної, машинобудівної

та іншої промисловості

Довідка з МБК №34673, проектний стан: території виробничі, складські та комунальні, межі санітарно-захисної зони, згідно ГП, затвердженого 18.10.2016 р.;

гр. Базіняку С. Л. здійснити у встановленому чинним законодавством порядку відшкодування втрат сільськогосподарсь-кого виробництва, спричи-нених вилученням сільсь-когосподарських угідь (у поданому проєкті відсутній розрахунок розміру втрат)

Волковецька Ольга Степанівна

2610193001:16:004:0173

с. Микитинці, вул. Юності, поруч "ПС 330"

03.10        Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компа-ній, які займають-ся підприємниць-кою діяльністю, пов’язаною з отри манням прибутку

0,1879

28.10.2021р.

№ 44758186

07.02        Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

Довідка з МБК №33217, проектний стан: громадські будівлі, зелені насадження, фігурні елементи мощення, охоронна зона ЛЕП,

згідно ДПТ, затвердженого 07.05.2019 р.

Волковецька Ольга Степанівна

2610193001:16:004:0174

с. Микитинці, вул. Юності, поруч "ПС 330"

03.10        Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компа-ній, які займають-ся підприємниць-кою діяльністю, пов’язаною

з отриманням прибутку

0,2184

28.10.2021р.

№ 44757409

07.02        Для будівництва

та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

Довідка з МБК №33219, громадські будівлі, фігурні елементи мощення, частина ділянки - охоронна зона ЛЕП, згідно ДПТ, затвер-дженого 07.05.2019 р.

Волковецька Ольга Степанівна

2610193001:16:004:0175

с. Микитинці, вул. Юності, поруч "ПС 330"

03.10        Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компа-ній, які займають-ся підприємниць-кою діяльністю, пов’язаною

з отриманням прибутку

0,2993

28.10.2021р.

№ 44758985

11.02        Для розміщення

та експлуатації основних, підсоб-них і допоміжних будівель та спо-руд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Довідка з МБК №33333, проектний стан: асфальтне покриття, охоронна зона ЛЕП, згідно ДПТ, затвер-дженого 07.05.2019 р.

Волковецька Ольга Степанівна

2610193001:16:004:0172

с. Микитинці, вул. Юності, поруч "ПС 330"

03.10        Для будів-ництва та обслу-говування адміні-стративних буди-нків, офісних будівель компа-ній, які займають-ся підприємниць-кою діяльністю, пов’язаною

з отриманням прибутку

0,3811

28.10.2021р.

№ 44758972

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

Довідка з МБК №33218, проектний стан: зелені насадження, охоронна зона ЛЕП, згідно ДПТ, затвер-дженого 07.05.2019 р.

Тимків Роксолана Іванівна

2625884701:04:002:0027

с. Радча,

вул. Квіткова, урочище

"За вул. Шевченка"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,1202

28.12.2018р.

№ 29713424

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №34351, проектний стан: території садибної житлової забудо-ви, згідно ГП, затвердже-ного 10.10.2013 р., зі змінами від 26.11.2021 р.

Вацеба Віра Богданівна

2625884700:05:001:0521

с. Радча, урочище

"За селом"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,1000

14.07.2014р.

№ 6475663

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №34091, проектний стан: території садибної житлової забудо-ви та для ведення ОСГ, згідно ГП, затверджено-го10.10.2013 р із змінами від 26.11.2021 р.

Шиптур Остап Іванович

2625884700:05:001:0565

с. Радча, урочище

"За селом"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,1000

05.11.2014р.

№ 7731852

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №33417, проектний стан: території садибної житлової забудови, зем. діл. (частина ділчнки) в червоних лініях проектної вулиці,

згідно ГП, затвердженого 10.10.2013 р.

Пронін Андрій Олександрович

2625887801:01:003:1278

с. Черніїв, урочище

"За Снігурем"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0550

08.04.2021р.

№ 41394402

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №33578, проектний стан: території садибної житлової забудо-ви, згідно ГП, затвердже-ного 31.08.2018 р.

Портечин Тетяна Дмитрівна

2625887801:02:006:1046

с. Черніїв, урочище "Ріпак"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,1500

08.08.2014р.

№ 6610581

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №34059, проектний стан: території садибної житлової забудо-ви з об'єктами громадсь-кого обслуговування, межі другого поясу зони сані-тарної охорони водозабору, затоплення 1% забезпеченості, частина ділянки - межі охоронної зони ВЛЕП, згідно ГП, за-твердженого 31.08.2018 р.

Ільчишин Роман Васильович

2625888301:01:001:1441

с. Чукалівка, вул. Довбуша, урочище

"Біля зеленого господарства"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0868

10.01.2022р.

№ 46121860

02.10   Для будівництва

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торго-во-розважальної

та ринкової інфраструктури

Довідка з МБК №34431, згідно ГП, затвердженого від 15.11.2019 р. - проект-ний стан: території малопо-верхової багатоквартирної житлової забудови (з об'єк-тами громадського обслу-говування), частина ділян-ки - межі прибережної за-хисної смуги, зем. діл. (час-тина ділянки) в червоних лініях магістральної вулиці, згідно ДПТ затвердженого 25.11.2020 р. - для будівнитва та обслугову-вання багатоквартирного житлового будинку з вбу-дованими громадськими приміщеннями; гр. Ільчишину Р. В. здійснити у встановленому чинним законодавством порядку відшкодування втрат сіль-ськогосподарського вироб-ництва, спричинених вилу-ченням сільськогоспо-дарських угідь (у поданому проєкті відсутній розраху-нок розміру втрат)

Ільчишин Роман Васильович

2625888301:01:001:1442

с. Чукалівка, вул. Довбуша, урочище

"Біля зеленого господарства"

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,2404

04.02.2022р.

№ 46573849

02.10   Для будівництва

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торго-во-розважальної

та ринкової інфраструктури

Довідка з МБК №34432, згідно ГП, затвердженого від 15.11.2019 р. - проект-ний стан: території малопо-верхової багатоквартирної житлової забудови (з об'єк-тами громадського обслу-говування), частина ділян-ки - межі прибережної за-хисної смуги, зем. діл. (час-тина ділянки) в червоних лініях магістральної вули-ці, згідно ДПТ затвер-дженого 25.11.2020 р. - для будівнитва та обслугову-вання багатоквартирного житлового будинку з вбу-дованими громадськими приміщеннями

Не підтримано МВК:

Дуркач Олег Григорович

2610100000:11:002:0099

І. Левинського

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0844

08.09.2021р.

№ 43884108

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №32913, території садибної забудови, межа охоронних зон (ЛЕП, ГРС, газопроводу), житлові вулиці, згідно ГП, затвер-дженого 07.06.2019 р.

Федик Ігор Степанович

2610100000:01:013:0001

Пасічна, 43

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,0814

29.10.2021р.

№ 44731435

03.08        Для будівництва та обслуговування об'єктів туристич-ної інфраструктури та закладів громадського харчування

Довідка з МБК №31916, території громадської забудови, магістральні вулиці районного значення, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019 р.

Гриців Юрій Васильович

2610100000:09:006:0059

сад. тов. "Бистриця -Надвірнянська"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,2676

03.06.2021р.

№ 42368082

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №30291, проектний стан: території перспективної зміни цільового використання території садових товариств під садибну забудову, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019р.

Людера Степан Степанович

2610100000:23:001:1347

сад. тов.

"За мир"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0775

18.11.2021р.

№ 45170709

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №33424, проектний стан: території перспективної зміни цільвого використання території садових товариств від садибну забудову, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019 р.

Волощук Ірина Володимирівна

2610100000:23:001:1343

сад. тов.

"За мир"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0318

11.11.2021р.

№ 45055834

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №33485, проектний стан: території перспективної зміни цільвого використання території садових товариств під садибну забудову, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019р.

Сірко Олег Ігорович

2610100000:23:001:1349

сад. тов.

"За мир",

діл. №352

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0541

09.12.2021р.

№ 45607894

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №30443, проектний стан: території перспективної зміни цільового використання території садових товариств під садибну забудову, за умови приведення вулично-дорожньої мережі та інженерного обладнання

до нормативів садибної забудови міських поселень, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019 р.

Соколов Руслан Петрович

2610100000:23:001:1360

сад. тов.

"За мир",

сад №1

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0307

15.12.2021р.

№ 45769039

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №32701, проектний стан: території перспективної зміни цільового використання території садових това-риств під садибну забудо-ву, за умови приведення вулично-дорожньої мережі та інженерного обладнання до нормативів садибної забудови міських поселень, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019 р.

Ладоренко Олена Вікторівна

2610100000:23:001:1302

сад. тов.

"За мир",

сад №1,

діл.  №371

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0834

03.06.2021р.

№ 42346788

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №29342, проектний стан: території перспективної зміни цільового використання території садових това-риств під садибну забудо-ву, за умови приведення вулично-дорожньої мережі та інженерного обладнання до нормативів садибної забудови міських поселень, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019 р.

Остафійчук Світлана Олександрівна

2610100000:23:001:1329

сад. тов.

"За мир",

сад №1,

діл. №321

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0600

26.08.2021р.

№ 43675261

02.01        Для будівництва

і обслуговування житлового будин-ку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Довідка з МБК №30739, проектний стан: території перспективної зміни цільового використання території садових това-риств під садибну забудо-ву, за умови приведення вулично-дорожньої мережі та інженерного обладнання

до нормативів садибної забудови міських поселень, згідно ГП, затвердженого 07.06.2019 р.

Смирнов Володимир Вячеславович

2610100000:23:001:1298

сад. тов.

"За мир",

сад №1,

діл. №348

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0858

20.04.2021р.

№ 41630958

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №30263, проектний стан: запроектована реконструкція території

під садибну забудову, згідно ДПТ, затвердженого 19.06.2020 р.

Солонина Володимир Дмитрович

2610197401:19.001:0713

с. Хриплин, урочище "Луги"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0555

16.02.2022р.

№ 46776607

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №34117, проектний стан: території садибної житлової забудо-ви, згідно ГП, затвердже-ного 08.12.2017 р.

Кілик Леся Іванівна

2610197401:19:001:0696

с. Хриплин, урочище "Руда"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0898

29.09.2021р.

№ 44284628

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №34107, проектний стан: території садибної житлової забудо-ви, згідно ГП, затвердже-ного 08.12.2017 р.

Іванців Олександра Корнилівна

2625888301:01:002:1139

с. Чукалівка, урочище "Березина"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,1930

15.08.2015р.

№ 10815332

02.01        Для будів-ництва і обслугову-вання житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадиб-на ділянка)

Довідка з МБК №34475, проектний стан: території садибної житлової забудови та для ведення ОСГ, згідно ГП, затвердженого 15.11.2019 р.Секретар міської ради                                                                                        Віктор СИНИШИН
Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від ______ 2022 року № ______


Перелік земельних ділянок, які передаються до комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади,

у зв’язку з добровільною відмовою


з/п

Назва особи, яка добровільно передає земельну ділянку до комунальної

власності Івано-Франківської міської територіальної громади

Кадастровий номер земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки

(вулиця,…)

Цільове призначення земельної ділянки

(згідно КВЦПЗ)

Площа,

га

Нотаріальна заява

про добровільну передачу земельної ділянки

до комунальної

власності Івано-Франківської міської територіальної громади

1

2

3

4

5

6

7

1.

Румак Тетяна Ярославівна

2610100000:09:006:0064

сад. тов.

" Бистриця - Надвірнянська"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0040

04.06.2022 р.

№ 476

2.

Остафійчук Світлана Олександрівна

2610100000:23:001:1330

сад. тов. "За мир"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0003

01.06.2022 р.

№ 1666

3.

Остафійчук Світлана Олександрівна

2610100000:23:001:1331

сад. тов. "За мир"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0009

01.06.2022 р.

№ 1666

4.

Остафійчук Світлана Олександрівна

2610100000:23:001:1332

сад. тов. "За мир"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0027

01.06.2022 р.

№ 1666

5.

Струпок Юлія Вікторівна

2610100000:23:001:1305

сад. тов. "За мир"

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0002

01.06.2022 р.

№ 302

6.

Волошинська Людмила Володимирівна

2610100000:23:001:1321

сад. тов.

"За мир", діл. №322

01.05        Для індивідуального садівництва

0,0027

01.06.2022 р.

№ 1664

7.

Богоносюк Петро Антонович

2625880901:01:008:0115

с. Драгомирчани урочище"Долина

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0121

02.06.2022 р.

№ 317

8.

Богоносюк Петро Антонович

2625880901:01:008:0117

с. Драгомирчани урочище"Долина

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0090

02.06.2022 р.

№ 317

9.

Марунька Валентина Петрівна

2610192001:25:004:1313

с. Крихівці, масив "Горішній лан"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0044

06.06.2022р.

№ 580

10.

Лиско Наталія Іванівна

2610192001:25:004:1316

с. Крихівці, масив "Горішній лан"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0062

02.06.2022 р.

№ 625

11.

Лиско Наталія Іванівна

2610192001:25:004:1315

с. Крихівці, масив "Горішній лан"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0028

02.06.2022 р.

№ 625

12.

Гасюк Ігор Миронович

2610192001:25:004:1356

с. Крихівці,

масив "Горішній лан"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0045

01.06.2022р.

№ 762

13.

Гасюк Ігор Миронович

2610192001:25:004:1354

с. Крихівці,

масив "Горішній лан"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0029

01.06.2022р.

№ 762

14.

Шевчук Надія Степанівна

2610192001:25:004:1085

с. Крихівці, масив "Горішній лан"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0057

02.06.2022р.

№ 635

15.

Шевчук Надія Степанівна

2610192001:25:004:1084

с. Крихівці, масив "Горішній лан"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0037

02.06.2022р.

№ 635

16.

Черкавський Андрій Зіновійович

2610192001:25:002:0905

с. Крихівці, масив

"За канавою"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0048

02.06.2022р.

№ 962

17.

Черкавський Андрій Зіновійович

2610192001:25:002:0906

с. Крихівці, масив

"За канавою"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0026

02.06.2022р.

№ 962

18.

Макогон Тетяна Михайлівна

2610192001:25:002:0982

с. Крихівці,

масив "За канавою"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0052

02.06.2022р.

№ 1052

19.

Дяків Наталя Володимирівна

2610192001:25:007:0699

с. Крихівці, масив "Конюшина"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0021

03.06.2022р.

№ 467

20.

Дяків Наталя Володимирівна

2610192001:25:007:0698

с. Крихівці, масив "Конюшина"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0049

03.06.2022р.

№ 467

21.

Павлюк Любомир Романович

2610192001:25:007:0758

с. Крихівці, масив "Конюшина"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0036

01.06.2022р.

№ 2698

22.

Павлюк Любомир Романович

2610192001:25:007:0757

с. Крихівці, масив "Конюшина"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0043

01.06.2022р.

№ 2698

23.

Форович Владислав Іванович

2610192001:25:007:0744

с. Крихівці, масив "Конюшина"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0042

02.06.2022р.

№ 636

24.

Форович Владислав Іванович

2610192001:25:007:0743

с. Крихівці, масив "Конюшина"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0036

02.06.2022р.

№ 636

25.

Дівнич Оксана Тарасівна

2610192001:25:007:0772

с. Крихівці, масив "Льон"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0061

02.06.2022р.

№ 363

26.

Дівнич Оксана Тарасівна

2610192001:25:007:0774

с. Крихівці, масив "Льон"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0064

02.06.2022р.

№ 363

27.

Медвідь Анна Зіновіївна

2610193001:16:005:0592

с. Микитинці, масив

"За горбами"

01.03        Для ведення особистого селянського господарства

0,0164

30.05.2022р.

№ 531Секретар міської ради                                                                                        Віктор СИНИШИН2011-2022 © Всі права застережено.