Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження Порядку добровільного відшкодування бе..."  № 75 від 08.06.2022р. 
Документ №75 від 08.06.2022р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 08.06.2022р.  № 75
м.Івано-Франківськ
 


РІШЕННЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(________ СЕСІЯ)

восьмого демократичного скликання


від ______________


Про затвердження Порядку добровільного

відшкодування безпідставно збережених коштів

за використання земель комунальної власності

Івано-Франківської  міської територіальної громади


З метою захисту інтересів Івано-Франківської міської територіальної громади, забезпечення реалізації принципу платності використання земельних ділянок комунальної форми власності на території Івано-Франківської міської територіальної громади, встановлення механізму відшкодування безпідставно збережених коштів за їх використання та недопущення втрат бюджету громади, відповідно до статей 14,  67 Конституції України, ст.ст.120, 206 Земельного кодексу України, ст.ст. 1212, 1214 Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, ч.10 ст.9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану",  керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

вирішила :


1. Затвердити Порядок добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади (додається).

2. "Положення про здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м.Івано-Франківську", затвердженого рішенням міської ради від 28.08.2014 року №1508-47 в редакції від 07.06.2019 року №141-26, вважати таким, що втратило чинність.

3. Секретаріату міської ради (С.Козлов) опублікувати дане рішення в газеті «Західний кур’єр» та на офіційному сайті міської ради.

3. 4. Секретаріату міської ради (С.Козлов) опублікувати дане рішення у

друкованих засобах масової інформації.

4. Секретаріату міської ради (С.Козлов) опублікувати дане рішення у

друкованих засобах масової інформації.

  4. Рішення набуває чинності з моменту опублікування.

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – Директора департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради М.Вітенка та постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин, оренди та приватизації комунального майна (Р.Терешко).

Міський голова                                                      Руслан МАРЦІНКІВ

                        

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від _________№ ______


ПОРЯДОК

добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів

за використання земель комунальної власності

Івано-Франківської міської територіальної громади


1. Загальні положення, сфера дії

1.1. Конституцією України визначено, що земля, її надра, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

1.2. Згідно зі ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить, зокрема, розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок із земель комунальної власності у користування.

1.3. Відповідно до ст. 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка.

1.4. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні, а також із врахуванням судової практики Верховного Суду.

1.5. Порядок добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади (далі - Порядок) розроблено з метою захисту прав та інтересів міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради (далі – територіальної громади)  шляхом запровадження єдиного механізму добровільного відшкодування землекористувачами безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної власності, а також з метою встановлення досудового механізму відшкодування таких коштів.

1.6. Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації, суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, а також громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної власності територіальної громади.


1.7. Порядок встановлює єдину процедуру добровільного відшкодування землекористувачами безпідставно збережених коштів за використання ними земельних ділянок комунальної власності територіальної громади.

1.8. Безпідставно збережені кошти відшкодовуються землекористувачами у випадках:

- фактичного використання земельної ділянки без належних на те правових підстав (без документів, що посвідчують право користування та/або державної реєстрації прав на неї), а також без здійснення плати за користування нею у формі та розмірах, встановлених законодавством України та актами Івано-Франківської  міської ради;

- в інших випадках передбачених чинним законодавством.


2. Терміни та визначення

           У цьому Порядку наведені терміни вживаються у такому значенні:

акт обстеження земельної ділянки - це документ, у якому викладена інформація, що відображає ситуацію, яка склалася під час використання землекористувачами земельних ділянок;

безпідставно збережене майно (кошти) - це кошти, які землекористувач зберіг у себе без достатньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки - Івано-Франківської міської ради та які мав заплатити за користування нею до моменту оформлення права користування або власності на неї;

землекористувачі – це юридичні та фізичні особи, зазначені у п. 1.6 цього Порядку, майно яких розміщено на земельній ділянці;

землі комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади -  це землі  володіння, розпорядження і користування якими належить до компетенції Івано-Франківської міської ради (далі – земельні ділянки комунальної власності).

3. Порядок відшкодування безпідставно збережених коштів

3.1. Встановлення фактів використання земельних ділянок  комунальної власності здійснює Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради (далі - Департамент).

3.2. Департамент виявляє та фіксує факти використання землекористувачами земельних ділянок комунальної власності за відсутності документів, що посвідчують право користування ними та/або за відсутності державної реєстрації прав на них, а також без здійснення плати за використання таких земельних ділянок у формі та розмірах, встановлених законодавством України та актами Івано-Франківської  міської ради.

3.3. Департамент, проводячи обстеження  земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, може здійснювати фото- та відеозйомку земельної ділянки, застосовувати технічні засоби фіксування.

  3.4. Визначення об’єктів, що підлягають обстеженню, здійснюється на основі:

- звернень від фізичних та юридичних осіб;

- інформації від виконавчих органів міської ради;

- за дорученням міської ради, виконавчого комітету, міського голови та його заступників, директора Департаменту;

- моніторингу даних публічної кадастрової карти тощо.

3.5. Посадова особа, якій доручено проводити обстеження земельної ділянки, не пізніше десяти календарних днів до початку проведення обстеження належним чином повідомляє землекористувача про проведення обстеження, а саме: вручає особисто або надсилає рекомендованим листом Департаменту повідомлення про проведення обстеження землекористувачу (Додаток 1).   

Повідомлення реєструється в системі електронного документообігу (СЕД). У повідомленні зазначаються дата початку проведення обстеження, об'єкт обстеження, юридична або фізична особа щодо якої проводиться обстеження. У разі  відсутності інформації про землекористувача та за дорученням міського голови чи його заступників таке обстеження може проводитись без  направлення письмового повідомлення.

3.6. Тривалість заходів, пов’язаних із обстеженням земельної ділянки не повинна перевищувати десяти робочих днів. У разі виникнення обставин, що вимагають продовження (перенесення) терміну обстеження, готується керівнику  Департаменту доповідна записка з пропозиціями щодо продовження або перенесення терміну обстеження на обґрунтований термін.

3.7. Проведенню обстеження  передує підготовчий етап.

3.8. На підготовчому етапі посадова особа, якій доручено проводити обстеження, проводить роботу зі збору та опрацювання інформації та документів, необхідних для проведення обстеження. При необхідності готуються та направляються запити до відповідних органів державної влади, виконавчих органів міської ради, державної фіскальної служби, територіального органу Держгеокадастру тощо.

3.9. При проведенні обстеження земельної ділянки посадова особа, якій доручено проводити обстеження, повинна мати при собі:

- посвідчення посадової особи органу місцевого самоврядування;

- матеріали та документи, необхідні для проведення обстеження.

3.10. Посадова особа проводить обстеження в присутності користувачів земельних ділянок та свідків. У випадку відсутності землекористувачів, обстеження проводиться в присутності не менше, ніж двох свідків.

3.11. За результатами обстеження складається акт обстеження земельної ділянки  (Додаток 2).  Акт обстеження складається не менше, ніж у двох примірниках та нумерується і реєструється в журналі реєстрації.

Журнал прошнуровується, нумерується та заповнюється в порядку, встановленому правилами діловодства.

3.12. Примірники акта підписуються особами, які здійснили обстеження, а також іншими особами, присутніми при проведенні обстеження.

3.13. В акті обстеження зазначається:

- номер акта обстеження;

- дату та місце складання акта;

- посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка (які) проводила (проводили) обстеження;

- посади та прізвища осіб, за участю яких проводилось обстеження;

- посаду, прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи чи прізвище фізичної особи або її представника, які були присутні при обстеженні;

- реквізити юридичної чи фізичної особи, стосовно яких проводиться обстеження;

- інформацію про земельну ділянку, в т.ч. стан її використання, фактичну площу (наприклад, відповідно до меж будівель, паркану, тощо), місце розташування, цільове призначення та інші наявні відомості;

- наявність документів, які посвідчують право користування, факт реєстрації речового права  на земельну ділянку та на об’єкти нерухомості (їх частини), які знаходяться на земельній ділянці;

- обставини встановлені обстеженням;

- інформація щодо сплати коштів за використання земельної ділянки;

- перелік документів та матеріалів, що додаються.

3.14. В акті обстеження наводиться (додається) план-схема місця розташування земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів земельної ділянки з прив'язкою до місцевості).

3.15. Перший примірник акта залишається в Департаменті, інші примірники вручаються або надсилаються (рекомендованим листом) землекористувачу (землекористувачам). На них робиться відмітка про відправку поштою або про отримання особою, якій вони адресовані.

Примірник акта обстеження вважається одержаним землекористувачем, якщо:

     -        їх вручено повноважному представнику землекористувача, який одночасно з одержанням підписується на другому примірнику, що залишається в Департаменті;

     -        їх надіслано поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового повідомлення адресату. Таке повідомлення надсилається за адресою, за якою здійснено державну реєстрацію землекористувача, або/та за адресою місцезнаходження землекористувача, - юридичної чи фізичної особи - суб'єктів підприємницької діяльності.

3.16. При проведенні обстежень із залученням представників інших органів, копія акта може надаватися таким представникам. Копія акта також може бути надана іншим зацікавленим державним органам, громадянам чи громадським організаціям на їх запит. 

3.17. У разі недопущення посадової особи до проведення обстеження, такі обставини фіксуються в акті про недопущення до проведення обстеження (Додаток 3). За результатами такого обстеження надається керівнику Департаменту доповідна записка про недопущення до проведення обстеження з пропозиціями щодо вжиття заходів реагування.

3.18. У разі виявлення використання земельних ділянок комунальної власності без здійснення плати за користування ними в розмірі, встановленому законодавством, землекористувачу надсилається Претензія про сплату безпідставно збережених коштів (Додаток 4) за підписом міського голови або заступника міського голови відповідно до розподілу посадових обов’язків.

3.19. Розрахунок безпідставно збережених коштів здійснює Департамент за фактичний період використання земельної ділянки землекористувачем                 (з моменту набуття права власності на нерухоме майно до моменту належним чином оформлення права користування на земельну ділянку на якій розташоване це майно), з урахуванням строків позовної давності, зменшений на розмір здійснених платежів за використання землі (за наявності).

3.20. Якщо Претензія про сплату коштів залишена землекористувачем без належного реагування, матеріали обстеження разом із претензією передаються в установленому порядку до Департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради для здійснення позовної роботи по стягненню коштів.

3.21. У разі визнання землекористувачем розміру безпідставно збережених коштів  та  сплати щонайменше 30% від нарахованої суми, землекористувач отримує право на розтермінування сплати залишку коштів на строк до 6 місяців відповідно до Договору про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів (Додаток 5).

3.22. Договір про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів із розтермінуванням  сплати на строк до 6 місяців готується Департаментом за письмовою заявою землекористувача поданою у довільній формі. Підписаний землекористувачем договір надається для підпису міському голові чи заступнику міського голови відповідно до розподілу посадових обов’язків. Контроль за виконанням договору здійснює Департамент.

3.23. У разі визнання землекористувачем розміру безпідставно збережених коштів та наданні згоди на їх добровільне відшкодування згідно Претензії, Землекористувач має право сплатити повну суму безпідставно збережених коштів без укладення Договору про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів.

3.24. У разі невиконання землекористувачем Договору про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів із розтермінуванням сплати, матеріали обстеження разом із договором передаються в установленому порядку до Департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради для стягнення коштів в судовому порядку.


4. Прикінцеві положення

4.1. Питання, неврегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України.Секретар міської ради                                                                 Віктор СИНИШИН
Додаток 1 до

Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади


УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса,2, код ЄДРПОУ 40228135, (0342) 53-26-15, факс 55-31-02, e-mail: depkr@ukr.net


ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до Положення про Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради від _________№_______, Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади від _________№_______, посадовими особами Департаменту буде проведено обстеження земельної ділянки за адресою:

_______________________________________________________________

на предмет ________________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити, з якого питання проводиться обстеження)

Назва юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи):

_____________________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________


Заступник міського голови - Директор Департаменту       _____________                             
Додаток 2 до

Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади


УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса,2, код ЄДРПОУ 40228135, (0342) 53-26-15, факс 55-31-02, e-mail: depkr@ukr.net


АКТ №___

обстеження земельної ділянки


«  »  __________  20__р.                                             м. Івано-Франківськ


Мною (нами), ________________________________________________

(повна назва посади, прізвище ім'я та по батькові особи, що проводить обстеження)

за участю: ___________________________________________________

(повні назви посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, що були залучені до обстеження)

у присутності: _______________________________________________

(назва посади, прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, щодо яких здійснюється обстеження, контактні телефони)

відповідно до Положення про Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради від _________ №_________,  Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Івано-Франківської міської ради від _______ № _____, проведено обстеження земельної ділянки за адресою: _____________________________.


Встановлено:

Земельна ділянка використовується:

Назва юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи):

_____________________________________________________________

Керівник: ____________________________________________________

Адреса (юридична, поштова, фактична): _________________________

Ідентифікаційний код (номер ЄДРПОУ): _________________________

Контактний телефон (факс, e-mail): ______­­_____________________

_____________________________________________________________

(зазначити результати перевірки обстеження,


_____________________________________________________________

місце розташування земельної ділянки, її площа, категорія земель та склад угідь,

_____________________________________________________________

фактична площа та стан використання земельної ділянки,

_____________________________________________________________

наявність документів, що посвідчують право на земельну ділянку,

_____________________________________________________________

сплата коштів за використання земельної ділянки)


План-схема земельної ділянки додається.


Підписи осіб, які склали акт:

________________________ підпис _____

       (прізвище та ініціали)

________________________ підпис _____

       (прізвище та ініціали)


Підпис представника юридичної чи фізичної особи, які були присутні при обстеженні:

________________________ підпис _____

       (прізвище та ініціали)


З актом ознайомлений, копію акта отримав

________________________ підпис _____

       (прізвище та ініціали)


Копія акта відправлена поштою (у разі відмови отримання акта)

________________________ підпис _____

       (дата, прізвище та ініціали особи,   яка відправила копію акта)

Додаток 3 до

Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади


УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса,2, код ЄДРПОУ 40228135, (0342) 53-26-15, факс 55-31-02, e-mail: depkr@ukr.net


АКТ №

Про недопущення до проведення обстеження


«  » _____  20__р.                                                              м. Івано-Франківськ


Мною (нами), _________________________________________________

                     (повна назва посади, прізвище ім'я та по батькові особи, що проводить обстеження)

за участю: ____________________________________________________

               (повні назви посад, прізвища, ім'я та по батькові осіб, що були залучені до обстеження)

у присутності:____________________________________________________

           (назва посади, прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи чи прізвище ім'я та по батькові фізичної особи, щодо якої здійснюється обстеження, контактні телефони)

Відповідно до Положення про Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради від _________ №_________,  Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Івано-Франківської міської ради від _______ № _____, складено цей акт про недопущення до проведення обстеження особою __________________________________________________________________

(назва посади, прізвище, ім'я та по батькові)

працівників Департаменту,


Назва юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи): _______________________________________________________________
Адреса (юридична, поштова, фактична): _____________________________________________

Ідентифікаційний код (номер ЄДРПОУ): ____________________________________________

Контактний телефон (факс, e-mail): ________________________________________________


Про обстеження ___________________________________________

було попереджено_______________________________________________

                          (назва юридичної або ПІП фізичної особи, реквізити попередження)

Обставини недопущення до проведення обстеження:

________________________________________________________________

(описати дії працівників Департаменту та особи чи осіб, яка не

_______________________________________________________________

допустила(-и) до проведення обстеження. В чому полягав

________________________________________________________________

недопуск до проведення обстеження. Зазначити пояснення особи

________________________________________________________________

яка не допустила до проведення обстеження та свідків, якщо такі були)


1. Свідок _________________________________підпис_______

                     (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон) 

2. Свідок _________________________________підпис_______

                     (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон) 


Підписи осіб, які склали акт:

___________________________ підпис_____________

       (прізвище та ініціали)


Підпис представника юридичної чи фізичної особи, щодо яких здійснювалось обстеження:

___________________________ підпис_____________

       (прізвище та ініціали)

Додаток 4 до

Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади


_______________________

_______________________


ПРЕТЕНЗІЯ


__________ 20___року працівниками Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради було встановлено, що земельна ділянка комунальної форми власності за адресою: _______________________________________________________ , використовувалась ___________________________________________ для ____________________________ за відсутності документів, що посвідчують право власності або право користування нею, (за відсутності державної реєстрації прав на неї), а також без здійснення плати за використання земельної ділянки у розмірі, встановленому законодавством, про що свідчить акт обстеження земельної ділянки №__ від _____ та відповідний розрахунок. 

(Землекористувач) _________ , набувши право власності на об'єкт нерухомості, розташований на земельній ділянці (кадастровий номер _______) комунальної форми власності, належним чином не оформив та не зареєстрував   речові права на цю земельну ділянку, як це передбачено ст.ст.125,126 Земельного кодексу України.

Відповідно, протягом періоду з _________ р. по ____________ р. не внесено плату за користування землею у розмірі, встановленому законодавством, внаслідок чого без достатньої правової підстави збережено в себе грошові кошти.

Відповідно до ст. 206 Земельного Кодексу України  використання землі в Україні є платним.

Відповідно до ч.1 ст.1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно.

Станом на ______ сума безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки комунальної форми власності становить _____________ грн. (розрахунок суми додається).

(При визначенні суми враховано, що ______________ обліковується у Головному управлінні ДФС у Івано-Франківській області як платник, яким за _____ рік задекларовано та сплачено __________ грн. плати за землю. Тому сума безпідставно збережених коштів обґрунтовано була зменшена на вказаний розмір внесених платежів.)

Враховуючи викладене, пропонуємо Вам добровільно сплатити суму безпідставно збережених коштів згідно з цією Претензією на зазначені реквізити: __________________________________________________________________.

Копію платіжного доручення просимо надати у Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради протягом 20-ти календарних днів з моменту отримання цього листа.

Одночасно повідомляємо, що у випадку несплати землекористувачем ________ ______ грн. добровільно, Івано-Франківською міською радою буде подано позов до суду про стягнення безпідставно збережених коштів.

При цьому зазначаємо, що відповідно до п.п.3.21, 3.22 «Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади», в разі  сплати щонайменше 30% від нарахованої суми, землекористувач отримує право на розтермінування сплати залишку коштів на строк до 6 місяців відповідно до Договору про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів.


Додатки:        

  1. Акт обстеження земельної ділянки від_________
  2. Розрахунок суми безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки комунальної власності.

      

          Заступник міського голови         - Директор Департаменту        ___________


Підготовлено:


Додаток 5 до

Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності Івано-Франківської міської територіальної громади


ДОГОВІР

про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів 
за використання земельних ділянок комунальної власності 


м. Івано-Франківськ                                 «___» ___________20___ р.


Івано-Франківська міська рада, в особі  ____________ ________________________________________________________, іменований далі як «Сторона 1», та ______________________________________________ _______________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи або назва юридичної особи,
яка використовує земельну ділянку), 

який діє на підставі _____________________________________________, іменований далі як «Сторона 2» уклали цей договір про наступне:


1. Сторона 2 приймає на себе зобов’язання добровільно відшкодувати Івано-Франківській міській територіальній громаді безпідставно збережені кошти за використання земельної ділянки  площею _______ га за адресою: _____________________________________________ _______________________________ за період з _______  по _______.

2. Відповідно до розрахунку  розмір безпідставно збережених коштів  складає ___________ грн.

3. Сторона 2 зобов'язується у строк до _____________ сплатити на рахунок Управління Державної казначейської служби у м. Івано-Франківську  __________________________________________________________________
                                                 (казначейські реквізити)

безпідставно збережені кошти (плату за землю) у повному розмірі.

4. Сума безпідставно збережених коштів повинна сплачуватись Стороною 2 щомісячно (до відповідного числа дати укладення договору наступного місяця) протягом _______ місяців рівними сумами.

5. Сторона 2 має право дострокової сплати суми безпідставно збережених коштів у повному обсязі.

6. Відшкодування безпідставно збережених коштів не звільняє Сторону 2 від оформлення права землекористування у встановленому законом порядку.

7. У разі невиконання Стороною 2 умов пунктів 3, 4 Договору, 
Сторона 1 має право звернутись до суду із позовною заявою про стягнення безпідставно збережених коштів.

8. Договір може бути змінений та доповнений за згодою Сторін.

9. Зміни та доповнення складаються в письмовій формі та оформлюються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

10. Дія договору припиняється в наступних випадках:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- сплати суми безпідставно збережених коштів (плати за землю) у повному обсязі.

11. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

13. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

14. Додатками до Договору є:

- розрахунок безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки комунальної форми власності.

15. Реквізити Сторін:


2011-2022 © Всі права застережено.