Проєкт рішення міської ради  "Про Програму розвитку сільського господарства Івано-Фра..."  № 118 від 07.09.2022р. 
Документ №118 від 07.09.2022р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 07.09.2022р.  № 118
м.Івано-Франківськ
 
       

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Проєкт вносить МВК

РІШЕННЯ                                №17

 

Івано-Франківської міської ради

( ___ сесія)

 восьмого демократичного скликання

 

від _____2022 р.  № ____

 

Про Програму розвитку сільського господарства Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022 – 2025 рокиКеруючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про правовий режим воєнного стану», Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», інших нормативно -  правових актів та з метою забезпечення продовольчої безпеки територіальної громади в умовах російсько-української війни, міська рада


в и р і ш и л а:


     1. Затвердити Програму розвитку сільського господарства Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки (на додатку).

               2. Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства        (М. Вітенко) та Департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами (В. Федорів) до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом узагальнену інформацію про виконання заходів Програми розвитку сільського господарства Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022- 2025 роки надавати міському голові.

              3. Секретаріату міської ради (С. Козлов) оприлюднити дане рішення в газеті "Західний кур’єр" та на офіційному сайті міської ради.

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно із посадовими обов’язками.
Міський голова                                                                  Руслан МАРЦІНКІВ

Затверджено

рішенням міської ради

від _________2022р. №_______

                           

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради


Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства

Департамент інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами


П Р О Г Р А М А

розвитку сільського господарства

Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022-2025 рокиЗаступник міського голови -  директор Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства

Вітенко М.І.                                    
____________________

          (підпис)                                                                                Заступник міського голови –

директор Департаменту інтеграції

громад, внутрішньої політики

та роботи з внутрішньо

переміщеними особами              Федорів В.В.                __________________

                                                                                                (підпис)

ПОГОДЖЕНО:


Начальник  фінансового управління        міської ради


Яцків Г.М.


___________________

           (підпис)


Директор  Департаменту правової політики міської радиКедик Н.С.___________________

           (підпис)

Директор Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження міської радиКриворучко С.М.


___________________

         (підпис)

Додаток

до рішення сесії міської ради

_____________№_______


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


1.

Назва Програми

Програма розвитку сільського господарства Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022–2025 роки.

2.

Підстави для розробки Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»

Бюджетний кодекс України

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану».

3.

Оприлюднення проєкту Програми

На офіційному веб-сайті м. Івано-Франківська www.mvk.if.ua

4.

Дата затвердження Програми


5.

Ініціатор розроблення Програми (замовник)

Івано - Франківська міська рада.

6.

Розробники Програми

Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства, Департамент інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами.

7.

Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці

Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Департамент інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами.

8.

Основні цілі Програми

Створення організаційно - економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсягів виробництва, продукування товарів з високою доданою вартістю, забезпечення населення якісною та безпечною продукцією, насичення внутрішнього ринку сільськогосподарською продукцією, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць.

Кожне домогосподарство територіальної громади має мати достатню кількість харчових продуктів для самозабезпечення та реалізації її надлишків.

9.

Основні завдання Програми

Скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами;

домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають, продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого продовольчого резерву, а також реалізації надлишків; 

підтримка розвитку, овочівництва, садівництва, ягідництва та тваринництва;

сприяння оновленню матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників.

10.

Термін реалізації Програми

2022–2025 роки.

11.

Учасники Програми

Суб’єкти господарювання, фермерські та сімейні фермерські господарства, власники особистих селянських господарств, що працюють в галузі сільського господарства.

12.

Основні джерела фінансування заходів Програми

Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади;

інші джерела.

13.

Обсяг коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади

В межах кошторисних призначень, на відповідний бюджетний рік.

14.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

-заступники міського голови;

-виконавчий комітет міської ради;

-міська рада.

Моніторинг виконання заходів Програми забезпечують Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства, Департамент інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами.  1. Загальні положення.

Стан розвитку агропромислового комплексу

               Івано - Франківської міської територіальної громади


Програма підтримки сільського господарства Івано – Франківської територіальної громади на 2022 – 2025 роки розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» інших нормативно – правових актів та спрямована на забезпечення продовольчої безпеки територіальної громади в умовах російсько – української війни.

На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. №714-р Івано-Франківськ визначено адміністративним центром та затверджено  територію Івано - Франківської міської територіальної громади, до якої увійшли такі населені пункти Івано-Франківськ, Березівка, Братківці, Добровляни, Драгомирчани, Колодіївка, Підлужжя, Підпечери, Радча, Узин, Черніїв, Чукалівка, Камінне, Тисменичани, Вовчинець, Крихівці, Микитинці, Угорники, Хриплин.

Територія Івано - Франківської міської територіальної громади – 26,5 тис. га (265 км2). Чисельність наявного населення станом на 1 січня 2022 року становила 288, 2 тис. осіб, крім того тимчасово переміщених близько 30,0 тис. осіб.

Загальна площа сільськогосподарських угідь Івано - Франківської міської територіальної громади становить - 15,4 тис. га. з них ріллі – 12,1 тис га., багаторічних насаджень – 0,8 тис. га.,  пасовищ – 1,9 тис. га., сіножаті – 0,6 тис. га., крім того лісів і лісовкритих площ – 3,9 тис. га.


Агропромисловий комплекс Івано - Франківської міської територіальної громади представлений агропідприємствами, фермерськими господарствами та особистими селянськими господарствами, які займаються вирощуванням зернових, бобових та олійних культур, ягідників, розведенням великої рогатої худоби, овочівництвом та бджолярством. Господарська діяльність здебільшого здійснюється на землях, наданих у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва або особистого селянського господарства.

Сільськогосподарська продукція постійно реалізовується на 8 ринках  у м. Івано - Франківську та під час проведення крафтових ярмарків (постійних і періодичних).

Рослинництво є основною галуззю сільського господарства, рівень розвитку якої визначає ступінь використання земель сільськогосподарського призначення, часткове забезпечення регіону продовольством, кормами – тваринництва, сировиною – промисловість.

Комплексне поєднання рослинництва, тваринництва та агровиробництва – основна умова успішного розвитку сільського господарства.

Господарську діяльність у галузі рослинництва здійснюють близько 90 % усіх сільськогосподарських виробників громади. Основними видами культур, вирощуванням яких займаються аграрії є: пшениця, соя, кукурудза, ріпак та соняшник.

Найбільшими агровиробниками та орендарями за кількістю оброблюваних земель у міській територіальній громаді є ТОВ «Акріс-Захід» (с. Камінне), ТОВ «Мрія Фармінг Карпати» (села Черніїв, Колодіївка та Драгомирчани), Філія ПрАТ «Зернопродукт МХП Перспектив» (с. Радча), ПП «ВІМ-АГРО» (села Узин, Колодіївка та Добровляни), ТОВ «Акрітера-Агро» (с. Колодіївка), на комунальних землях територіальної громади працює КП «Івано-Франківськ АГРО».

Крім того, в громаді працюють дрібні товаровиробники – фермерські господарства: «Василишина В.І.» та «Качура В.І.» в с. Братківці, «Достаток», «Сяйво», «Лахманюка» та «Прикарпаття» в с. Тисменичани, «Христинка» в  с. Камінне, «Черніївське» с. Черніїв та «Нові сади» в с. Підлужжя.

Фермерське господарство в с. Чукалівка «Беррі Прикарпаття» на основі найсучасніших підходів у ягідництві, займається вирощуванням полуниці в закритому грунті. Вигідне географічне розміщення сприяє швидкій доставці свіжої сировини, яка відповідає якості європейським стандартам на міські ринки та в торгову мережу міста.

Тваринництво – пріоритетна галузь сільського господарства, яка забезпечує населення якісними продуктами харчування, а для промислових виробників є постачальником сировини.

Забезпечення раціонального харчування населення високоякісними екологічно чистими продуктами тваринного походження, за доступними цінами, повинно бути одним з пріоритетних напрямків місцевої політики.

Проте тривалий час основною проблемою галузі є зменшення поголів'я тварин, яке відбувається в господарствах усіх форм власності. Переважна більшість власників худоби не мають вільних обігових коштів для забезпечення навіть простого відтворення виробництва. Внаслідок цього не лише зменшується чисельність поголів’я худоби, але й знижується його продуктивність при збільшенні матеріальних, кормових, трудових та інших затрат на одиницю продукції.

У міській територіальній громаді в цій галузі працює ФГ «Носаля Степана Ярославовича» та особисті селянські господарства, які утримують велику рогату худобу для забезпечення власних потреб молоком і молокопродуктами та реалізації надлишків цієї продукції.

Селекційно - племінною роботою у тваринництві займається ПРАТ «Івано-Франківське племпідприємство», яке здійснює свою господарську діяльність у с. Вовчинець та надає послуги зі штучного осіменіння великої рогатої худоби. На території громади наявний  пункт штучного осіменіння тварин у селі Тисменичани.

Також розповсюдженим видом діяльності на території громади є бджільництво, кінцевим продуктом якого є не лише мед, а також прополіс, квітковий пилок, маточне молоко, бджолина отрута. Вони є основою виготовлення цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування. 

У господарствах усіх форм власності Івано - Франківської міської територіальної громади зареєстровано 32 пасіки, в яких налічується понад 1800 бджолосімей.

Основними факторами, що визначають розвиток бджільництва є: продуктивність бджолосімей, організація селекційно-племінної роботи, якість зберігання продукції, дотримання ветеринарно-санітарних і зоогігієнічних норм, забезпечення та покращення кормової бази.

Риборозведенням та веденням рибного господарства займаються 2 фізичні особи – підприємці в селах Підпечери та Колодіївка, згідно з укладеними договорами оренди на землі водного фонду (терміном від 25 та 49 років).

Загальна площа земель водного фонду, наданих в оренду з метою ведення рибного господарства, складає 10,1 га. Товарну рибу підприємці реалізовують на ринках міста та задовольняють незмінну потребу жителів громади в такому виді відпочинку, як рибалка.

Особисте селянське господарство (ОСГ) є традиційною та важливою формою індивідуального сільськогосподарського виробництва, що дозволяє додатково насичувати аграрний ринок продукцією. Будучи побудованим на праці членів родин, ОСГ дозволяє мати додатковий заробіток до основного доходу для членів такого господарства, а також забезпечувати потреби територіальної громади у сільськогосподарській продукції.

У Івано-Франківській міській територіальній громаді діяльність із дрібнотоварного виробництва сільськогосподарської продукції також здійснюють особисті селянські господарства, у яких зосереджена вагома частка виробництва продукції сільського господарства громади. Такі господарства стихійно реагують на потреби ринку і в них практично неможливо застосувати новітні технології виробництва. Тому на сьогодні існує гостра необхідність в реалізації системних заходів щодо подальшого розвитку особистих селянських господарств та стимулювання їх до укрупнення - кооперації.

Інвестиційна діяльність

Не дивлячись на вигідне географічне розташування, наявність земельних та водних ресурсів, широкі можливості транспортної інфраструктури, обсяги прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор територіальної громади є низькими.

       Для інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства на території міської громади необхідним є формування умов для створення та підтримки комерційного інтересу інвесторів, що сприятиме залученню коштів в аграрний сектор економіки в обсягах, достатніх для повного задоволення потреб та використання можливостей галузі.

Отже, аграрний сектор Івано - Франківської міської територіальної громади має значний потенціал для розвитку, обумовлений наявністю достатніх земельних та трудових ресурсів, сприятливих природно-кліматичних та географічних умов (близькість кордону з ЄС), що створює додаткові переваги та можливості для розширення ділового співробітництва між суб'єктами аграрного ринку та їх європейськими партнерами, у тому числі щодо модернізації логістики аграрного ринку України та Європи.


II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


В умовах російсько – української війни однією з основних проблем територіальної громади в 2022 та наступних роках може виникнути відсутність достатньої кількості харчових продуктів для жителів громади:

- недостатня обізнаність та психологічна неготовність більшості населення щодо самозабезпечення харчовими продуктами, сподівання на гарантоване постачання у торговельних мережах;

- не використання всіх земельних ресурсів, які можуть бути використаними для вирощування необхідних продуктів;

- використання індивідуальними домогосподарствами малопродуктивних та низьковрожайних сортів овочів та картоплі;

- відсутність практичного досвіду та спроможності у сфері реалізації надлишків продукції, невпорядкованість заготівельно – збутової діяльності.

Крім того, є ряд інших факторів, що стримують розвиток агропромислового комплексу міської територіальної громади:

- низький рівень мотивації у сільськогосподарських товаровиробників до розвитку трудомістких галузей – овочівництва, ягідництва, скотарства, які потребують значних трудових затрат і тривалого обороту вкладених ресурсів;

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських виробників;

- використання застарілих технологій у сільськогосподарському виробництві;

- відсутність реальних обсягів державної підтримки системи страхування сільськогосподарських ризиків, що зменшує мотивацію виробників сільськогосподарської продукції до страхового захисту;

- недостатнє функціонування ринку сільськогосподарської продукції, складність у виробленні сільськогосподарськими товаровиробниками консолідованої позиції щодо захисту своїх інтересів;

- недостатня мотивація до кооперації дрібних сільськогосподарських товаровиробників;

низький рівень зайнятості сільського населення;

- відсутність постійних каналів збуту продукції, що негативно відбивається на формуванні цінової ситуації та прибутковості ведення агробізнесу.

Окремо слід виділити проблеми галузі бджільництва, це зокрема: 

- погіршення екологічної ситуації, неконтрольоване використання пестицидів та отрутохімікатів сільськогосподарськими виробниками, що призводить до постійних конфліктів «пасічник-аграрій», через отруєння та загибель бджіл.

Вирішення цих проблем пов’язане із визначенням основних напрямів фінансової підтримки, що забезпечать інтеграцію аграрного сектору громади в економічну систему району, області, держави та світову економіку.


  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми


Рушійною силою розвитку усіх галузей сільського господарства та завданням органу місцевого самоврядування є створення умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу, підприємців – аграріїв та особистих селянських господарств.

Основні шляхи вирішення визначених проблем передбачають:

- активізувати місцевих товаровиробників та окремі домогосподарства, зменшити кількість необроблюваних земельних ділянок, використати більші площі для посівів і насаджень с/г культур, зібрати високий урожай;

- залучити максимальну кількість товаровиробників для вирощування усіх необхідних видів продуктів харчування, що дозволить найбільш повно забезпечити нормативні потреби у продуктах харчування домогосподарств, ВПО, соціальних комунальних закладів, а у разі надлишку харчових продуктів надати допомогу у забезпеченні продуктами харчування ЗСУ, а також реалізувати залишки для потреб інших територіальних громад України;

- кожне селянське домогосподарство, кожна сім’я внутрішньо переміщених осіб, яка переселилась у села, кожна міська сім’я, яка має дачу чи город, кожен клаптик комунальної землі територіальної громади, а також землі фермерів та агровиробників мають бути залучені до процесу самозабезпечення харчовими продуктами;

налагодження зв’язків великих та середніх сільськогосподарських товаровиробників з особистими селянськими господарствами;

- розвиток інвестиційного середовища для залучення коштів у збільшення сільськогосподарського виробництва;

- підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації;


IV. Визначення мети Програми


Мета Програми – створення організаційно - економічних умов для розвитку аграрного сектору на території громади, збільшення обсягів аграрного виробництва, продукування товарів з високою доданою вартістю, стабільне забезпечення населення якісною та безпечною продукцією, насичення внутрішнього ринку сільськогосподарською продукцією та підвищення рівня зайнятості сільського населення, створення нових робочих місць.

Кожне домогосподарство територіальної громади має мати достатню кількість харчових продуктів для самозабезпечення та реалізації її надлишків.

V. Перелік завдань та заходів Програми


Основними пріоритетними завданнями Програми є:

- скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами;

- домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають, продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого продовольчого резерву, а також реалізації надлишків; 

- підтримка розвитку садівництва та ягідництва (використання крапельного зрошення для вирощування садів та ягідних культур, розвиток мережі підприємств, що спеціалізуються на заготівлі, переробці та зберіганні плодів та ягід);

- підтримка розвитку тепличного господарства ( будівництво модульних теплиць).

- мотивація до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників;

- сприяння розвитку тваринництва та бджільництва;

- підтримка та сприяння розвитку особистих селянських господарств (сімейних ферм);

- удосконалення і розширення системи міських продовольчих ринків з сучасними облаштованими торговельними місцями;

- залучення проєктів міжнародної технічної допомоги для формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання всіх форм власності про основні питання розвитку та підтримки агропромислового комплексу;

- створення додаткових робочих місць.


VI. Обсяги та джерела фінансування


Розв’язання визначених Програмою проблем можливе шляхом реалізації зазначених заходів при умові їх фінансування із бюджетів усіх рівнів, безповоротної фінансової і матеріальної допомоги, благодійних внесків, коштів фізичних і юридичних осіб, впровадженні інвестиційних проєктів та інших джерел не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми розвитку сільського господарства Івано - Франківської міської територіальної громади на 2022–2025 роки буде відбуватись відповідно до бюджетних призначень, що затверджуються щорічно Івано – Франківською міською радою на відповідний рік.

Порядок подання документів розробляється Департаментом комунальних ресурсів та сільського господарства і затверджується рішенням виконавчого комітету.

Заходи Програми та результативні показники викладені у Додатку 1


VII. Очікувані результати програми


Реалізація Програми сприятиме:

- вирощенню достатньої кількості необхідного врожаю с/г культур, забезпеченню продовольчої безпеки жителів громади, запобіганню нестачі харчових продуктів у період війни та повоєнний період.

- збільшенню обсягів виробництва і підвищенню рівня споживання плодів та ягід, овочів, м’яса і молока;

- розвитку різноманітних форм господарювання, підприємництва та кооперації в громаді;

- підвищенню продуктивності галузей рослинництва і тваринництва через інвестиційне забезпечення;

- створенню додаткових робочих місць;

- підвищенню рівня доходів сільського населення.


VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми.


Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для виконання заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Координацію та контроль за ходом виконання заходів Програми здійснюють Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства, Департамент інтеграції громад внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами Івано - Франківської міської ради, постійна комісія Івано - Франківської міської ради з питань планування соціально - економічного розвитку, бюджету та фінансів, постійна комісія Івано - Франківської міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.Заступник міського голови -

директор Департаменту комунальних

ресурсів та сільського господарства                                             Микола ВІТЕНКО


Заступник міського голови –

директор Департаменту інтеграції

громад внутрішньої політики та

роботи з внутрішньо переміщеними особами                          Віталій ФЕДОРІВ


Додаток 1

до Програми розвитку    сільського господарства Івано - Франківської МТГ на 2022 – 2025 роки


Заходи Програми розвитку сільського господарства Івано – Франківської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки


З/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання, роки

Джерела фінансування

Обсяги фінансування бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, тис. грн.

Очікуваний результат впровадження

2022 р.

2023 р.

2024 р.

2025 р.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

12

1.Розвиток тваринництва, та садівництва

1.

Часткове відшкодування (до 50%, але не більше 100,0 тис. грн.) суб’єктам господарювання та особистим селянським господарствам вартості придбаної в племгосподарствах великої рогатої худоби.

Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства

Департамент інтеграції

громад, внутрішньої політики та

роботи з внутрішньо переміщеними особами

2022-2025

Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Збільшення чисельності поголів’я, покращення породних якостей тварин, нарощення обсягів виробництва тваринницької продукції,

2.

Часткове відшкодування (до 50% але не більше 200,0 тис. грн.) суб’єктам господарювання та особистим селянським господарствам в користуванні, яких до 20,0 га землі вартості сертифікованого садивного матеріалу плодово – ягідних культур.

Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства

Департамент інтеграції

громад, внутрішньої політики та

роботи з внутрішньо переміщеними особами

2022-2025

Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Розширення площ та збільшення обсягів споживання плодово – ягідних культур, стимулювання дрібних виробників до виробництва якісної продукції, забезпечення продовольчої безпеки громади та створення додаткових робочих місць3.

Часткове відшкодування власникам бджолосімей (до 50% понесених витрат) вартості проведення досліджень при випадках підтвердження фактів отруєння бджіл.

Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства

Департамент інтеграції

громад, внутрішньої політики та

роботи з внутрішньо переміщеними особами

2022-2025

Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Розвиток галузі бджільництва та збільшення чисельності бджолосімей


2.Технічне оснащення

1.

Часткове відшкодування після завершення монтажних робіт (до 50% здійснених витрат але не більше 300,0 тис. грн.) суб’єктам господарювання та особистим селянським господарствам, за встановлення краплинного зрошення для плодово -  ягідних культур.

Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства

Департамент інтеграції

громад, внутрішньої політики та

роботи з внутрішньо переміщеними особами

  2022-2025

Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Підвищення урожайності плодово – ягідних культур

2.

Часткове відшкодування суб’єктам господарювання та особистим селянським господарствам, вартості спорудження модульних теплиць (до 30% здійснених витрат, але не більше 500,0 тис. грн.).

Департамент комунальних ресурсів та сільського господарства

Департамент інтеграції

громад, внутрішньої політики та

роботи з внутрішньо переміщеними особами

  2022-2025

Бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, інші джерела фінансування

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Згідно кошторисних призначень

Збільшення виробництва плодів і овочів  закритого грунту та створення додаткових робочих місць
2011-2022 © Всі права застережено.