Проєкт рішення міської ради  "Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політик..."  № 137 від 14.11.2022р. 
Документ №137 від 14.11.2022р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 14.11.2022р.  № 137
м.Івано-Франківськ
 
Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2022 році
       Керуючись п.9 ч.1 ст.26 та п.6 ст.42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»та ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська радав и р і ш и л а:  1. Звіт про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Івано-Франківської міської ради у 2022 році взяти до відома (додається).

2. Секретаріату міської ради (С.Козлов) опублікувати дане рішення в газеті «Західний кур’єр» та оприлюднити на офіційному вебсайті Івано-Франківської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту по взаємодії зі Збройними Силами України, Національною гвардією України, правоохоронними органами та надзвичайними ситуаціями Р.Гайду та постійну депутатську комісію з питань розвитку територіальних громад, підприємництва, економіки та регуляторної політики (Р.Харук).

Міський голова                                                Руслан МАРЦІНКІВ


Звіт

щодо здійснення державної регуляторної політики у 2022 році


Реалізація державної регуляторної політики у 2022 році Івано-Франківською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», керуючись Положенням про порядок прийняття регуляторних актів Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, затвердженого рішенням сесії міської ради від 22.12.2016р. № 334-9, рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.02.2018р. № 177 «Про забезпечення дотримання державної регуляторної політики структурними підрозділами Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету», методичними рекомендаціями Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо відстеження результативності регуляторних актів та інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

Для забезпечення дії принципів здійснення регуляторної політики Департаментом економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради здійснюється координація діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності на території Івано-Франківської міської територіальної громади. Це, в свою чергу, передбачає забезпечення повноти та якості виконання структурними підрозділами міської ради, її виконавчого комітету вимог чинного регуляторного законодавства, а також здійснення моніторингу, перегляду та аналізу дії регуляторних актів спільно з їх розробниками.

Протягом 2022 року Департаментом економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради своєчасно та у повному обсязі забезпечено дотримання процедури прийняття і відстеження результативності поточних регуляторних актів.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках:

  • планування діяльності з підготовки регуляторних актів;
  • оприлюднення проєктів регуляторних актів та документів, які супроводжують  процес здійснення регуляторної діяльності;
  • залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва;
  • проведення відстеження результативності регуляторних актів;
  • ведення реєстру регуляторних актів, в тому числі у форматі відкритих даних.

       

       Для забезпечення відкритості регуляторного процесу затверджено:

- План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік (рішення виконавчого комітету від 18.11.2021р.  № 1551);

- План діяльності Івано-Франківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік (рішення міської ради від 26.11.2021р.  № 394).

       Протягом поточного року на основі звернень розробників внесено 2 зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету від 18.11.2021р.  №1551.

       На  підставі  Планів  з  підготовки  регуляторних  актів  на  2022 рік структурними підрозділами міської ради, її виконавчого комітету забезпечено належну підготовку та пройдено відповідну процедуру розгляду 4 проєктів регуляторних актів. Проведено 4 відкритих громадських обговорення та прийнято 2 рішення міської ради.

Відповідно до підпункту 12.3.8 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України на період дії воєнного чи надзвичайного стану сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, мають право прийняти рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів без застосування процедур, передбачених Законом про регуляторну політику.

       Інформація про здійснення покрокових заходів згідно з процедурою розгляду та прийняття регуляторних актів оприлюднювалася на офіційній сторінці виконавчого комітету міської ради в мережі Інтернет. Повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів та оголошення про громадські обговорення в обов’язковому порядку відповідно до вимог Положення публікувалися в газеті «Західний кур’єр». Додатково відбувається інформування про громадські обговорення на сторінці Департаменту економічного розвитку, екології та нергозбереження в мережі Facebook.

       Відповідно до вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015р. №83 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» було підготовлено та опубліковано перелік діючих регуляторних актів та План підготовки регуляторних актів у форматі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua.

       Відповідно до Закону України від 12.05.2022р. №2259-IX  «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» визначено виняток щодо непоширення дії Закону про регуляторну політику на діючі акти органів місцевого самоврядування, а саме процедури систематизації, відстеження, перегляду тощо.

Згідно з розпорядженням міського голови від 14.05.2021р. №189-р «Про робочу групу з питань перегляду регуляторних актів» забезпечено роботу однойменної робочої групи. Інвентаризацію здійснено в рамках щорічного перегляду регуляторних актів на виконання п.2.7 рішення міської ради  від 22.02.2018р.  №177 «Про забезпечення дотримання державної регуляторної політики структурними підрозділами Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету».

За  результатами  проведених  заходів  Департаментом економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради забезпечено дотримання  вимог  Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

       Узагальнені дані подані у таблиці.Інформація про здійснення державної регуляторної політики у 2022 році

п/п

Назва

органу

виконавчої

влади,

місцевого

самоврядування

Кількість

діючих

регуляторних

актів  станом

на  01.01.2022р.

Дата та номер

розпорядчого

документа, яким

затверджено план

підготовки

проєктів

регуляторних

актів

Адреси офіційних сайтів,

назви газет, на яких

розміщена інформація про

здійснення державної

регуляторної

політики

Кількість

прийнятих

регуляторних

актів  у  2022 році

Кількість

громадських

обгово

рень

Кількість проведених

відстежень регуляторних актів

базових

повтор

них

періо

дичних

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Івано-Франківська міська рада, виконавчий комітет міської ради

150

Рішення виконавчого комітету від 18.11.2021р. 

№ 1551


Рішення міської ради від 26.11.2021р. 

№ 394

Інформація про здійснення регуляторної діяльності розміщується на офіційній сторінці виконавчого комітету  міської ради в мережі Інтернет в розділі «Регуляторна політика» за посиланням

http://www.mvk.if.ua/rpogol та публікується в газеті «Західний кур’єр»

4

4

-

-

-


Директор Департаменту економічного розвитку,

екології та енергозбереження                                                                                                Світлана КРИВОРУЧКО


2011-2022 © Всі права застережено.