Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження нової редакції статуту комунального пі..."  № 45 від 09.03.2023р. 
Документ №45 від 09.03.2023р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 09.03.2023р.  № 45
м.Івано-Франківськ
 

       

Про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Міська ритуальна служба»Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, ст. ст. 57, 78 Господарського кодексу України, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити нову редакцію статуту комунального підприємства «Міська ритуальна служба» (додається).

2. Комунальному підприємству «Міська ритуальна служба» (А. Хруник) провести заходи щодо державної реєстрації статуту комунального підприємства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики М. Смушака.

Міський голова                                                                   Руслан МАРЦІНКІВ


                                                              

                                              

                                                                  Затверджено рішенням

                                                                  Івано-Франківської міської ради

    №______  від __________________СТАТУТ

комунального підприємства

«Міська ритуальна служба»

(нова редакція)


       
Івано-Франківськ – 2023 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба» (надалі – Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

1.2. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, відомчими та іншими нормативними актами, рішеннями Івано-Франківської міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом.

1.3. Засновником Підприємства є Івано-Франківська міська рада  Івано-Франківської області (далі – Засновник). Підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне Засновнику і підпорядковане  виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради. Підприємство безпосередньо підпорядковане Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради (далі – Уповноважений орган).

1.4. Підприємство є самостійним господарським суб’єктом, набуває прав та обов’язків юридичної особи від дня його державної реєстрації, має поточні та інші (в тому числі й валютні) рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.


2. НАЗВА І АДРЕСА ПІДПРИЄМСТВА


 2.1. Повне найменування Підприємства:  Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба».

2.2. Скорочене найменування Підприємства: КП «Міська ритуальна служба».

2.3. Місцезнаходження Підприємства: 76026, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, буд. 162 А.

3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

 3.1. Підприємство створено з метою здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності відповідно до Закону України «Про поховання і похоронну справу».

3.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

– надання послуг по похованню померлих, зокрема – необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг;

– виготовлення та встановлення надмогильних пам’яток та обрамівок;

– виготовлення та реалізація продукції ритуального призначення;

– утримання та благоустрій закритих, меморіальних та діючих кладовищ;

–  обслуговування та ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків;

        – обслуговування та ремонт меморіальних та анотаційних дощок, кованих композицій;

        – обслуговування та ремонт деталей квітників з пісковика, підпірних стінок, гранітних плит по форуму;

– доставка загиблих у судмедекспертизу;

– поховання безрідних і невідомих громадян;

3.3. Додаткові види діяльності:

– гуртова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами;

– роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами;

– надання послуг у торговельно-виробничій діяльності;

– діяльність кафе;

        – діяльність у сфері інжинірингу;

 • консалтингові послуги з питань, що належать до компетенції Підприємства;
 • фінансова та інвестиційна діяльність;
 • організація та проведення семінарів, виставок, ярмарків, презентацій;
 • проектні роботи;

– виконання будівельно-монтажних робіт, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;

– будівництво;

–  облаштування проїздів через водовідвідні канави;

        –  облаштування огорож на кладовищах;

 •   видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев, обрізка дерев та корчування пнів на території Івано-Франківської міської територіальної громади;
 • облаштування військових меморіалів на кладовищах;
 • земляні роботи, розчищення територій, ландшафтне планування, улаштування дорожніх покриттів для транспорту та пішоходів;
 • експлуатація зупинок громадського транспорту;
 • встановлення дорожніх знаків та елементів благоустрою на кладовищах;

– надання транспортних послуг, послуг по ремонту транспортних засобів та утримання стоянки автомобільного транспорту;

– здійснення матеріально-технічного постачання і збуту;

– виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу;

– оброблення декоративного та будівельного каменю;

– кування, пресування, штампування, профілювання;

– оброблення металів;

– оброблення та нанесення покриттів на метали.

3.4. Підприємство може займатися й іншими видами діяльності, що не заборонені чинним законодавством України та не перешкоджають досягненню мети підприємства.

3.5. Принципами діяльності підприємства є:                                                 

– гарантування належного поховання померлих;

– достойного ставлення до тіла померлого;

– поховання в установленому законодавством порядку з урахуванням волевиявлення померлого, вираженого особою при житті, а за його відсутності – з урахуванням побажань родичів;

– створення рівних умов для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

– запобігання випадкам непоховання померлих;

– безоплатного виділення місця для поховання померлих (їхніх останків) чи урн із прахом померлих на кладовищі (у колумбарії);

– конфіденційності інформації про померлого;

– забезпечення збереження місць поховань.

3.6. Діяльність, яка, відповідно до чинного законодавства, потребує спеціального дозволу (ліцензії), здійснюється Підприємством за умови отримання такого дозволу. 


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА


 4.1. Підприємство має право:

– самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до плану розвитку Підприємства, кон’юнктури ринку, робіт, послуг та економічної ситуації;

– укладати цивільні та господарські договори, виконувати роботи, надавати послуги за встановленими цінами або на договірній основі;

– від свого імені вчиняти правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у господарському, адміністративному або третейському суді в порядку встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

– отримувати безкоштовно від Засновника та його виконавчих органів інформаційні та довідкові дані й звітні документи, необхідні для виконання своїх завдань;

– здійснювати іншу господарську діяльність у порядку, визначеному законом;

– придбавати або орендувати необоротні та оборотні активи за рахунок фінансових ресурсів, які має Підприємство, кредитів, позик та інших джерел фінансування;

– визначати та встановлювати форми та системи оплати праці, чисельність працівників, структуру та штатний розпис в межах, визначених Засновником (якщо такі встановлені);

– за згодою Засновника створювати філії та відділення з правом відкриття поточних (розрахункових) та інших рахунків, а також проводити їх реорганізацію та ліквідацію;

– бути учасником цивільного, господарського, адміністративного кримінального процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України;

– набувати інших прав, передбачених чинним законодавством.

4.2. Підприємство зобов’язане:

- виконувати завдання, покладені на нього згідно з чинним законодавством та Статутом;

– при визначенні стратегії господарської діяльності Підприємства враховувати рішення Засновника та договірні зобов’язання;

– здійснювати своєчасну плату податків, інших обов’язкових платежів та відрахувань згідно з чинним законодавством;

– здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів;

– здійснювати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

– впроваджувати у свою діяльність новітні технології;

– створювати належні умови для високопродуктивної праці, додержуватись законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, підвищувати фаховий рівень найманих працівників;

– здійснювати заходи щодо посилення матеріальної зацікавленості найманих працівників як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства;

– здійснювати економне та раціональне використання фонду оплати праці та своєчасну оплату праці найманим працівникам;

– виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів та забезпечувати екологічну безпеку;

– укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання;

– організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

– створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

– розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

– у разі відсутності на ринку послуг регіону необхідної Замовнику ритуальної послуги - забезпечувати надання цієї послуги власними силами;

– забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

– організовувати виконання роботи з благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;

– забезпечувати функціонування місць поховань відповідно до порядку, визначеного виконавчим органом міської ради;

– безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі (у колумбарії);

– реєструвати поховання та перепоховання померлих у Книзі реєстрації поховань та перепоховань;

– видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання;

– видавати на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищі в зазначеному населеному пункті;

– реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд;

– у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого органу міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку.


5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА


 5.1. Майно Підприємства складається із виробничих і невиробничих фондів, а також інших коштів, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених Засновником.

5.3. Власністю Підприємства є прибутки, майно, придбане ним в результаті фінансово-господарської діяльності.

5.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

– статутний капітал Підприємства;

– доходи, отримані від надання послуг, а також від іншої господарської діяльності;

– трансферти з бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади на реалізацію програм розвитку дорожньої мережі;

– капітальні вкладення;

– грошові та матеріальні внески Засновника;

– кредити банків та інших кредиторів;

– майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.5. Для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний капітал у розмірі 90 000 000, 00 (дев’яносто мільйонів) гривень, який формується у терміни та у порядку передбаченому чинним законодавством.

5.6. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно крім випадків, передбачених законодавством чи рішенням Засновника.

Передача майна підприємства на баланс інших установ, організацій, що відноситься до сфер управління Івано-Франківської міської ради здійснюється за рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

5.7. Розподіл прибутку Підприємства, розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, встановлюється за рішенням Засновника.

5.8 Підприємством створюється резервний фонд у розмірі 1% від розміру статутного капіталу, який використовується для покриття збитків.


6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ


        6.1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник.

6.2. До виключної компетенції Засновника належить:

– визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

– внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу;

– визначення форм контролю за діяльністю Директора;

 • надання дозволу на відчуження та передачу в оренду нерухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Засновника;

– прийняття рішення про припинення Підприємства;

 • надання дозволу на відчуження та передачу в оренду нерухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Засновника;

– вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції міської ради.

6.3. За рішенням Засновника окремі з його повноважень, за винятком тих, що належать до його виключної компетенції, можуть делегуватись виконавчому комітету міської ради.

6.4. Управління Підприємством здійснюється Директором.

6.5. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади міським головою на умовах контракту.

6.6. Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника, Уповноваженого органу.

6.7. Директор Підприємства:

– здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю Підприємства;

– несе персональну відповідальність за формування і виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, за виконання доведених замовлень (завдань) Засновника та компетентних виконавчих органів Івано-Франківської міської ради;

– несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

– діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, судових установах, органах місцевого самоврядування;

– розпоряджається коштами та майном відповідно до Статуту Підприємства та чинного законодавства;

– укладає від імені Підприємства договори, видає довіреності, відкриває та закриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;

– у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, організовує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства, затверджує посадові інструкції працівників;

– обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених чинним законодавством, колективним договором і в межах, визначених Засновником (якщо такі встановлені);

– вирішує інші питання, віднесені законодавством, Засновником, Статутом Підприємства до його компетенції.


7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА

ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА


 7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

7.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання річних фінансових планів у порядку та за формою, що визначаються Засновником.

7.3. Відрахування частини прибутку до бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади в межах розміру, передбаченого фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово після сплати обов'язкових платежів.

7.4. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану, про свою фінансово-господарську діяльність у встановленому порядку.

7.5. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, якщо інше не встановлено Засновником.

7.6. Кошти, що залишаються після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, виплат на оплату праці, оплату відсотків за кредитами банків, податків, передбачених законодавством України та інших платежів до бюджету, залишаються у його повному розпорядженні та використовуються відповідно до річних фінансових планів.

7.7. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю.

7.8. У разі зміни Директора Підприємства обов’язковим є проведення перевірки його фінансово-господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством. Рішення про перевірку ухвалює Уповноважений орган.

7.9. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7.10. Інші особливості господарської та соціальної роботи Підприємства визначаються законодавством України.


8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА


 8.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрями своєї діяльності.

8.2. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами в межах встановлених Статутом та чинним законодавством.

8.3. Валютні надходження використовуються Підприємством відповідно до чинного законодавства України.


9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ


 9.1. Підприємство здійснює управлінський, фінансовий та податковий облік результатів своєї діяльності, формує та подає звітність, несе відповідальність за її достовірність.

9.2. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, інших нормативно-правових актів.

9.3. Засновник та/чи Уповноважений орган можуть встановлювати форми організації та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

9.4. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності.


10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ


 10.1. Трудовий колектив Підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контрактів, колективної угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

10.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

10.3. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами та їх виборним органом – профспілковим комітетом, члени якого обираються на зборах трудового колективу.


11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


 11.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Засновника або за рішенням суду.

11.2. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов'язки переходять правонаступникові.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником або уповноваженим ним органом.

11.4. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

11.5. У випадку визнання Підприємства банкрутом порядок утворення та роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства України.

11.6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

11.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.


12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


12.1.  Будь-які зміни до цього Статуту можуть бути внесені виключно на підставі рішення Івано-Франківської міської ради.

12.2. Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі положення цього статуту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього статуту Засновник та Підприємство керуються нормами законодавства.

12.3. Якщо будь-яке положення цього статуту стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливатиме на чинність та/або можливість інших положень цього статуту.
2011-2023 © Всі права застережено.