Проєкт рішення міської ради  "Про Положення про Фонд охорони навколишнього природного..."  № 86 від 24.05.2023р. 
Документ №86 від 24.05.2023р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 24.05.2023р.  № 86
м.Івано-Франківськ
 

                 

Про Положення про Фонд охорони

навколишнього природного середовища

Івано-Франківської міської

територіальної громади


       Керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", з метою приведення використання Фонду охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади у відповідність до вимог чинного законодавства, міська рада


вирішила:


1. Затвердити Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення ХХХІІІ сесії міської ради п’ятого демократичного скликання від 16.10.2008 "Про положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища м. Івано-Франківська".

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора Департаменту по взаємодії зі Збройними силами України, Національною гвардією України, правоохоронними органами та надзвичайними ситуаціями Руслана Гайду.       


Міський голова                                                                     Руслан МАРЦІНКІВ
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від "___"_______2023 р.

№ _____П О Л О Ж Е Н Н Я

про Фонд охорони навколишнього природного середовища

Івано-Франківської міської територіальної громади1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Фонд охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади (надалі - Фонд) створено відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Бюджетного кодексу України, Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 634, постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", і є складовою частиною спеціального фонду бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади.
 2. Фонд створено з метою концентрації коштів та цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів (надалі – заходів), пов'язаних із охороною навколишнього природного середовища, що спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі фінансування наукових досліджень з цих питань.


2. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ


 1. Фонд формується за рахунок:

- коштів екологічного податку;

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

- цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

 1. Кошти Фонду акумулюються на рахунках бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади.
 2. Кошти Фонду можуть використовуватися тільки для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних заходів, що відповідають постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.
 3. Природоохоронні заходи, які будуть реалізовані за рахунок коштів Фонду у відповідному фінансовому році, обсяги фінансування і головні розпорядники коштів Фонду визначаються протоколом засідання комісії з розподілу коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади.


3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ ПРО ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ З ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ


 1. Планування природоохоронних заходів здійснюється комісією з розподілу коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади (надалі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови міської ради.
 2. Планування природоохоронних заходів здійснюється на поточний бюджетний рік.
 3. Підставами для розгляду Комісією питання про фінансування природоохоронних заходів є запити про виділення коштів з Фонду для здійснення природоохоронних заходів (далі – запит), що подаються на визначений фінансовий рік за встановленою формою, згідно з додатком 1 до Положення, обсяг нерозподілених коштів Фонду і пріоритетність заходів у поданих запитах.
 4. Підприємства, установи, організації, виконавчі органи міської ради,  подають запити Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження міської ради на наступний рік - у IV кварталі поточного року або в обґрунтованих випадках - при виникненні нагальної потреби.
 5. Подавачі запитів в особі їх керівників несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту інформації, яка міститься в запитах та документах, що додаються.

У разі подання недостовірної інформації у запитах та документах, що до них додаються, такі запити повертаються їх подавачу з поясненням причин повернення.

 1. Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження міської ради здійснює попередній розгляд та проводить аналіз отриманих запитів на їх відповідність переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147. Запити, які не відповідають даному переліку або подані з порушенням цього Положення, у двотижневий термін повертаються подавачу запиту з поясненням причин повернення.
 2. Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження міської ради подає на розгляд Комісії отримані запити, екологічні висновки на кожен запит і проєкт протоколу засідання Комісії. Екологічні висновки повинні містити інформацію про відповідність запитів вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, їх вартість та пріоритетність.
 3. Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження міської ради здійснює попередній розгляд запитів, організовує засідання Комісії, готує документи, згадані у п.3.7. цього положення, веде протоколи засідань Комісії, які у подальшому надсилаються фінансовому управлінню міської ради, подавачам запитів та, за необхідності, іншим зацікавленим виконавчим органам міської ради.


4. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ З ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ


4.1. Виконання бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади за видатками Фонду здійснюється в межах надходження коштів до нього, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

4.2. Головні розпорядники коштів подають Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження міської ради інформацію про стан використання коштів Фонду та звіт про виконання відповідних природоохоронних заходів за встановленою формою, згідно з додатком 2 до Положення.

4.3. Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження міської ради щороку до 20 лютого готує та надає міській раді звіт про виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади за відповідний рік.

4.4. Головні розпорядники, розпорядники та одержувачі коштів Фонду несуть відповідальність за нецільове використання коштів Фонду, згідно з чинним законодавством України.

4.5. Контроль цільового та ефективного використанням коштів Фонду здійснюють у межах своїх повноважень органи, визначені законодавством.
Файли:2011-2024 © Всі права застережено.