Проєкт рішення міської ради  "Про реорганізацію закладів охорони здоров'я шляхом при..."  № 125 від 26.07.2023р. 
Документ №125 від 26.07.2023р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 26.07.2023р.  № 125
м.Івано-Франківськ
 Про реорганізацію закладів

охорони здоров’я шляхом приєднання
Керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, ст.ст. 104-107 Цивільного кодексу України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 р. №174 «Порядок функціонування госпітальних округів і госпітальних кластерів та встановлення їх меж», з метою створення другого кластерного закладу охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради у спроможній мережі Івано-Франківського госпітального округу, міська рада


вирішила:


 1. Припинити комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради» (код ЄДРПОУ 20551995), комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» (код ЄДРПОУ 01993279) та комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка Івано-Франківської міської ради» (код ЄДРПОУ 43361465) шляхом їх приєднання до комунального некомерційного підприємства « Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради» (код ЄДРПОУ 01993322).
 2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради» є правонаступником комунального некомерційного підприємства «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради», комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» та комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Івано-Франківської міської ради».
 3. Уповноважити Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради в триденний термін з дати прийняття даного рішення створити комісії з припинення зазначених юридичних осіб та затвердити персональний склад цих комісій.
 4. Комісіям з припинення в порядку, передбаченому чинним законодавством України, здійснити заходи щодо припинення комунального некомерційного підприємства «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради», комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради», комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Івано-Франківської міської ради» та подати на затвердження сесії міської ради передавальні акти.
 5. Встановити, що вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення за місцем знаходження комунального некомерційного підприємства «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради»: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 49. Строк пред'явлення кредиторами своїх вимог становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
 6. Встановити, що вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення за місцем знаходження комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради»: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, буд. 44. Строк пред'явлення кредиторами своїх вимог становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
 7. Встановити, що вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення за місцем знаходження комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Івано-Франківської міської ради»: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 9. Строк пред'явлення кредиторами своїх вимог становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.
 8. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради» у новій редакції (додається).
 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Олександра Левицького та голову постійної депутатської комісії з питань гуманітарної політики Уляну Досюк.             Міський голова                                            Руслан МАРЦІНКІВ
                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               рішенням міської ради

                                                                       №_______від____________

                                                               

СТАТУТ


КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА


«МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»


(нова редакція)м. Івано-Франківськ

2023

1. Загальні положення


  1. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради» (далі – Підприємство) створене шляхом перетворення Івано-Франківської міської клінічної лікарні № 1. 
  2. Підприємство є комунальним неприбутковим закладом охорони здоров’я Івано-Франківської міської територіальної громади, який надає амбулаторну та стаціонарну спеціалізовану, частково, високоспеціалізовану медичну допомогу дорослому та дитячому населенню Івано-Франківської міської територіальної громади, області та всім потребуючим.
  3. Власником Підприємства є Івано-Франківська міська територіальна громада в особі Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області (надалі - Власник).

1.4.                Підприємство підзвітне і підконтрольне Івано-Франківській міській раді, її виконавчому комітету, міському голові. Підприємство безпосередньо підпорядковане Управлінню охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (надалі - Уповноважений орган управління ).

1.5.         Власник та Уповноважений орган управління  не відповідають за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Власника та Уповноваженого органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

1.6. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним некомерційним Підприємством.

1.7. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, спрямовану на виконання завдань, визначених Статутом без мети одержання прибутку та може надавати платні послуги у відповідності до чинного законодавства.

1.8. Підприємство засноване на базі майна, що знаходиться у комунальній власності Івано-Франківської міської територіальної громади та майна, закріпленого Івано-Франківською міською радою за Підприємством на праві оперативного управління.

1.9. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Уповноваженого органу управління, наказами Директора Підприємства, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.10. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті та не забороненими законодавством України та цим Статутом, але ці види діяльності не можуть призводити до втрати ознак (статусу) неприбутковості Підприємства.

1.11. Підприємство є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України та в установах банків, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядчої документації, штампи, необхідні для організації своєї роботи,  інші необхідні реквізити.

Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту  державної реєстрації в установленому законом порядку.


2. Найменування та місцезнаходження


2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ».

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства – КНП «МКЛ № 1 ІФМР».

2.2.3. Повне найменування Підприємства англійською мовою: MUNICIPAL PUBLIC NON-PROFIT ENTERPRISE «CITY CLINICAL HOSPITAL No.1 OF THE IVANO-FRANKIVSK CITY COUNSIL»

2.2. Місцезнаходження Підприємства:

76018 вул. Матейки, буд. 34, м. Івано-Франківськ, Івано – Франківський район, Івано-Франківська область, Україна


 1. Мета і предмет діяльності


       3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування дорослого та дитячого населення через надання йому медичних послуг спеціалізованої, частково високоспеціалізованої медичної допомоги, включаючи стоматологічну, паліативну допомогу та реабілітацію у порядку та обсязі, встановлених законодавством України, в тому числі:

         - надання кваліфікованої, планової та ургентної, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню, включаючи невідкладну (екстрену) медичну допомогу, інші послуги медичного характеру на основі професійної діяльності медичних працівників, а також, здійснення комплексу заходів  з  підтримки громадського здоров’я;

       - організація надання багатопрофільної медичної, акушерсько-гінекологічної, неонатологічної, педіатричної, стоматологічної, паліативної та реабілітаційної допомоги дитячому та дорослому населенню з врахуванням принципів керованості та безперервності, наступності лікувально-діагностичного процесу, якості та безпечності медичної допомоги на основі доказової медицини.

           3.2. Відповідно до постановленої мети предметом діяльності Підприємства є:

     3.2.1.         Медична практика з надання спеціалізованої, частково, високоспеціалізованої медичної допомоги дорослому та дитячому населенню, включаючи акушерсько-гінекологічну, педіатричну, паліативну, стоматологічну та реабілітаційну допомогу, відповідно до вимог чинного законодавства та галузевих стандартів, в тому числі:

-  цілодобове надання невідкладної (екстреної) медичної допомоги,

- цілодобове надання в повному обсязі інтенсивної стаціонарної медичної допомоги пацієнтам і потерпілим, які потребують інтенсивного лікування,

- надання спеціалізованої амбулаторної, консультативно-діагностичної та стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню з гострою та хронічною терапевтичною та хірургічною патологією, інфекційними та неінфекційними захворюваннями, отруєннями, травмами різного генезу, пацієнтам в інших патологічних та фізіологічних станах, в тому числі при вагітності та пологах,

- надання послуг амбулаторної та комплексної стаціонарної реабілітації дорослим та дітям в тому числі, послуги катамнезу,

- надання послуг мобільної та стаціонарної паліативної допомоги дорослим та дітям,

- проведення послуг вакцинації немовлят, дітей та дорослих,

- надання рабіологічної допомоги населенню, в тому числі проведення екстреної вакцинації проти сказу та правцю,

- надання дорослим та дітям доступної, своєчасної, якісної та ефективної стоматологічної допомоги всіх видів: терапевтичної, хірургічної, ортодонтичної, ортопедичної, в тому числі невідкладної,

- здійснення заходів профілактики стоматологічних захворювань, інших захворювань ротової порожнини дорослого та дитячого населення.

3.2.2. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та оформлення медичної документації для направлення на медико-соціальну експертизу осіб із ознаками стійкої втрати працездатності відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2.3. Проведення профілактичних медичних оглядів.

3.2.4. Організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо.

3.2.5. Здійснення інших видів діяльності, які згідно з чинним законодавством потребують спеціальних дозволів (ліцензій), виключно після отримання таких дозволів (ліцензій), в тому числі  діяльності, пов’язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском, знищенням та використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, діяльності, пов’язаної з використанням джерел іонізуючого випромінювання.

3.2.6. Взаємодія з закладами, підприємствами, що надають первинну медичну допомогу населенню, а також спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу.

3.2.7. Надання медичної допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та екологічного характеру, тощо. 

3.2.8. Організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності Підприємства, визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та забезпечення їх медикаментами, виробами медичного призначення, медичним обладнанням, апаратурою та транспортними засобами.

3.2.9. Впровадження та застосування нових сучасних  науково-обґрунтованих методів діагностики та лікування, створення умов для належного та раціонального використання медичної апаратури, устаткування, обладнання, згідно з вимогами чинного законодавства.

3.2.10. Виконання заходів державних, обласних та міських цільових програм щодо діагностики, лікування, реабілітації та профілактики окремих захворювань, у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

3.2.11. Проведення контролю якості надання лікувально - діагностичної медичної та реабілітаційної допомоги Підприємством, відповідно до галузевих стандартів  та інших нормативних документів.

3.2.12. Забезпечення безперервного професійного розвитку медичних та немедичних працівників: підготовки, удосконалення, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.

3.2.13. Впровадження та використання медико-інформаційних систем (МІС), здійснення електронного документообігу.

3.2.14. Проведення обліку захворюваності, вивчення та аналіз основних показників медичної діяльності Підприємства за окремими нозологічними одиницями, розробка заходів покращення надання медичної допомоги.

3.2.15. Забезпечення належного дотримання вимог інфекційного контролю.

3.2.16. Створення безпечних умов праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки для працівників Підприємства та профілактики у них професійних захворювань.

3.2.17. Забезпечення ліцензування, акредитації Підприємства, відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2.18. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань профілактики гострих та хронічних захворювань, попередження нещасних випадків, отруєнь,  ведення здорового способу життя, з використанням засобів масової інформації, лекцій, конференцій, тощо.

3.2.19. Участь в реалізації проєктів, гуманітарних програм (діяльність професійних об’єднань, здійснення гуманітарної допомоги, проведення благодійних заходів тощо), з’їздах, конгресах, симпозіумах, науково-практичних конференціях, наукових форумах, круглих столах, а також програмах міжнародного співробітництва про що інформувати Уповноважений орган управління.

3.2.20. Забезпечення ведення обліково-звітної документації, надання такої інформації Уповноваженому органу  управління.

3.2.23. Здійснення інших функцій, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство самостійно проводить свою некомерційну господарську, медичну та кадрову діяльність згідно чинного законодавства в межах своїх повноважень, передбачених цим Статутом.

3.4. Підприємство здійснює обробку персональних даних у встановленому законодавством порядку.

3.5. Підприємство може бути базою стажування лікарів-інтернів, а також клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти, місцем розміщення кафедр медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

3.6. Підприємство може залучатися до науково-дослідницької роботи, клінічних досліджень, визначених договорами про що інформувати Уповноважений орган управління.

3.7. Підприємство може бути базою підвищення кваліфікації лікарів та середніх медичних спеціалістів.

3.8. Підприємство може бути провайдером безперервного професійного розвитку.


 1. Права та обов’язки Підприємства


4.1. Підприємство має право:

   1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до  органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також установ, підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство статутних завдань.
   2. Планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрями розвитку відповідно до поставлених завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
   3. Укладати договори про співпрацю з іншими закладами, підприємствами охорони здоров?я, медичними навчальними закладами усіх рівнів акредитації, науковими установами, організаціями та закладами, в тому числі, щодо отримання/надання консультативної та діагностичної медичної допомоги.
   4. Набувати майнові та немайнові права, бути суб?єктом, який бере участь у справах, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України та в порядку, визначеному цим Статутом.
   5. Здійснювати, з метою покращення рівня надання медичних та реабілітаційних послуг, в рамках своєї компетенції, міжнародну діяльність відповідно до  чинного законодавства України, нормативних актів Івано-Франківської міської ради та її виконавчого комітету про що інформувати Уповноважений орган управління.
   6. Одержувати кредити для виконання завдань, передбачених у статуті, за погодженням із Власником та Уповноваженим органом управління.
   7. Надавати в тимчасове користування основні засоби (крім нерухомого майна), інвентар та інші матеріальні цінності медичним установам та закладам, що є в комунальній власності Івано-Франківської міської територіальної громади, а також підприємствам, установам та організаціям, які відносяться до інших форм власності за погодженням з Уповноваженим органом управління.
   8. Застосовувати в процесі лікування придбані наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, а також зберігати їх, перевозити, знищувати та використовувати джерела іонізуючого випромінювання, за наявності відповідних дозволів (ліцензій), згідно із чинним законодавством.
   9. Надавати медичні платні послуги за цінами (тарифами), що встановлюються Підприємством згідно чинного законодавства за погодженням з Уповноваженим органом управління.
   10. Брати участь у грантах та подавати грантові заявки не заборонені законодавством про що інформувати Уповноважений орган управління.
  1. Підприємство зобов’язане:
   1. Здійснювати свою діяльність шляхом надання своєчасної та якісної медичної допомоги згідно галузевих стандартів та ліцензії на медичну практику.
   2. Здійснювати оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.
   3. Здійснювати свою діяльність відповідно до плану основних організаційних заходів затверджених Уповноваженим органом управління.
   4. Здійснювати свою діяльність відповідно до фінансового  плану, погодженого Уповноваженим органом управління та затвердженого у встановленому порядку, забезпечувати виконання фінансового плану Підприємства.
   5. Проводити атестацію робочих місць, визначати їх кількість.
   6. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання норм чинного законодавства про працю, правил і норм охорони праці, протипожежної безпеки та соціального страхування.
   7. Забезпечувати оплату праці та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
   8. Забезпечувати економне і раціональне використання та споживання ресурсів Підриємства.
   9. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову звітність та своєчасно подавати її Уповноваженому органу управління  відповідно до рішень виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, наказів Уповноваженого органу управління.
   10. Вести статистичний облік, своєчасно подавати статистичну   звітність до Уповноваженого органу управління.
   11. Здійснювати некомерційну господарську діяльність згідно вимог чинного законодавства, самостійно розпоряджатись доходами від такої діяльності про що інформувати Уповноважений орган управління.
   12. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з чинним законодавством.
   13. Забезпечувати цільове використання закріпленого за Підприємством майна та виділених коштів місцевого бюджету.
   14. Забезпечувати дотримання відповідних, пов’язаних з наданням медичної допомоги, особистих немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законами України.
   15. Здійснювати будівництво, реконструкцію об?єктів, необхідних  для забезпечення статутної діяльності Підприємства, за погодженням з Уповноваженим органом управління та у визначеному законодавством порядку.
   16. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
  2. Підприємство несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і функцій, дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів, достовірність відомостей та інформації, що належить до компетенції Підприємства.
   1. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому на праві оперативного управління майном згідно з законодавством.
  3. Правовий статус Підприємства.
   1. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність відповідно до фінансового плану, погодженого та затвердженого у встановленому порядку, організовує надання послуг (виконання робіт) і реалізовує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
   2. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Власника та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.
   3. Для здійснення некомерційної господарської діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.4.4. Підприємство самостійно розробляє та подає на затвердження до Уповноваженого органу управління свою організаційну структуру, граничну чисельність працівників і штатний розпис та всі зміни до них.

4.4.5. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику та державної акредитації. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.4.6. Підприємство має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Власником.


 1. Майно Підприємства, статутний капітал та фінансування
  1. Майно Підприємства є власністю Івано-Франківської міської територіальної громади і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Підприємство володіє, користується зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом, відповідно до обмежень, встановлених Власником.
  2. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи (основні засоби та грошові кошти, інші цінності), вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
  3. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим майном, що належить до основних фондів без попереднього рішення Власника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права постійного користування земельною ділянкою або її відчуження, вирішуються виключно Власником.
  4. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.4.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення.

   1. . Кошти державного та місцевого бюджету (бюджетні кошти).
   1. Власні надходження Підприємства: кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).
   2. Цільові кошти.
   3. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення (НСЗУ).
   4. Кредити банків.
   5. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
   6. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб.
   7. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
   8. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.5. Порядок отримання (збору та обліку) благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних  та фізичних осіб на користь Підприємства встановлюється Підприємством, відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Івано-Франківської міської ради та її виконавчого комітету.

  1. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську, медичну звітність та подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
  2. Підприємство зобов’язане використовувати майно, що закріплене за ним на праві оперативного управління, за призначенням, у відповідності до статутних цілей і завдань, не допускаючи його погіршення або пошкодження.
  3. Передача в оренду нерухомого майна, закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України та нормативних актів  Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету.
  4. Кошти, що надходять з міського бюджету та інші фінансові надходження витрачаються Підприємством згідно фінансового плану.
  5. Передача майна Підприємства на баланс інших підприємств, установ, організацій та прийняття  на баланс майна, яке передається від інших підприємств, установ, організацій, що відноситься до сфери управління Івано-Франківської міської ради здійснюється за рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.
  6. Доходи (прибутки) та майно Підприємства, або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.12. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами відповідно до чинного законодавства України.

        5.13. Для забезпечення діяльності Підприємства за рахунок майнових та грошових вкладів Власника створюється статутний капітал Підприємства у розмірі 10 000 000 грн. (десять мільйонів) гривень, який формується впродовж одного року з дня державної реєстрації Підприємства.

5.14.         У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим підприємствам відповідного виду або зараховуються до доходів місцевого бюджету. 1. Управління Підприємством та громадський контроль за його діяльністю


  1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника та Уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.
  2. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства (надалі –Директор), який призначається на посаду міським головою за результатами конкурсу і звільняється відповідно до умов, визначених контрактом та чинним законодавством України.
  3. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
  4. До виключної компетенції Власника належить:
   1. . Затвердження Статуту Підприємства та змін до нього.
   2. . Зміна розміру статутного капіталу Підприємства.
   3. . Погодження Підприємству кредитних договорів та договорів застави, договорів про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні Підприємства;
   4. . Погодження створення філій, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства.
   5. . Визначення основних напрямів діяльності Підприємства.
   6. . Прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства;

  6.4.8. Прийняття рішення про відчуження майна Підприємства.

   1. Здійснення контролю за ефективністю використання майна, переданого в оперативне управління Підприємству.
   2. Вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції Власника.

6.5. До  компетенції Уповноваженого органу управління належить:

6.5.1. Погодження стратегії та основних напрямків діяльності Підприємства, плану розвитку Підприємства.

6.5.2. Організація і проведення конкурсу на заміщення вакантної посади Директора Підприємства.

6.5.3. Затвердження плану діяльності Підприємства та звітів про його виконання.

6.5.4. Погодження фінансового плану Підприємства та звітів про фінансову діяльність Підприємства, контроль за виконанням фінансового плану Підприємства.

6.5.5. Затвердження структури Підприємства, граничної штатної чисельності та штатного розпису Підприємства.

6.5.6. Здійснення моніторингу діяльності Підприємства, контролю за додержанням Директором статуту, контракту та прийняття рішень у зв’язку з його порушеннями.

6.5.7. Визначення форм контролю за діяльністю Директора Підприємства.

6.5.8. Утворення експертних органів (колегії, комісії, групи спеціалістів-експертів) для проведення оцінки стану та якості надання медичної допомоги Підприємством, відповідно до клінічних протоколів та галузевих стандартів.

6.5.9. Погодження передання в оренду майна Підприємства і надання пропозицій щодо умов оренди.

6.5.10. Ініціювання та/або замовлення проведення аудиту фінансово-господарської діяльності Підприємства.

6.5.11. Здійснює інші повноваження делеговані Власником.

6.6. Директор Підприємства:

6.6.1. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях,  у відносинах з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними,  вирішує питання діяльності Підприємства в межах, визначених чинним законодавством та Статутом, з урахуванням положень  укладеного контракту.

6.6.2. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної та реабілітаційної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

6.6.3. Організовує належне виконання Підприємством завдань, передбачених Статутом, відповідність вимогам укладених договорів про медичне обслуговування населення згідно програми державних фінансових гарантій з Національною службою здоров’я України.

6.6.4. Вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника та Уповноваженого органу управління.

6.6.5. Укладає договори, видає доручення, відкриває в банківських установах та Державному казначействі  рахунки, розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.6.6. Вживає заходів щодо запобігання банкрутства Підприємства у разі його неплатоспроможності.

6.6.7. Готує та подає, в установленому порядку та у встановлені терміни, на погодження до Уповноваженого органу управління проект фінансового плану Підприємства, ініціює внесення змін до нього, у разі потреби, а також подає звіт про виконання фінансового плану Підприємства.

6.6.8. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативнорго управління майна.

6.6.9. Подає, в установленому порядку, Уповноваженому органу  управління, податкову, фінансову та іншу звітність Підприємства.

6.6.10. Подає Уповноваженому органу  управління звіти щодо укладених договорів згідно програми державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій).

6.6.11. Забезпечує відповідність матеріально-технічної бази Підприємства встановленим законодавством вимогам.

6.6.12. Забезпечує належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

6.6.13. Несе персональну відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства.

6.6.14. Відповідає за використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна і доходів згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

6.6.15. Забезпечує належну організацію дотримання прав пацієнта, у тому числі права на лікарську таємницю, під час надання Підприємством медичної допомоги та здійснення медичного обслуговування.

6.6.16. Здійснює загальне керівництво Підприємством, видає накази та інші розпорядчі документи, дає вказівки, обов’язкові до виконання для всіх структурних підрозділів та працівників Підприємства.

6.6.17. Здійснює раціональний добір кадрів, згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом Підприємства, створює умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників.

6.6.18. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, вимог інфекційного контролю, створення належних умов праці.

6.6.19. Забезпечує своєчасно та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам Підприємства.

6.6.20. Забезпечує дотримання гарантій оплати праці, встановлених законодавством, створює систему стимулів та мотивації персоналу, накладає на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства.

6.6.21. Забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

6.6.22. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України «Про колективні договори і угоди», виконання його вимог.

6.6.23. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Підприємства, генеральною та галузевими угодами, договорами з НСЗУ, колективним договором та/або відповідними Положеннями.

6.6.24. Забезпечує створення у кожному структурному підрозділі Підприємства і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів, а також дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

6.6.25. Затверджує наказами Підприємства:

- положення про структурні підрозділи Підприємства,

- положення про оплату праці працівників Підприємства,

- положення про преміювання, єдине для всіх структурних підрозділів і працівників Підприємства,

- положення про надання Підприємством платних послуг,

- положення про порядок використання Підприємством власних находжень,

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів Підприємством,

- інші положення та порядки, що мають системний характер.

6.6.26. Затверджує посадові  інструкції та функціональні обов’язки працівників Підприємства.

6.6.27. Призначає на посаду та звільняє з посади своїм наказом уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції на Підприємстві в порядку, передбаченому законодавством.

6.6.28. Подає проєкт штатного розпису та структури Підприємства на затвердження в Уповноважений орган управління – до 02 січня планового року, а також проєкт змін до штатного розпису, за потреби, кожного кварталу поточного року.

6.6.29. Погоджує усі зміни штатного розпису Підприємства та структури Підприємства з Уповноваженим органом управління, з наданням детального обґрунтування щодо пропонованих змін.

Впровадження в дію структури та штатного розпису Підприємства/внесених до них змін, здійснюється з дати визначеної Директором Підприємства за умови попереднього погодження Уповноваженим органом управління.

6.6.30. Своєчасно, і в повному обсязі, виконує нормативно-правові і розпорядчі акти Івано-Франківської міської ради її виконавчого комітету та накази Уповноваженого органу управління.

6.6.31. Відшкодовує збитки, завдані Підприємству з вини Генерального Директора, згідно із законодавством.

6.6.32. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

6.6.33. Впроваджує у діяльність Підприємства нові технології і прогресивні методи роботи і господарювання, створює організаційні і економічні передумови для висококваліфікованої роботи працівників Підприємства.

6.6.34. Забезпечує реалізацію прав працівників Підприємства щодо безперервного професійного розвитку, плану проходження курсів підвищення кваліфікації, удосконалення професійних знань медичного та немедичного персоналу.

6.6.35. Виконує інші завдання та обов’язки, встановлені єдиними кваліфікаційними вимогами відповідно до чинного законодавства.

6.6.36. Забезпечує безумовне дотримання і виконання вимог антикорупційного законодавства в діяльності Підприємства його посадовими особами, іншими особами, які перебувають з Підприємством у трудових відносинах.

6.6.37. Невідкладно інформує міського голову та Уповноважений орган управління про участь Підприємства у судових процесах з фінансових, майнових та медичних питань.

6.6.38.  Погоджує з міським головою та Уповноваженим органом управління свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також невідкладно інформує міського голову та Уповноважений орган управління про свою тимчасову втрату працездатності.

6.6.39. Вирішує інші питання діяльності Підприємства, віднесені до компетенції Директора згідно із законодавством, цим Статутом, та контрактом.

6.7. Директор Підприємства може мати трьох заступників, один з яких є медичним Директором. Заступники Директора Підприємства у межах повноважень, визначених Директором, здійснюють оперативне керівництво Підприємством та його підрозділами згідно відповідного розподілу посадових обов’язків.

6.8. У разі тимчасової відсутності Директора Підприємства, його обов’язки виконує медичний Директор чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

6.9. Директор Підприємства і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність, в межах функціональних обов’язків, за дотриманням порядку ведення і достовірності обліку статистичної та бухгалтерської звітності.

6.10. Директор Підприємства погоджує кандидатури заступників, медичного Директора та головного бухгалтера з Уповноваженим органом управління.

6.11. З метою проведення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування Підприємства створюється Медична рада.

6.12. З метою громадського контролю за діяльністю Підприємства при закладі може створюватися Спостережна рада.

6.13. Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної ради Підприємства і положення про неї затверджується в порядку визначеному законодавством.


7. Організаційна структура підприємства


7.1. Структура Підприємства затверджується Директором Підприємства після погодження Уповноваженого органу управління.

Підприємство складається з наступних структурних підрозділів:

7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ (адміністрація, кадри, бухгалтерія, служба діловодства, юридична служба тощо).

7.1.2. Структурний підрозділ «Клінічна лікарня»

7.1.3. Структурний підрозділ «Дитяча лікарня»

7.1.4. Структурний підрозділ «Перинатальний центр»

7.1.5. Структурний підрозділ «Стоматологічна поліклініка»

7.1.6. Господарська частина (допоміжні служби, тощо).

7.1.7. Інші структурні підрозділи які  можуть створюватись за наявної потреби.

Утворення та діяльність інших структурних підрозділів Підприємства здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління на підставі обґрунтування такої потреби, пропозицій та шляхів запровадження необхідних медичних технологій для розширення медичної практики.

7.2. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства за погодженням Уповноваженого органу управління.


8. Трудовий колектив та його самоврядування


8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

8.2. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізовує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до  чинного законодавства України.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором або відповідними положеннями.

8.5. Право укладення колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженим профспілковим органом, у разі відсутності такого органу - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах трудового колективу не рідше одного разу на рік.

8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його некомерційної господарської діяльності. Умови оплати праці матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються відповідно до умов контракту.

8.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

8.9. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантованих виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України, Генеральною та Галузевими угодами.

8.10. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.11. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.

9. Контроль та перевірка діяльності


9.1. Підприємство здійснює оперативний, фінансовий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну,  фінансову та кадрову звітність.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України. 

9.2. Контроль якості надання медичної допомоги у Підприємстві здійснюється експертними комісіями чи іншими експертними органами Уповноваженого органу управління, шляхом експертизи відповідності якості та обсягів наданої медичної допомоги клінічним протоколам розробленим на принципах доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та діючого законодавства. Експертні органи (колегія, комісії тощо) створюються наказом Уповноваженого органу управління. 

9.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльністю Пiдприємства здійснюється Власником та Уповноваженим органом управління, відповідними державними органами влади в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

9.4. Пiдприємство подає Уповноваженому органу  управління звітність щодо дiяльностi (фiнансово-господарської, кадрової, медичної тощо) відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та за запитом.

9.5. Підприємство несе відповідальність за своєчасне та достовірне подання передбачених форм звітності Уповноваженому органу  управління, відповідним контролюючим органам.

9.6. Уповноважений орган управління здійснює контроль за виконанням Підприємством завдань визначених  цим Статутом.


10. Припинення діяльності Підприємства


10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється у встановленому порядку Власником/ Уповноваженим органом управління, або за рішенням суду.

З моменту призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) до неї переходять повноваження щодо управління справами Підприємства.

  1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами визначаються чинним законодавством. Підприємство є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

10.5. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання, або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу місцевого бюджету.

2011-2024 © Всі права застережено.