Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради від ..."  № 1847-58 від 29.10.2015р. 
Документ №1847 від 29.10.2015р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про міський бюджет на 2015 рік
Рішення міської ради  №1618 від 16.01.2015р. Чинний
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради від 16.01.2015р."Про міський бюджет на 2015 рік" № 1618-51
Рішення міської ради  №61 від 25.12.2015р. Чинний
Розпорядження міського голови  Про виділення коштів для придбання житла особі з числа дітей-сиріт Лукашевському В.О.
Розпорядження міського голови  №590-р від 21.12.2015р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

02.11.2015 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(58  сесія)
6  демократичного скликання
 
від 29.10.2015р.  № 1847-58
 

Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради від 16.01.2015р. «Про міський бюджет на 2015 рік» № 1618-51


На підставі п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та ст.72, п.8 ст.78, Бюджетного кодексу України, міська рада


в и р і ш и л а:


1. Внести до рішення 51 сесії міської ради від 16.02.2015р. «Про міський бюджет на 2015рік» №1618-51із змінами від 19.05.2015р. №1730-54, 28.07.2015р. №1795-56 такі зміни та доповнення:

1.1 Викласти пункт 1 в новій редакції і  внести зміни в додатки 1,2,3,6 рішення, згідно додатків 1,2,3,6 даного рішення:

«1.Визначити на 2015 рік:                                                                        -  доходи міського бюджету у сумі 1311069,437тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 1237991,084 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 73078,353 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 49763,5 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 1344657,603тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 1054548,216 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 290109,387 тис. грн.  згідно з додатком 2 та 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 372,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 438,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету - 60,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду міського  бюджету - 378,0 тис. гривень згідно з додатком 5 цього рішення;

- профіцит міського бюджету у сумі 193310,570тис. грн.:

загального фонду міського бюджету у сумі 191483,993 тис. грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)        

профіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1826,577 тис. грн., напрямком використання  якого визначити погашення кредиту, згідно Договору про надання кредиту

та дефіцит міського бюджету в сумі 226964,736тис. грн.:

загального фонду міського бюджету джерелом покриття якого визначити спрямування вільного залишку коштів, який склався станом на 01.01.2015 року в сумі 8101,125 тис. грн.

спеціального фонду міського бюджету 218863,611тис. грн. джерелом покриття якого визначити:

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 191483,993  тис. грн.;

залучення до бюджету розвитку коштів, відповідно до Договору про надання кредиту, в сумі 4000,0 тис. грн.

спрямування вільного залишку коштів спеціального фонду міського бюджету, який склався станом на 01.01.2015 року в сумі 23379,618  тис. грн., згідно з додатком 6 до цього рішення.».

1.2 Викласти пункт 2 в новій редакції і  внести зміни в додатки 2,3 рішення, згідно додатків 2,3 даного рішення:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 1054548,216 тис. грн. та спеціальному фонду 290109,387 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).».

1.3 п.4 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 4, згідно з додатком 4 даного рішення:

«4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:                                                                                        4.1 реверсну дотацію державному бюджету у сумі 18221,2 тис. гривень;

4.2 субвенцію з міського бюджету обласному бюджету на утримання дітей в дошкільних групах в Івано-Франківській загальноосвітній  школі  - інтернат  І-ІІІ ступенів в Івано-Франківської обласної ради в с. Угорники в сумі  490,0 тис. гривень;

4.3. субвенцію з міського  бюджету для с. Вовчинець на утримання будинку культури в сумі  120,6 тис. грн.;

4.4. субвенцію з міського  бюджету для с. Крихівці на утримання народного дому в сумі  187,2 тис. грн.;

4.5. субвенцію з міського  бюджету для с. Микитинці на утримання народного дому в сумі  148,4 тис. грн.;

4.6. субвенцію з міського  бюджету для с. Угорники на утримання народного дому в сумі  146,4 тис. грн.;

4.7. субвенцію з міського  бюджету для с. Хриплин на утримання народного дому в сумі  86,0 тис. грн.;

4.8. субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для співфінансування будівництва дитячого садка в с. Угорники в сумі 4090,0 тис. грн.;

4.9. субвенцію з міського бюджету на будівництво дитячого садка в  с. Вовчинець (співфінансування) в сумі 2 500,0 тис. грн.;

4.10. субвенцію для с. Хриплин на реконструкцію старого приміщення адмінбудинку сільської ради з добудовою на дитячий садок по вул. Берегова, 4б в с. Хриплин (співфінансування) сумі 2 600,0 тис. грн. ;

4.11. субвенцію обласному бюджету для співфінансування капітального ремонту вул. Набережна ім. В.Стефаника в сумі 700,0 тис. грн.

4.12. субвенцію з міського бюджету на реалізацію Програми  «Комплексна програма профілактики злочинності в місті на 2015 рік» в сумі 230,0 тис. грн.»;        

4.13. субвенцію з міського бюджету для с. Микитинці на капітальний ремонт доріг в сумі 1000,0 тис. грн.;

4.14. субвенцію з міського бюджету для с. Угорники на капітальний ремонт доріг в сумі 1000,0 тис. грн.;

4.15. субвенцію з обласного бюджету на будівництво дитячого садка в  с. Вовчинець  в сумі 250,0 тис. грн.                                                        4.16. субвенцію сільським бюджетам з міського бюджету по програмі «Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську на 2012-2015рр.» сумі 300,0 тис. грн.

4.17. субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для Івано-Франківського обласного клінічного центру паліативної допомоги в сумі 19,081 тис.грн.

4.18. субвенцію обласному бюджету на поточний ремонт дороги Н-09 Мукачеве-Львів км 318+925-км 341+700 в сумі 4000,0 тис.грн.;

4.19. субвенцію для с. Вовчинець на вибірковий капітальний ремонт доріг» в сумі 800,0 тис. грн.

4.20. субвенцію для с. Крихівці на вибірковий капітальний ремонт доріг в сумі 2390,0 тис. грн.

4.21. субвенція для с.Крихівці на співфінансування освітлення вулиць (вул.Гайдамацька, вул.Опришків, вул.Січового стрільця Петріва, вул.Блакитна) в сумі 50,0 тис. грн.

4.22. субвенцію з міського бюджету для с. Угорники на вибірковий капітальний ремонт доріг в сумі 1190,0 тис. грн.;

4.23. субвенція державному бюджету на виконання "Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків та збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2013 - 2015 роки" в сумі 270,0 тис. грн.

4.24. субвенцію з міського бюджету обласному бюджету для співфінансування обласної Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення та заходів з територіальної обороноздатності на 2015 рік в сумі 250,0 тис. грн.;

4.25. субвенція з  державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 234,020 тис.грн.;

4.26. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (с.Вовчинець на будівництво дитячого садка) в сумі 457,0тис.грн.;

4.27. субвенція для с. Угорники для проведення вибіркового капітального благоустрою прилеглої території до Угорницької ЗОШ в сумі 1190,0 тис.грн.;

4.28. Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень в сумі 161,140тис.грн.

1.4 п.7 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 7, згідно з додатком 7 даного рішення:

«7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та місцевих цільових програм на загальну суму 43406,937 тис. гривень (додаток 7)».

1.5 п.11 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 9, згідно з додатком 9 даного рішення:

«11. Установити бюджет розвитку в сумі 72826,232 тис. грн., в тому числі 7 527,253 тис.грн. спрямувати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.15р.  ( додаток 9)».

1.6 п.12 викласти в такій редакції і внести зміни в додаток 10, згідно з додатком 10 даного рішення:

«12. Установити цільовий фонд  в сумі 2570,0 тис. грн., в тому числі 47,192 тис. грн. спрямувати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.15р.  (додаток 10)».

  1.7 п.24 викласти в такій редакції і доповнити додатком 12, згідно з додатком 12 даного рішення:

«Затвердити перелік переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в 2015 році, згідно з додатком 12» (додається).

2. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування фінансів, цін та бюджету, з наступним затвердженням на сесії міської ради, протягом 2015 року виділяти додаткові кошти головним розпорядникам коштів міського бюджету та додаткові трансферти іншим бюджетам (в т.ч. за рахунок додаткових надходжень відповідно до ст..78 Бюджетного кодексу України), здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету, вносити зміни до переліку об’єктів капітальних вкладень, обсягів капітальних видатків та перерозподілу коштів за об’єктами.

3. Внести відповідні зміни в додатки 1-11 рішення 51 сесії міської ради від 16 січня 2015 року «Про міський бюджет на 2015 рік».

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови.Міський голова                                                        Віктор АнушкевичусДодатки:2011-2024 © Всі права застережено.