Рішення виконавчого комітету  "Про забезпечення дотримання державної регуляторної полі..."  № 177 від 22.02.2018р. 
Документ №177 від 22.02.2018р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення міської ради  Про затвердження положення про порядок прийняття регуляторних актів Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови
Рішення міської ради  №334 від 22.12.2016р. Чинний
Розпорядження міського голови  Про створення робочої групи з питань перегляду регуляторних актів
Розпорядження міського голови  №16-р від 10.01.2019р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про робочу групу з питань перегляду регуляторних актів
Розпорядження міського голови  №189-р від 14.05.2021р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.02.2018УКРАЇНА
 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РІШЕННЯ
 
від 22.02.2018р.  № 177
м.Івано-Франківськ
 


Про забезпечення дотримання державної регуляторної політики структурними підрозділами Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету


Відповідно до Закону України від 11.09.2003р. №1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення міської ради від 22.12.2016р. №334 «Про затвердження положення про порядок прийняття регуляторних актів Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради


вирішив:


1. Інформацію про дотримання державної регуляторної політики структурними підрозділами Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету у 2017 році взяти до відома.

       2. Структурним підрозділам Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету з метою забезпечення дотримання державної регуляторної політики:

       2.1 здійснювати якісну та своєчасну підготовку пропозицій до плану з підготовки та їх подання до управління економічного та інтеграційного розвитку в термін  до 01 листопада кожного року;

       2.2 при розробці проекту регуляторного акта забезпечувати підготовку аналізу регуляторного впливу, звіту про результати базового відстеження результативності регуляторного акта та подання їх з супровідним листом до управління економічного інтеграційного розвитку з метою розпочати процедуру розгляду регуляторного акта;

       2.3 при розробці проектів регуляторних актів – рішень міської ради в рамках виконання регуляторної процедури передбачувати один календарний місяць строку на погодження проекту в ДРСУ та можливості його доопрацювання з врахуванням рекомендацій зазначеного уповноваженого органу;

       2.4 при розробці змін чи доповнень до регуляторних актів забезпечувати підготовку і оприлюднення порівняльних таблиць з відображенням чинної і пропонованої редакцій проектів рішень;

       2.5  здійснювати контроль за оприлюдненням прийнятих регуляторних актів в термін до 10 днів після прийняття у газеті «Західний кур’єр»;

       2.6 забезпечувати виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, якісну підготовку звітів про базові, повторні, періодичні відстеження та подання їх до управління економічного інтеграційного розвитку для оприлюднення;

2.7 до 01.04.2018р. здійснити перегляд (інвентаризацію) регуляторних актів свого підрозділу на відповідність чинному законодавству, виключити ті, які дублюються, не узгоджуються, є непослідовними і недіючими з огляду на законодавчі зміни; при необхідності підготувати відповідний проект рішення; здійснювати перегляд щороку до 01 квітня;

2.8 керівникам структурних підрозділів Івано-Франківської міської ради взяти  під  особистий  контроль дотримання  вимог і принципів державної регуляторної політики та щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, надавати управлінню економічного та інтеграційного розвитку інформацію про хід виконання зазначених вище заходів за визначеною формою (додаток).

       3. Управлінню економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н.Кромкач):

        3.1 здійснювати координацію реалізації державної регуляторної політики, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з структурними підрозділами щодо дотримання законодавчих вимог у здійсненні регуляторної діяльності;

        3.2 забезпечувати оприлюднення інформації у спосіб, передбачений регуляторною процедурою;

        3.3 за результатами проведеної інвентаризації регуляторних актів оновити реєстр регуляторних актів на офіційній веб-сторінці міста;

        3.4 забезпечувати  щопівроку до 20 числа місяця,  наступного за звітним, узагальнення інформації  щодо реалізації затверджених заходів;

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу посадових обов’язків.

       


Міський голова                                                                                Руслан МарцінківДодатки:2011-2022 © Всі права застережено.